İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Dersler

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Dersler - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  İngiliz Dili Eğitimi (Tezli) Yüksek Lisans Programı

  1. Programın  Amacı:
   

  Yabancı dil öğretimi konusunda başarının her düzeyde yükseltilebilmesi için yetişmiş uzman eğiticilere duyulan gereksinim, son yıllarda ortaya çıkan yeni yönelimler doğrultusunda, önemli ölçüde artmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak  ekonomi ve eğitim  alanlarında ülkeler arası ilişkilerin artması sonucu İngilizce öğretimi konusunda uzman eğiticilere daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerini ortak değerler çerçevesinde bütünleştirmek amacıyla oluşturulmuş Avrupa Ortak Dil Çerçevesi, bu birliğin bir üyesi olmayı amaçlayan ülkemizin yabancı dil eğitimi politikasını etkilemiş; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde  Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde   belirlenen ölçütler doğrultusunda  programlar hazırlanmaya başlamıştır.

  Bir örnek vermek gerekirse ülkemizde sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi ile birlikte Talim ve Terbiye Kurulu tarafından  yabancı dil öğretiminin, ilköğretimin  4. sınıfından başlatılması öngörülmüş, hatta koşulları uygun olan okullarda anasınıfından başlatılabileceği yönünde karar alınmıştır. Bu karara uyum sağlayan Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programına “Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi” dersi eklenmiştir.

  Yukarıda belirtilen değişimler, İngilizce öğretim yöntem ve yaklaşımı konusu kadar İngilizce öğretim programı hazırlama, materyal tasarımı ve değerlendirme, değişik yaş grubundaki öğrencilere dil öğretimi ve en önemlisi öğretmen yetiştirme ve geliştirme programlarının da yeniden gözden geçirilmesini ve  bu alanda uzman araştırmacılar yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Açmayı amaçladığımız İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programında öncelikle İngilizce öğretmenlerinin araştırıcı bir kimlik kazanmalarına olanak sağlamak istiyoruz. Kanımızca araştırma yapma, bulguları yorumlama ve öğretime uygulama  becerisi kazandıran Yüksek Lisans tezi onların olgunlaşmalarında en büyük paya sahip olacaktır. Daha ötesi büyük bir değişim ve gelişim sürecinde olan yabancı dil eğitimi konusuna özgün katkıda bulunmalarına yol açabilecektir. Bu amaçlara hizmet edebilmek üzere  açmayı düşündüğümüz Yüksek Lisans programının ülkemizin yetişmiş insan potansiyeline katkıda bulunacağı inancındayız. 

  DERS PROGRAMI

  I. Yarıyıl

  1- İDE 501 İngiliz  Dili Eğitiminde  ÇağdaşYöntemler
  2- İDE 503 Dilbilgisi  Kuramları
  3- İDE 505 Ölçme ve Değerlendirme
  4- Seçmeli I
  5- Seçmeli II 

  II. Yarıyıl  

  1- İDE 502  Edebiyat, Dil ve Kültür 
  2- İDE 504 Uygulamalı Dilbilim
  3- İDE 506 Araştırma Semineri 
  4- İDE 508  İkinci Dil Edinimi Kuramları 
  5- Seçmeli III

  SEÇİMLİK DERSLER:

  1- İDE 507 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi
  2- İDE 509 İstatistik
  3- İDE 510 Toplum Dilbilim
  4- İDE 511 Söylem Çözümlemesi
  5- İDE 512 Türkçe ve İngilizce Cümle Yapılarının Kıyaslamalı Çözümü            
  6- İDE 513 İngiliz Dili Eğitiminde Özel Konular
  7- FEL 305 Dil Felsefesi

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |