Organik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul - Marmara Üniversitesi - I315

Home>Yüksek Lisans Programları>Kimya>Kadıköy>Organik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul
 
Organik Kimya Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Marmara Üniversitesi

Organik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Organik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul Organik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul
Program Tanımları:
ORGANİK KİMYA

Programın Amacı
Organik Kimya ve Polimer Kimyası konularında öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini arttırmak, gerek endüstride gerekse bilimsel araştırmalarda kariyer yapmak üzere hazırlamaktır. 

Programın Dili : Türkçe

Bilimsel Hazırlık Program Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Fizik, Eczacılık, Malzeme Bilimi

Farklı bilim dallarından mezun olmuş olan öğrencilerin almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programına alınmazlar.

ORGANİK KİMYA DERS İÇERİKLERİ


İLERİ REAKSİYON MEKANİZMALARI I
Organik Kimya’da karşılaşılabilecek nükleofilik substitusyon ve elektrofil katılım reaksiyonları, aromatik halkada gerçekleştirilen reaksiyonlar. Bazı örnek makalelerin reaksiyonlarının incelenmesi

POLİMER KİMYASI VE UYGULAMALARI
Bu ders kimya, kimya mühendisliği ve malzeme bilimlerinde öğrenim yapan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine uygundur. Bu dersin amacı polimer kimyasının temel bilgileri ve polimerizasyon yöntemleri (radikal, iyonik,   basamaklı polimerizasyon, halka-açılma polimerzasyonu gibi) ile prensiplerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, endüstriyel yönden önemli olan bazı polimerlerin sentezleri üzerinde durulacaktır.

REAKTİF ARA ÜRÜNLER
Karbenler, Nitrenler ve Dehidroaromatlar gibi araürünlerin reaksiyon esnasında oluşumu ve bunların diğer reaktantlarle verdikleri ürünler, mekanizmalarının tartışılması.

ORGANİK KİMYADA TEORİK YÖNTEMLER
Valans Bağ Teorisi, Moleküler Orbital Teorisi (Schrödinger Denklemi, LCAO Yöntemi), Hükel Teorisi ve Uygulamaları (Seküler Determinant Çözümlenmesi; Delokalizasyon   Enerjisi, Yük Yoğunluğu, Bağ Mertebesi, Serbest Valans İndeksi Hesaplamaları; Frost   Çemberi; Alternant-Nonalternant Sistemler), PMO Teorisi (Orbital Etkileşimleri ile Organik Tepkimelerin Yorumlanması), Orbital Simetrisi (Woodward-Hoffmann Yaklaşımları: Elektrosiklik, Siklokatılma ve Sigmatropik Tepkimeler, Korelasyon Diyagramları), Simetri ve Grup Teorisi (Simetri Elemanları ve İşlemleri, Schoenflies Point Grupları, Karakter Tabloları, Simetri Uygulamaları)

POLİMER KARAKTERİZASYONU
Spektroskopik, mekanik, fiziko-kimyasal ve ışık saçılımı tekniklerini kapsayan çeşitli metodlar ile polimerlerin karakterizasyonu.   Polimerlerin molekül ağırlıklarının ve molekül ağırlığı dağılımlarının tespit edilmesi.   Polimerlerde mikroyapıların incelenmesi, örneğin taktisite, dallanma ve ağ yapılar.

STEREO KİMYA
Sterokimyanin temel kavramları, rasemik karışimların resülüsyonu, stereoizomerlerin hazırlanması, asimetrik sentezler, Stereoizomerlerin belirlenmesinde yapı belirlemede kiroptik metotların kullanılması.

HESAPSAL ORGANİK KİMYA
Hesapsal Yöntemler (SCF Metodu, Ab initio MO Yöntemleri, Semiempirik Yöntemler) , MOPAC, GAUSSIAN, SPARTAN Programlarının Kullanımı (İnput Hazırlama, Geometri Optimizasyonu, Enerji Minimizasyonu) Konformasyonel ve Stereoelektronik Etkiler, Potansiyel Enerji Yüzeyleri Reaksiyonlarda Geçiş Konumlarının Modellenmesi (Frekans Hesapları) Reaksiyon Termokimyası, Kimyasal Reaksiyonlar ve Reaktiflik Bilgisayar ile uygulamalar (Ödevler   verilecek)

ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR I
Güncel literatürden organik kimya ile ilgili bazı özel konular

POLİMER FOTOKİMYASI
Fotokimyanın temel prensipleri, uyarılmış hal ve moleküller arası enerji transferi, Radikal ve Katyonik Fotobaşlatıcılar, Fotokimyasal yolla başlatılmış polimerizasyon reaksiyonları, Blok ve Aşı Kopolimerlerinin fotokimyasal yolla sentezi, Polimerlerde fotokimyasal kararlılığın sağlanması, Fotoresist sistemler, fotokimyasal yolla hazırlanan yapıştırıcılar ve UV-ışınları ile kaplama hazırlanması tekniğinde son gelişmeler işlenecektir.

ORGANİK YÜZEY KAPLAMALAR VE TEKNİKLERİ
Organik, organik-inorganik hibrit kaplma ve uygulamaları

ORGANİK SPEKTROSKOPİ VE UYGULAMALARI
NMR, Kütle, Infra Red ve UV-VIS gibi modern spektroskopik tekniklerin kısaca prensiplerinin verilmesi ve bunlarla ilgili uygulmaların örneklerle açıklanması.

DOĞAL ÜRÜNLER KİMYASI
Doğal ürünler tanımı, önemi, doğal ürünlerin izole edilmesinde kullanılan yöntem ve teknikler. Flavonoid bileşikler, Terpenoid Bileşikler; monoterpenler, seskiterpenler,   triterpenlerin izole edilmesi, özellikleri, ve tanımlanması.

ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULAR II
Güncel literatürden organik kimya ile ilgili bazı özel konular

POLİMER KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER
Polimer kimyasındaki teknoloji ve bilimsel gelişmeler.

Kimya ile ilgili diğer programlar: