İbranice Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Eastern Languages Institute

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İbranice Dil Kursu - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Program tanımları
  İBRANİCE

  Dil Hakkında

  Afro-Asyatik dillere bağlı, Kuzey Batı Sami (Semitik) Dil Grubunun Ken'an koluna bağlı olan İbranice; 6 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır. Genelde İsrail ve ABD 'de konuşulur. Bunun dışında Batı-Şeria'da Yahudi olmayan bir azınlık ve dünyanın birçok yerindeki Yahudi azınlıklarca da yerel dilin yanında Ladino, Yidiş veya Aramice ile beraber dini lisan olarak konuşulur.

  Eski Ahid de denilen 'Tanah' ve 3,300 yıl önce Hz. Musa zamanında kaleme alındığı düşünülen 'Torah' Kutsal Kitap İbranice'si ile yazılmıştır. Yahudiler bu sebeple İbranice'ye 'Laşon HaKodeş' ("Kutsal dil") de derler.

  Tarihçiler, Kudüs 'ün Babilliler tarafından M.Ö. 607 yılında talan edilmesinden sonra, günlük İbranice'nin yerine zamanın Lingua Franca 'sı olan, Mezopotamya 'dan Mısır 'a kadar yaygın bir biçimde konuşulan ve yine semitik bir dil olan Aramice konuşmaya başlamış, bu dönemden itibaren İbranice'nin yerini yavaş yavaş Aramice almıştır. Tevrat'ın Aramice çevirileri yapılmış ( Targum Onkelos ) ayrıca Yahudi din adamları Babil'de ve Kudüs'de Musevi Hukuku'nu oluşturan ve Talmud'u Aramice olarak kaleme almışlardır.

  Romalılar ın bölgeyi ele geçirmesiyle, 3. yüzyılda İbranice konuşulan bir dil olmaktan çıkmış, ancak zaman içinde zenginleşerek önemli bir yazı dili haline gelmiştir.

  19. yüzyıl sonunda İbranice, modern İbranice olarak tekrar ayağa kaldırılmış ve zamanın yahudilerince Yidiş (Yiddish), Arapça , Rusça gibi dillerin yerine konuşulmaya başlamıştır. Modern İbranice, 1921 yılında, İngiltere yönetimindeki Filistin 'de ve 1948 yılında kurulan İsrail Devleti'nin (Arapça ile birlikte) resmi dil olarak ilan edilmiştir.

  Sami dillerinin hemen hepsinde görüldüğü gibi İbranice'de kelimeler üç ünsüz harften oluşan fiillerden türetilir. Fiil kökünün asıl anlamı bu üç ünsüz harf tarafından belirlenir. Bu kökün başına veya sonuna bir takım ünsüz harfler eklenerek isimler türetilir.

  İbranice'de bileşik fiillere pek rastlanmaz, fiillerde zaman (geçmişte olması, şimdi olması) yerine yapılan işin bitirilmiş yada bitirilmemiş olması ön plandadır. (Perfectum - Imperfectum)

  İbranice'de isim çekimleri kaybolmuş olup bunun yerine ?? edatıyla accusativus (-i hali), - ? ön ekiyle locativus (-de hali), - ? ön ekiyle dativus (-e hali), ?? edatı yada - ? ön ekiyle ablativus (-den hali), ??? edatıyla yada  -?? ön ekiyle de genitivus (-in -un -nin -nun) yapılır.

  İsimlerde erkek ve dişi olmak üzere iki tür bulunmaktadır. İsmin tekil, çoğul ve ikil çoğul (dual) olmak üzere üç biçimi bulunur. Eller, Ayaklar, Gözler, Kulaklar, Bacaklar gibi çift olan yaka iki nesneden oluşmuş çoğullar ikil çoğul son eki (-aim) ile, iki den fazla çokluklar ise çoğul son eki (erkek için -im, dişi için -ot) ile yapılır.

  İsimlerde olduğu gibi sıfatlarda da erkek ve dişi olmak üzere iki tür bulunur bunlar ismin cinsine göre kullanılır, Sayı Sıfatlarının da erkek ve dişi biçimleri bulunur.


  Seviyeler ( Kurlar )aşağıdaki gibidir :
  KUR 1. Hazırlık
  KUR 2. Başlangıç
  KUR 3. Temel
  KUR 4. Orta
  KUR 5. İyi
  KUR 6. İleri


  Kursiyerlerimiz;

  1. KUR SONUNDA (HAZIRLIK )
  Alfabeyi tanıma, Okuma - Yazma, dilin mantığını kavranmış olur

  2. KUR SONUNDA (BAŞLANGIÇ )
  Günlük temel ihtiyaçlar gidemeye başlanır

  3. KUR SONUNDA (TEMEL )
  Okuyup yazabilme yetisi kazanılmış olur

  4. KUR SONUNDA (ORTA )
  Dilin konuşulduğu ülkelerde rahatça yaşanabilir seviyeye ulaşılır

  5. KUR SONUNDA (İyi )
  Öğrendiği dille ilgili materyalleri anlayıp Türkçe'ye çevirebilecek hale gelir.

  6. KUR SONUNDA (İeri )
  Öğrendiği dille düşünebilme.Öğrendiği dile çeviri yapabilme.


   

İbranice ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |