Astronomi ve Uzay Bilimleri Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Astronomi ve Uzay Bilimleri Doktora Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  1) Doktora öğretim programlarına, mülakat yapılarak aşağıdaki esaslara göre güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınır. Doktora öğretimi programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.

  2) Adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir.

  3) Lisans diploması ile doktora programına başvuran adayların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 70 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisanslarını tamamlamış olan adayların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya GRE veya GMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

  4) Doktoraya başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden en az 55 ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

  5) Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, yabancı dil sınav sonuç belgelerini, lisans veya yüksek lisans diplomasını, lisans ve yüksek lisans öğrenim kademelerinde okudukları derslerin başarı notları ile not ortalamasını belirten onaylı listeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldurarak internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

  6) Bilim dalı bir yabancı dil ve edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adaylar, bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

  7) Gerekli başvuru şartlarını tamamlayan adaylar, aday değerlendirme jürisi jüri tarafından sözlü sınava alınarak mülakat notu verilir. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si ile yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %15’i, yüksek lisans kademesi not ortalamasının %10’u ve mülakat notunun %25’inin, lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplanmasıyla elde edilir. Adayların başarılı sayılabilmesi için mülakat notunun en az 60, bilimsel başarı düzey notunun da en az 65 olması gerekir.
 • Program tanımları
  Astronomi ve Uzay Bilimleri Doktora Programı

  Ders Listesi

  I.DÖNEM

  Yüksek Enerji Astrofiziği I
  Manyetohidrodinamik I    
  Yıldız Manyetik Alanları    
  Radyo Astronomi    
  Tek Yıldızların Evrimi    
  Yıldız Aktivitesi I    
  Relativistik Astrofizik    
  Beyaz Cüce Sismolojisi    
  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  Gelişim ve Öğrenme    

  II.DÖNEM

  Yüksek Enerji Astrofiziği II    
  Manyetohidrodinamik II    
  Çift Yıldızların Evrimi
  Yıldız İç Yapı Modelleri    
  Yıldız Aktivitesi II
  Nükleer Astrofizik
  Öğretimde Planlama ve Değerlendirme    
  Gelişim ve Öğrenme
  Uzmanlık Alan Dersi

Astronomi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |