İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  İktisat Politikası

  Küreselleşen dünyada uluslararası sermaye hareketlerinin hız kazanması ve birbirini izleyen ekonomik bunalımlar, ülkelerin ekonomilerini planlama ve yönetmelerinde, ekonomik refahın artmasında, gelir dağılımında adalet sağlanmasında iktisat politikası araçlarının daha da önem kazanmasına neden olmuştur. Günümüzde ekonomi yönetiminin, başarısı büyük ölçüde maliye ve para politikalarından oluşan iktisat politikası araçlarının uygun biçimde düzenlenmesine ve yürütülmesine bağlıdır.

  Bu programın amacı; hem kamusal alanda, hem de özel sektörde politik iktisadın kavramları çerçevesinde, ekonomik analiz yapabilecek iktisat politikası araçlarının etkileri ve sonuçlarını irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip, Türkiye ve Dünya’nın seçkin üniversitelerinde doktora yapma imkanı bulabilecek lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.  

  İktisat Politikası Programımız Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ve sorunları açığa çıkarma ve anlama ekseninde başta AB – Türkiye ilişkileri ve Gümrük Birliği, uluslararası bankacılık, finansal krizler ve IMF programlarının analizi, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal kalkınmadaki rolleri, kadın ve çevre sorunları gibi konular üzerinde çalışmalar yapmayı düşünen öğrencilere yönelik nitelikli ve geniş öğretim elemanı kadrosuyla güçlü bir hizmet sunmaktadır.  

  İktisat Politikası yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı seçenek sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programından öğrenci mezun olabilmek için 24 krediden oluşan ders yükünü ve ardından tez çalışmasını başarıyla yerine getirmelidir.   

  Tezli yüksek lisans programında öğrenci ilk yarıyıl biri seçmeli olmak üzere toplam dört ders almalıdır. Bunlar Ekonomik Analiz-I, Kantitatif Analiz ve Sayısal Yöntemler, ve İktisat Okulları ve Politikaları zorunlu dersleri ile bir seçmeli dersten oluşmaktadır. İkinci yarıyıl ise öğrenci biri kredisiz Seminer olmak üzere 5 ders almak zorundadır. Bunlar  Ekonomik Analiz II, Türkiye İktisat Tarihi  ve İstikrar Politikaları ve IMF zorunlu dersleriyle birlikte bir seçmeli dersten oluşmaktadır. İkinci yıl ise yüksek lisans tezi için tahsis edilmiştir. Bu süre zarfında öğrenci bilimsel literatüre katkı sağlayacak kendi çalışma yaşamında katma değer yaratacak bir çalışmayı hazırlayacaktır.  

  Tezsiz yüksek lisans programı ise öğrenciye farklı bir seçenek sunar. Tez hazırlamak istemeyen öğrenci toplam 30 krediden oluşan ders yükünü ve kredisiz proje çalışmasını başarıyla yerine getirmelidir. Toplam üç yarıyıldan oluşan programın ilk iki yarıyılı tezli yüksek lisans programı ile aynı iken üçüncü yarıyılda öğrenci güncel ekonomik sorunlar ve küreselleşme dersi ile birlikte bir seçmeli ders alır ve projesini tamamlamak suretiyle mezun olabilir.

  Programdan mezun olanlar sağlam ekonomi altyapısı ve matematiksel araçları kullanabilme kapasitelerine sahip olmanın yanı sıra kamu ve özel kesimde üst düzey kadrolarda politika araçlarını etkin bir biçimde kullanabilme yeteneğine ulaşacaklardır.  

  İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programına baş vuranların durumlarına göre hazırlık dersleri almaları gerekebilir. Bu durumda alınması gereken dersler şunlardır.

  ● Genel İktisat
   
  İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı nda şu dersler yer almaktadır:  

  I. Yarıyıl:

  ● Ekonomik Analiz I
  ● Kantitatif Analiz ve Sayısal Yöntemler
  ● İktisat Okulları ve Politikaları
   
  ● Seçmeli Ders

  II. Yarıyıl:

  ● Ekonomik Analiz II 
  ● Türkiye İktisat Tarihi
  ● İstikrar Politikaları ve IMF
  ● Seminer
  ● Seçmeli Ders

  III. ve IV. Yarıyıl:

  ● Tez Çalışması

  İktisat Politikası Tezsiz Yüksek Lisans Programı nda ise şu dersler yer almaktadır:

  I. Yarıyıl:

  ● Ekonomik Analiz-I
  ● Kantitatif Analiz ve Sayısal Yöntemler
  ● İktisat Okulları ve Politikaları
  ● Seçmeli Ders

  II. Yarıyıl:

  ● Ekonomik Analiz-II
  ● Türkiye İktisat Tarihi
  ● İstikrar Politikaları ve IMF
  ● Seminer       
  ● Seçmeli Ders

  III. Yarıyıl:

  ● Güncel Ekonomik Sorunlar ve Küreselleşme
  ● Seçmeli Ders
  ● Proje

  Akademik Kadro:

  Prof. Dr Ertan OKTAY
  Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
  Prof. Dr. Dündar SAĞLAM
  Prof. Dr. Onur KUMBARACIBAŞI
  Prof. Dr. Muzaffer DARTAN*
  Prof. Dr. Meriç ÖZTÜRKCAN
  Prof. Dr. İlker PARASIZ*
  Doç.  Dr. Firuz YAŞAMIŞ*
  Yrd. Doç. Dr. Nuray ERGÜNEŞ
  Yrd. Doç. Dr. Sinan ALÇIN
  Yrd. Doç. Dr. Seçil PAÇACI ELİTOK
  Öğr. Gör.Dr. Atilla ÖZSEVER Öğr. Gör. Dr. Adil SALEPÇİOĞLU*
  Öğr. Gör. P. Jale OKTAY*

  * Görevlendirmeyle gelen öğretim elemanları
   

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |