Home > Doktora Programları > Çevirmenlik > Beşiktaş > Çeviribilim Doktora Programı - Beşiktaş - İstanbul

Çeviribilim Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çeviribilim Doktora Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları

  Çeviribilim Doktora Programının amacı, yazılı ve sözlü çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almaktır. Böylece çevirinin kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel boyutlarına ışık tutacak araştırmalar yapılmasına olanak tanınır. Doktora programının önceliklerinden biri çeviri olgusu aracılığıyla Türk kültürünün diğer kültürlerle etkileşimini incelemektir. Kültürel süreçlerin araştırılması sosyoloji, edebiyat bilimi, psikoloji, tarih, siyasetbilim, felsefe, kültür araştırmaları gibi farklı disiplinleri içeren bir yaklaşımı gerektirdiğinden Doktora Programı disiplinlerarası bir bakış açısı sunmaktadır.

  Doktora programına kabul edilmek için adayların Bölüm tarafından onaylanan üçüncü bir dilde (Türkçe ve İngilizce'ye ek olarak) yetkin olmaları ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğince gerekli görülen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

  Doktoraya başlayan öğrencilerin Bölüm tarafından belirlenen önkoşul derslerini almaları gerekebilir. Öğrenciler 8 dersi (24 kredi) başarıyla tamamladıktan sonra Yeterlilik sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler hazırladıkları doktora tezini savunarak mezun olurlar.


  Birinci Dönem
  TR 601 Çeviri Kuramı Tarihi
  TR 611 Çağdaş Çeviri Kuramları Semineri
  TR 621 Osmanlı/Türk Toplumunda Çeviri Tarihi
  TR 680/689 Çeviribilimde Özel Konular

  İkinci Dönem
  TR 612 Edeb. Çevirisi: Kuram ve Uygulamanın Bütünleştirilmesi
  TR 622 Çeviri Kuramları ve Eleştiri Uygulamaları
  TR 630 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri
  -- -- Uzmanlaşma Alanı Seçmelisi

  TR 790   Doktora Tezi

  DOKTORA DERSLERİ

  TR 601 Çeviri Kuramı Tarihi (3 + 0 + 0) 3
  Temel metinlerin incelenmesi, farklı çeviri kavramlarının ve bunların (20. yüzyılın başına kadar) edebiyat çevirisi uygulamaları üzerindeki etkileri.

  TR 611 Çağdaş Çeviri Kuramları Semineri (3 + 0 + 0) 3
  Çağdaş kuram metinlerinin eleştirel biçimde derinlemesine irdelenmesi.

  TR 612 Edebiyat Çevirisi: Kuram ve Uygulamanın Bütünleştirilmesi (3 + 0 + 0) 3
  Yoğun şiir ve düzyazı çevirisi alıştırmaları. Çeviri uygulamasında kurama yönelik eleştiri bilincinin vurgulanması.

  TR 621 Osmanlı/Türk Toplumunda Çeviri Tarihi (3 + 0 + 0) 3
  Edebiyat/edebiyat dışı çeviri uygulaması ve bunun tarihsel ve kuramsal yanları üzerine görüşler. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kültürel değişimle bağlantılı olarak çevirinin tarihsel ve kurumsal yönleri. Çevirinin kültür değişimiyle ilişkisi. Konuk uzmanların katkılarıyla gerçekleştirilen seminerler.

  TR 622 Çeviri Kuramları ve Eleştiri Uygulamaları (3 + 0 + 0) 3
  Çağdaş çeviri kuramlarının ışığında, çevrilmiş edebiyat ve fikir metinlerinin eleştirisi. Alternatif stratejiler üretmeye yönelik becerinin ve bakış açılarının geliştirilmesi.

  TR 630 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri (3 + 0 + 0) 3
  Çeviribilim alanında günümüzde yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmaların incelenmesi. Metinlerin aktarılması, alımlanması ve Türkçe çeviri edebiyatı konularında yapılacak araştırmalarda uygulanabilecek yöntemlerin geliştirilmesi.

  TR 680-689 Çeviribilimde Özel Konular (3 + 0 + 0) 3
  Çeviri ve alımlama kuramları karşılaştırmalı incelenmesi. Aralarındaki etkileşimin irdelenmesi.
   
  TR 790
  Doktora Tezi

   

  * Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu nedenle başvuracak adayların hafta içi en az iki buçuk gün eğitime devam edebilecek durumda olmaları gerekmektedir.

  * Gerekli görülürse kabul edilen adaylar 1 veya 2 dönem bilimsel hazırlık dersleri alabilirler.

   

Çevirmenlik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |