Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Üniversitemizde yeni kurulan bilim dalının hedeflediği çalışmaları gerçekleştirecek, araştırma yaparak bilgilere erişme yeteneği kazanmış elemanlar yetiştirmek; bilim dalımızda verilecek öğretime yönelik bilimsel kaynakların ve öğretim yöntemlerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına elverişli bilimsel alt yapıyı oluşturmak.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Osman SENEMOĞLU

  Program Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Seza YILANCIOĞLU

  Öğretim Üyeleri

  Prof.Dr.Emel ERGUN
  Prof.Dr.Necmettin Kamil SEVİL
  Prof.Dr.Osman SENEMOĞLU
  Doç.Dr.Marie-Hélène Sauner LEROY
  Yrd.Doç.Dr.Atilla DEMİRCİOĞLU
  Yrd.Doç.Dr.Seza YILANCIOĞLU


  Ders Programı


  Ders Adı                                    Kredi       Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Genel Dilbilim                          3+0            Zorunlu           1. Dönem

  Yabancı Dil Olarak
  Fransızcada Yöntem    
              3+0           Zorunlu           1. Dönem

  Toplumdilbilim                         3+0            Zorunlu          1. Dönem

  Edebiyat Eleştirisi                    3+0           Zorunlu           1. Dönem

  Edebiyat Göstergebilimi
           3+0           Zorunlu           2. Dönem

  Çeviribilim ve Alanları             3+0           Zorunlu           2. Dönem

  Dil Felsefesi                             3+0           Zorunlu           2. Dönem

  Dilbilim-Felsefesi Semineri     0+0           Zorunlu           2. Dönem


Fransızca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |