Home > Yüksek Lisans Programları > Çevirmenlik > Beşiktaş > Yazılı Çeviri Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Yazılı Çeviri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yazılı Çeviri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Yazılı Çeviri Yüksek Lisans Programı

  Yazılı Çeviri Yüksek Lisans Programının amacı yayıncılık sektöründe çalışacak çevirmen ve editör, ayrıca araştırmacı ve çeviri eğitmeni yetiştirmektir. Program, Bölüm mezunlarının yanısıra, farklı uzmanlık alanlarında eğitim almış kişilerin çeviri konusunda kendilerini geliştirmelerine de olanak tanır. Bu amaç doğrultusunda, çevirinin uygulama, kuram ve eleştiri boyutları öğrenciye sunulmaktadır.

  Yüksek Lisans Programı bir lisans derecesine sahip, İngilizce ve Türkçe yetkinliğini kanıtlayan tüm adaylara açıktır. Bu programa başvuran adayların Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğince gerekli görülen şartları yerine getirmeleri zorunludur.

  Yazılı Çeviri alanında Yüksek Lisans Derecesi almak için öğrencilerin bir çeviri projesi ve yüksek lisans tezi dahil olmak üzere toplam 25 kredilik dersleri tamamlamaları gerekmektedir.

  DERS PROGRAMI

  Birinci Dönem
  TR 501 Çeviri Uygulamasında Yaklaşımlar
  TR 511 Edebiyat Çevirisi I   
  TR 521 Çeviri Kuramları
  TR 529 Biçembilim
     
  İkinci Dönem
  -- -- Uzmanlaşma Seçmelisi (TR 512 / TR 524 / TR 526)
  TR 522 Çeviri Eleştirisi
  TR 530 Çeviride Araştırma Yöntemleri
  TR 532 Çeviri Projesi
  TR 579 Yüksek Lisans Semineri
  T
  R 690 Tez  DERSLER

  TR 501 Çeviri Uygulamasında Yaklaşımlar (2 + 0 + 3) 3
  Kaynak metinde dilsel ve kültürel inceliklerin yorumlanması ve erek metinde yeniden yapılandırılması konusunda öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik yoğun çeviri alıştırmaları. Çeviribilim terminolojisinin ve tüm başvuru malzemelerinin kullanımı.

  TR 511 Edebiyat Çevirisi I (2 + 0 + 3) 3
  Çeşitli edebiyat metinlerinin çevirisi için stratejiler geliştirmek amacıyla edebiyat söyleminin irdelenmesi. Özellikle tiyatro metinleri üzerinde durularak, stratejilerin sürekli alıştırmalarla uygulanması.

  TR 512 Edebiyat Çevirisi II (2 + 0 + 3) 3
  Çeşitli edebiyat metinlerinin çevirisi için stratejiler geliştirmek amacıyla edebiyat söyleminin irdelenmesi. Özellikle şiir, roman ve öyküler üzerinde durularak, stratejilerin sürekli alıştırmalarla uygulanması.

  TR 521 Çeviri Kuramları (3 + 0 + 0) 3
  Başlangıcından günümüze çeviri kuramlarının incelenmesi. Çağdaş kuramların çeviri süreci, çeviri eleştirisi ve çeviri eğitimindeki rolü ve işlevinin vurgulanması. Dönem ödevi.
   
  TR 522 Çeviri Eleştirisi (3 + 0 + 0) 3
  Edebiyat ve felsefe metinlerinin yayımlanmış çevirilerinde eleştirilecek alanların saptanması. Metinlerin, çeviribilim alanındaki son gelişmelere dayanarak, farklı açılardan incelenip eleştirilmesi. Dönem ödevi.

  TR 524 Redaksiyon (3 + 0 + 0) 3
  Çevirilerin yayın editörlüğü ve redaksiyonu. Uzun bir çeviri metnin yayına hazırlanması.

  TR 526 Edebiyat Eleştirisi ve Çeviri Kuramları (3 + 0 + 0) 3
  Edebiyat eleştirisinin ve çeviri kuramlarının ikiyüz yıllık etkileşimi. Bu etkileşimin artsüremli ve eşsüremli boyutlarının çözümlenmesi.

  TR 529 Biçembilim (3 + 0 + 0) 3
  Edebiyatta yaratıcı anlatımın ayırdedici özelliklerinin irdelenmesi. Çeviri sürecinde biçemin oynadığı rol gözönünde bulundurularak Türk ve Batılı yazarların çeşitli türlerdeki yapıtlarının incelenmesi. Dönem ödevi.

  TR 530 Çeviride Araştırma Yöntemleri (3 + 0 + 0) 3
  Araştırmaya yöntemsel yaklaşım. Çeviribilim alanında bir araştırma projesinin biçimlendirilmesi: seçim, planlama ve araştırma teknikleri. Farklı kuramların uygun bir araştırma alanı ile bağlantılandırılması.

  TR 532 Çeviri Projesi (3 + 0 + 3) 4
  Eksiksiz bir metnin bir danışmanın gözetiminde çevrilmesi. Çeviri sürecini ve karşılaşılan sorunları açıklayan bir yazı; teknik terimlerin yer aldığı bir sözlük; kaynakça.

  TR 579 Yüksek Lisans Semineri (0 + 1 + 0) Kredisiz
  Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla çeviriye yeni bakış açılarının getirilerek çeviribilim ile ilgili konuların daha derinden kavranması.

  TR 690 Tez

  * Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu nedenle başvuracak adayların hafta içi en az iki buçuk gün eğitime devam edebilecek durumda olmaları gerekmektedir.

  * Gerekli görülürse kabul edilen adaylar 1 veya 2 dönem bilimsel hazırlık dersleri alabilirler.

Çevirmenlik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |