Fizik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  FİZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum


  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  Seminer
  4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Bilgin AKDEMİR

  SEÇMELİ DERSLER
   
  Fizikte Ölçü Teknikleri

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Akım, gerilim, elektrostatik yük, sıcaklık, basınç, kuvvet, zaman, frekans, puls genişliği, faz ölçme teknikleri bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: KeIthley . “Low Level Measurements”

  Malmstadt , E., Crouch and Horlick. “Optimization of Electronic Measurements”

  Dersi Veren: Prof. Dr. Bilgin AKDEMİR

   
  Moleküler Titreşimler

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Molekülün enerji türleri, moleküllerin elektronik, titreşim ve dönü enerjilerinin incelenmesi ve birbiri ile etkileşimleri, bazı moleküllerin titreşim frekans ve kiplerinin hesaplanması konuları bu dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: Atom ve Molekül Fiziği

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Woodward , L.A. “Introduction to the Theory of Molecular Vibrations and Vibrational Spectroscopy”.

  WIlson , B. “Molecular Vibrations”.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meriç BAKİLER           

   
  Spektroskopi
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi  

  Amaç / İçerik: Kuvantum mekaniğine bakış, elektromagnetik dalgalar ile maddenin etkileşmesi, harmonik ve anharmonik titreşiciler, rijit ve rijit olmayan dönücüler, born-Oppenheimer yaklaşıklığı ve geçersiz olduğu haller bu dersin konularıdır.

  Ön koşul:

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen kaynak Listesi: Banwell , C.N. “Fundamentals of Molecular Spectroscopy”.

  ClIang , R. “Basic Principlas of Spectroscopy”.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Meriç BAKİLER


  Matematik Odaklı Bilgi İşlem
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi  

  Amaç / İçerik: Excel fonksiyonları, veri sorgulama, grafik, regresyon, makrolar (giriş düzeyi), word ve excel'de denklem editörünün kullanımı konuları bu dersin kapsamındadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: AKTULGA, E., '' Excel'' (Ders Notları).

  UNDERDAHL, B.,"Excel" (çeviri).

  MICROSOFT, "Microsoft Excel Help"

  Dersi Veren: Prof. Dr. Ender AKTULGA


  Matematik Odaklı Programlama
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: VBA (Visual Basic for Applications), excel programlama, matematik algoritmalar .

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: AKTULGA, E. "Excel Programlama".

  MICROSOFT, "Microsoft Excel Help"

  YakowItz &SZIDAROVSZKY, “An Introduction to Numerical Computations”.

  Roman , S., O’Reilly. “Writing Excel Macros”.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Ender AKTULGA

   
  Katıların Yapısı
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

   
  Amaç / İçerik: Kristal yapısı, atomlar arası kuvvetler, X-ışını, nötron ve elektron kırınımları, örgü titreşimleri ve kristallerin termal, akustik ve optik özellikleri, metallerin serbet elektron modeli gibi konular ele alınmaktadır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Omar , A. “Elementary Solid State Physics”, Addison Wesley

  Hook and Hall. “Solid State Physics”, Wiley

  Hook and Hall (Çeviri). “Katı Hal Fiziği”, Literatür

  KIttel (çeviri). “Katı Hal Fiziğine Giriş”, Güven

  Dersi Veren: Prof. Dr. Ender AKTULGA

   
  Katıların Elektroniği
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Katılarda enerji bandları, yarıiletkenler, katıların dielektrik ve optik özellikleri, katıların magnetik özellikleri ele alınacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Omar , A. “Elementary Solid State Physics”, Addison Wesley

  Hook and Hall. “Solid State Physics”, Wiley

  Hook and Hall (Çeviri). “Katı Hal Fiziği”, Literatür

  KIttel (çeviri). “Katı Hal Fiziğine Giriş”, Güven

  Dersi Veren: Prof. Dr. Ender AKTULGA

Fizik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |