Fizik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  FİZİK DOKTORA PROGRAMI

  AMAÇ
  Bu bölüm, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş, bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanı sıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip fizikçiler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Bölümümüz Öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalar Anadolu Üniversitesi, DPT, TÜBİTAK gibi kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Aşağıda kısa süre önce tamamlanan ve halen devam eden çalışmalar belirtilmiştir.
  · Doğal Zeolitlerin Güneş Enerji deposu olarak kullanılması
  · Doğal ve Modifiye Zeolitlerde Su Buharı Adsorpsiyonu
  · Isıl Yolla Uyarılmış Akım ile Tuzak Derinliği Ölçümü
  · Bileşik Yarıiletkenlerin Elde Edilmesi ve Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Olarak İncelenmesi
  · Bazı Yerli Doğal Zeolitlerin Karayollarında buz ve kar çözücü olarak kullanılması
  · Doğal Gazın (Metan) Doğal Zeolit Üzerinde Depolanması

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuvarı Öğrenciler bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların tamamı internet bağlantılıdır ve öğrencilerin çalışmalarında ihtiyaçları olan bilgisayar programlarına sahiptirler. Bütün öğrenciler bilgisayar laboratuvarından yararlanabilirler.
  Laboratuvar Olanakları
  Fizik Bölümü aşağıda verilen öğrenim ve araştırma olanaklarına sahiptir. Öğrenciler ders ve araştırma aktiviteleri için bu olanakları kullanmaktadırlar.

  Genel Fizik Araştırma Laboratuvarı
  Genel Fizik Araştırma Laboratuvarı imkanları kullanarak "Doğal Zeolitlerin Teknolojik Kullanım Alanları" konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Laboratuvarda Yüksek Sıcaklık Fırını (NABERTHEM, 1650°C), pH-İyon metre (ACCUMET/ SARTARİOUS), Düşük Sıcaklık Banyosu (PolySCIENCE, -50/200oC), Volumetrik Adsorpsiyon Cihazı (NOVA) ve Vakum Fırını (LAB-LINE) cihazları bulunmaktadır.

  Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı
  Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı"nda ?Bileşik yarıiletkenlerin elde edilmesi ve bunların elektriksel özelliklerinin incelenmesi" konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarda LF Impedance Analyzer (HP 4192A), RF Impedance Analyzer (HP 4191A), pA Meter /DC Voltage Source (HP 4140B), Kriyostat (oxford çalışma sıcaklığı 10-320 K), Vakumda Buhar depolama Cihazı (LH UNIVEX 300) ve Data Acqusition (Agilent 34970A) cihazları bulunmaktadır.

  Kütüphane
  Anadolu Üniversitesi tüm bölümlerdeki öğrencilerin kullanabileceği merkez kütüphanesine sahiptir. Bu kütüphane Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden biridir. Kütüphanede, tüm alanlarla ilgili temel kaynak kitapları, veri bankaları ve süreli yayınlar mevcuttur.


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  FİZ890     Tez
  FİZ891     Tez    

  Seçmeli Dersler
  FİZ601     Kil ve Kil Mineralleri I
  FİZ602     Kil ve Kil Mineralleri II    
  FİZ604     Zeolit Moleküler Eleklerde Seçme Konular    
  FİZ605     Kil ve Kil Minerallerinde Seçme Konular I    
  FİZ606     Elektromagnetik Teoride Seçme Konular    
  FİZ607     Yarı İletkenlerin Optik Özellikleri I    
  FİZ608     Yarı İletkenlerin Optik Özellikleri II    
  FİZ610     Kil ve Kil Minerallerinde Seçme Konular II
  FİZ611     Katı Hal Fiziğinde Seçme Konular    
  FİZ612     Dielektrikler Fiziği    
  FİZ614     Klasik Mekanikten Seçme Konular
  FİZ616     Grup Teori ve Fiziğe Uygulamaları    
  FİZ617     Lie Grupları ve Fiziksel Uygulamaları    
  FİZ619     Katılarda İletim Mekanizmaları    
  FİZ621     Adsorpsiyon Teknolojisinde Seçme Konular
  FİZ622     İleri İstatistik Fizikte Seçme Konular
  FİZ623     Matematiksel Fizikte Seçme Konular    
  FİZ624     Yarı İletkenlerde Seçme Konular
  FİZ627     İyon Değişiminde Seçme Konular
  FİZ628     Fiziksel Adsorpsiyonda Seçme Konular    
  FİZ629     Kuantum Mekaniğinde Seçme Konular
  FİZ630     Katıların Manyetik Özellikleri
  FİZ631     Organik Yarıiletkenler Fiziği
  FİZ632     Klasik Elektrodinamik
  FİZ633     Yarıiletkenlerde Bant Teorisi
   
  3. Yarıyıl
  FİZ890     Tez    
   
  4. Yarıyıl
  FİZ890     Tez    

   
  DERS İÇERİKLERİ

  FİZ       601    Kil ve Kil Mineralleri I                  3+0      7,5
  Tanımlar; Kil Minerallerinin Özelliklerini Etkileyen Faktörler; Kil Minerallerinin Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi; Kil Minerallerinin Yapısı; X-Işını Kırınımı Yoluyla Tayini; Elektron Mikroskopisi.
   
  FİZ       602    Kil ve Kil Mineralleri II                3+0      7,5
  Killerde İyon Değişimi; Killerde Adsorplanan Suyun Doğası; Kil-Su Sistemi. Islanma Isısı; Killerde Yüzey Alan Tayini; Killerde Su Tutma ve Su Atma.
   
  FİZ       604    Zeolit Moleküler Eleklerde Seçme Konular                             3+0      7,5
  Zeolitlerin Fiziksel Özellikleri; Optik Özellikleri; Dielektrik Özellikleri; Elektriksel Özellikleri; Termokimya; Zeolit Su; Por Hacmi; Zeolitlerde İyon Değişimi ve Adsorpsiyon; İyon Değişimi Teorisi; Zeolitlerde Hidrojen Değişimi; Zeolitlerde Katyon Eleme Olayı; Zeolitlerde Adsorpsiyon; Adsorpsiyon Isısı; Adsorplanan Fazın Özelliği; Gaz Karışımlarının Adsorpsiyonla Ayrımı.

   
  FİZ       605    Kil ve Kil Minerallerinde Seçme  Konular I   3+0      7,5
  Kil ve Kil Minerallerinin Yapısı ve Özellikleri; Seramik Endüstrisinde Killer; Petrol Endüstrisinde Killer; Killerin Çeşitli Endüstri Dallarında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi.

   
  FİZ       606    Elektromanyetik Teoride Seçme Konular                                         3+0      7,5
  Dalga Kılavuzları ve Rezonatörler; Paralel Levhalı Dalga Kılavuzları; Dikdörtgensel Dalga Kılavuzları ve Rezonatörler; Dielektrik Dilimli Dalga Kılavuzları; Eşeksenli Hatlar; İletim Hatları; İletim Hattı Eşitlikleri; İmpedanslar; Genelleştirilmiş Yansıma Katsayısı ve Smith Kart; Antenler; Vektör ve Skalar Potansiyel Fonksiyonları; Anten Alanları; Doğrusal Antenler; Rayleigh Saçılması; Fourier Optiği ve Holografi; Doppler Etkisi; Anizotropik Ortamlarda Düzlem Dalgalar.

   
  FİZ       607    Yarı İletkenlerin Optik   Özellikleri I                                             3+0      7,5
  Yarıiletkenlerde Enerji Durumları; Bant Yapısı; Katkı Durumları; Bant Uzantısı; Eksitonlar; Donör-Akseptör Çiftleri; Dış Parametrelerin Yarıiletken Üzerine Etkileri; Basınç Etkisi; Sıcaklık Etkisi; Elektrik Alan Etkisi; Magnetik Alan Etkisi; Absorpsiyon; Temel Absorpsiyon; Yüksek Enerjili Geçişler; Eksiton Absorpsiyonu; Bant ve Katkı Arasında Geçişler; Bant İçerisinde Geçiş; Serbest Taşıyıcı Absorpsiyonu; Sıcak-Elektron Yardımlı Absorpsiyon.

  FİZ       608    Yarı İletkenlerin Optik Özellikleri II                                  3+0      7,5
  Optik Sabitler Arasındaki Bağıntı; Absorpsiyon Katsayısı; Kırılma İndisi; Kramers-Kronig Bağıntısı; Yansıma Katsayısı; Absorpsiyon Spektroskopisi; İşımalı Geçiş; Van Roosbroeck-Shockley Bağıntısı; İşıma Verimliliği; Temel Geçişler; Banttan Katkı Seviyesine Geçiş; Donörden Akseptör Seviyesine Geçiş; Bant İçerisinde Geçiş; İşımasız Birleşim; Auger Olayı; Yüzey Birleşimi.
   
  FİZ       610    Kil ve Kil Minerallerinde Seçme   Konular II                                     3+0      7,5
  Killerin Dielektrik Özellikleri; Killerin Çeşitli Fizikokimyasal Özellikleri; Killerin Adsorpsiyon Özellikleri; Killerin Adsorpsiyon Özellikleri Üzerine Çeşitli Faktörlerin Etkisi.

  FİZ       611    Katıhal Fiziğinde Seçme Konular                                         3+0      7,5
  Metal Yarıiletken Kontaklar; Enerji-Bant Bağıntısı; Yüzey Durumları; Schottky Olayı; Akım Taşınım Yolları; Termiyonik Emisyon Teorisi; Difüzyon Teorisi; Tunel Akımı; Engel Yüksekliği Karakterizasyonu; Akım-Voltaj
  Ölçümü; Aktivasyon Enerji Ölçümü; Kapasitans-Voltaj Ölçümü; Fotoelektrik Ölçümü; Engel Yüksekliği Ayarlaması; Ohmic Kontak.

  FİZ       612    Dielektrikler Fiziği                        3+0      7,5
  Statik Elektrik Alanlarda Dielektriklerin Davranışı; Elektrik Duygunluk ve Permitivite; Dielektrik Polarizasyon; Polarizasyon Vektörü ve Moleküler Nicelikler; Clausius-Mosotti Denklemi ve Lorentz Yerel Alanı; Çözeltilerde Dipol Momentler; Mosotti Bozunumu; Onsager Yerel Alanı; Dipolar Gazın Elektrik Duygunluğu; Kirkwood ve Fröhlich’in Dielektrik Teorileri; Alternatif Alanlarda Dielektriklerin Davranışı; Alternatif Elektrik Alanlarda Dielektrik Polarizasyon; Debye Soğurması ve Dipolar Dağılma; Cole-Cole Diyağramı; Cole-Cole Eşitliği; Cole-Davidson Eşitliği; Kramers-Kronig Eşitlikleri.

  FİZ       614    Klasik Mekanikten Seçme Konular                                         3+0      7,5
  Legendre Dönüşümleri ve Hamilton Hareket Denklemleri; Korunum Teoremleri ve Hamilton Denklemlerinin Fiziksel Anlamı; Hamilton Denklemlerinin Bazı Uygulamaları; Kanonik Dönüşümler; Hamilton-Jacobi Teorisi; Titreşen Sistemler; İki Atomlu Molekül.

  FİZ       616    Grup Teori ve Fiziğe Uygulamaları                                3+0      7,5
  Simetri Elemanları ve İşlemleri; Nokta Gruplar; Dejenere Olmayan Gösterimler; Matrisler; Dejenere Gösterimler; Moleküler Bağ Uygulamaları; Moleküler Titreşim Uygulamaları.

  FİZ       617    Lie Grupları ve Fiziksel Uygulamaları                                3+0      7,5
  Temel Yapı Blokları; Küme; Grup; Simetri İşlemleri; Simetri İşlemleri ve Grup; İlave Tanımlar; Altgruplar; Sınıflar; Matrisler; Matrisler ve Karenin Simetri İşlemleri; Bir Grubun Matris Gösterimleri; Alan; Lineer Vektör Uzayı; Cebir; Bazlar; Bir Grup İçin; Bir Cisim İçin; Bir Vektör Uzayı İçin; Bir Cebir İçin; İsomorfizm; Homomorfizm; İndirgenebilir ve İndirgenemez Matris Gösterimleri; Kesikli Gruplar; Ortogonal Grup; O+3; Ortogonal Dönüşüm ve Ortogonal Grup; Fiziksel Uygulamalar; Lie Grubu U(n) ve SU(n) Grupları; U(n) ve SU(n) nin Jeneratörleri; Su(2) ve SU(3) Jeneratörler; Dönme ve Açısal Momentum; Bir Lie Grubun Lineer Gösterimleri; Kuantum Mekaniği ve Grup Teori; Fiziksel Uygulamalar.

  FİZ       619    Katılarda İletim Mekanizmaları                              3+0      7,5
  Elektriksel İletimle İlgili Bazı Temel Konular; Enerji Bant Modeli; Tünelleme Modeli; Hopping Modeli; Elektriksel Özellikler; Tuzakların Oluşumu; Kontaklardan Yük Taşıyıcı Enjeksiyonu; Elektriksel Kontaklar; Elektriksel Kontak Tipleri; Kontaklardaki Potansiyel Engelinden Yük Taşıyıcı Enjeksiyonu; Katılarda İletim Mekanizmaları; İyonik İletim; Tünel Veya Alan Emisyonu; Ohmik İletim; Uzay Yükleriyle Sınırlı İletim; Poole-Frenkel Emisyonu; Schottky Emisyonu.

  FİZ       621    Adsopsiyon Teknolojisinde Seçme Konular                              3+0      7,5
  Gaz Adsorpsiyon İşlemlerinde Gravimetrik Diferansiyel Reaktörler; Deneysel Sonuçlar ve Tartışma, Malzemeler, Denge İzotermleri Kinetik Çalışmalar, Su Adsorpsiyon Çalışmalarında Grovimetrik Diferansiyel Reaktörü; Deneysel Sonuçlar, Deneysel İşlemler, Denge, Kinetik Analiz, Birleştirilmiş Diferansiyel Difüzyon Reaktör Modelleri; Sıvı-Katı Sistemleri, Gaz-Katı Sistemleri Ds-Dp Tayinleri; Adsorpsiyon Sistemlerinin Termodinamik Analizi; Metot ve Modeller, Deneysel İşlemler, Yaklaşık Metotlar.

  FİZ       622    İleri İstatistik Fizikte Seçme Konular                              3+0      7,5
  Yoğunlaşmış Cisimler: Düşük sıcaklıklardaki katılar, Yüksek sıcaklıklardaki katılar, Debye’nin interpolasyon formülü, Yoğun maddelerin ısısal genleşmesi, Fononlar, Kuantum sıvısı, Bose tipi spektrum, Süper akışkanlık, Fermi tipi spektrum, Metallerin elektron spektrumu, Katı yalıtkanların elektron spektrumu, Eksi sıcaklıklar; İdeal olmayan gazlar: Gazların ideal halden sapması, Yoğunluğa göre seri açılım, Van der Waals formülü, Tam iyonlaşmış gaz, İdeale yakın dejenere olmuş Bose gazı, İdeale yakın dejenere olmuş Fermi gazı, Dejenere olmuş plazma için termodinamik büyüklükler; Fazların Dengesi: Fazların denge koşulları, Clapeyron-Clausius formülü, Kritik noktalar, Maddenin kritik nokta yakınlığındaki özellikleri; Çözeltiler: Farklı parçacıklardan oluşan sistemler, Faz kuralı, Zayıf çözeltiler, Osmatik basınç, İdeal gaz karışımı, İzotopların karışımı, Gaz ve sıvı yüzeyleri: Yüzey gerilimi, Kristallerin yüzey gerilimi, Yüzey basıncı, Sıvıların yüzey gerilimi, Adsorpsiyon, Islanma, Köşe açısı, Faz geçişlerinde çekirdek özünün oluşumu.

  FİZ       623    Matematiksel Fizikte Seçme Konular                                         3+0      7,5
  Fourier Serileri; Bir Fonksiyonun Ortalama Değeri; Fourier Serilerinin Kompleks Formu; Parseval Teoremi; Kompleks Sayıların Kuvveti; Kökü; Logaritması ve Trigonometrik Fonksiyonları; İntegral Dönüşümleri; Laplace ve Fourier İntegral Dönüşümleri; Gama; Beta ve Hata Fonksiyonları; Eliptik İntegraller ve Fonksiyonlar; Kuaternionlar.

   
  FİZ       624    Yarı İletkenlerde Seçme   Konular     3+0      7,5
  Periyodik Örgülerde Elektronların Kuantum Teorisi; Bloch Teoremi; Kroning-Penney Modeli; Kristal Momentumu ve Etkin Kütle; Elektron ve Holler; Serbest-Elektron Yaklaşımı; Sıkı-Bağ Yaklaşımı; Sabit Enerji Yüzeyleri ve Brillouin Zonları; Yalıtkan; Yarıiletken ve Metaller; Denge Durumunda Yarıiletkenler; Katkısız ve Katkılı Yarıiletkenler; Elektron ve Hollerin İstatistiği; Katkı Merkezlerinin İyonlaşma Enerjisi; İletkenlik; Hall Olayı ve Magnetorezistans; Elipsoidal Enerji Yüzeyleri; Yarıiletkenlerde Ekses Taşıyıcılar; Süreklilik Denklemi; Drift Mobilite ve Haynes-Shockley Deneyi; Birleşim (Recombination) Mekanizmaları.

  FİZ       625    Elektromanyetik Teori 1              3+0            7,5
  Elektrostatikte Sınır Değer Problemleri; Çok Kutup Açılımları; Dielektrik Ortamda Elektrostatik Problemleri; Manyetostatikte Sınır Değer Problemleri; Maxwell Denklemleri; Poynting Teoremi; Enerji ve Momentum Korunumu.

  FİZ       626    Elektromanyetik Teori 2              3+0           7,5
  İletken ve İletken Olmayan Ortamlarda Elektromanyetik Dalgalar; Dalga Kılavuzları; Çok Kutuplu Işıma; Elektromanyetizma ve Özel Görecelilik Kuramı; Yüklü Parçacıkların Elektromanyetik Alandaki Hareketi; Hareketli Yüklerden Çıkan Işıma.

  FİZ       627    İyon Değişiminde Seçme Konular      3+0      7,5
  İyon Değişim İşlemleri (Batch; Kolon ve Sürekli İşlemler); İyon Değiştirici Türleri; Sentetik; Doğal; Sellüloz; Aktif Kömürler İyon Değiştirici Zarlar ve Sıvı İyon Değiştiriciler; İyon Değiştiricilerin Özellikleri; Nem İçeriği ve Yoğunluk; Parçacık Boyutu; Çapraz Bağlanma; Gözeneklilik; Şişme; İyon Değişim Kapasitesi; Seçicilik; İyon Değiştiricilerin Uygulama Alanları.

  FİZ       628    Fiziksel Adsorpsiyonda Seçme    Konular     3+0      7,5
  Mezopor Yapıya Sahip Katılar Tarafından Gazların Fiziksel Adsorpsiyonu; Tip IV İzotermi; Histeresiz İlmek Tipleri; Kapiler Kondenzasyon ve Kelvin Denklemi; Kelvin Denkleminin Uygulanabirlik Aralığı; Tip IV İzoterminden Yüzey Alanı Tayini; Mikropor Yapıya Sahip Katılar Tarafından Gazların Fiziksel Adsorpsiyon; Tip I İzotermi; Tip II İzotermi; Çok İnce Yapılı Porların Kuvvet Alanı; Alçak Basınç Histerezisi; Tip III İzotermi; Adsorpsiyon ile İlgili Deneysel Teknikler.

  FİZ      629 Kuantum Mekaniğinde Seçme Konular    3+0      7,5
  Spin: Spin, Spinörler, Yüksek ranklı spinörler, Belirli spine sahip parçacığın dalga fonksiyonu; Özdeş parçacıklar: Özdeş parçacıkların ayırt edilmezlik ilkesi, Değiş tokuş etkileşmesi, Değiştirme işlemine göre simetri, İkinci kuantumlanma (Bose ve Fermi istatistiği durumları); Açısal momentumların toplanması: 3j semboller (Bilgisayarda hesaplama programları), Tensörlerin matris elemanlarının hesaplanması (Bilgisayarda hesaplama programları), 6j semboller (Bilgisayarda hesaplama programları); Esnek çarpışma teorisi: Saçılmanın genel teorisi, Saçılma için üniterlik koşulu, Born formülü, Yarı klasik yaklaşımda saçılma teorisi, Yüksek enerjilerde saçılma, Düşük hızlı parçacıkların saçılması, Rezonans saçılmalar; Esnek olmayan saçılmalar: Esnek Olmayan süreçlerin var olduğu durumlarda esnek saçılma, Düşük hızlı parçacıkların esnek olmayan saçılması, Breit-Wigner formülü, Hızlı elektronların atomlardan esnek olmayan saçılması, Ağır parçacıkların atomlardan esnek olmayan saçılması, Moleküllerden saçılma olayı.

  FİZ       890    Tez                                                  0+1       30  

Fizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |