Finansman Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finansman Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   FİNANSMAN BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Orhan GÖKER
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Orhan GÖKER
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       STRATEJİK FİNANSAL KARARLAR
         ( Prof. Dr.   Orhan GÖKER )
   
  Ders İçeriği:
  v      Paranın Zaman Değeri
  v      Faiz Oranı Tablolarının Yapısı ve Varsayımları
  v      Sermaye Bütçelemesi Kavramları
  v      Sermaye Yatırımlarını Değerlendirmede Kullanılan Teknikler
  v      Nakit Akımlarının Belirlenmesi
  v      Bağımlı ve Bağımsız Yatırım Projelerinin Analizi
  v      Riskli Projelerin Değerlendirilmesi
  o        Bağımlı Riskli Projeler
  o        Bağımsız Riskli Projeler
  v      Sermaye Maliyeti Kavramı
  v      Bütünleşik Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi
  v      Faaliyet Kiralaması ve Finansal Kiralama
  v      Faaliyet Kiralaması
  v      Finansal Kiralama
  o        Temel İlkeler ve Yasal Düzenlemeler
  v      Finansal Kiralama ve Diğer Finansman Alternatiflerinin Karşılaştırılması
   
   
  2.       ULUSLARARASI FİNANS
        ( Yrd.Doç.Dr. Tülin AKKUM )
   
  Ders İçeriği:
  v      Uluslararası Finansa Giriş
  v      Uluslararası Finansal Piyasalar
  v      Döviz ve Para Piyasaları, Piyasalarda Karşılaşılan Riskler, Yapılan İşlemler
  v      Döviz Kurları ve Kotasyon Türleri
  v      Döviz Pozisyonu, Risk ve Riskten Korunma
  v      Döviz İşlemleri ve Riskten Korunma
  o        Spot İşlemler
  o        Kur Arbitrajı
  o        Forward İşlemler
  v      Uluslararası Finansta Parite Teoremleri
  o        Satın Alma Gücü Paritesi
  o        Fischer Etkisi
  o        Uluslararası Fischer Etkisi
  o        Faiz Oranı Paritesi
  v      Faiz Arbitrajı
  o        Korunmalı Faiz Arbitrajı
  o        Korunmasız Faiz Arbitrajı
  v      Türev Ürünler ve Enstrümanlar
  o        Futures
  o        Opsiyonlar
  o        Swaps
   
    3.       RİSK YÖNETİMİ
         (Prof. Dr. İhsan ERSAN )
   
  Ders İçeriği:
  v      Risk Kavramı ve Türleri
  v      Riskin Ölçüm ve Değerlemesi
  v      Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
  v      Emtia(Commodity) ve Finansal Futures ( Financial Future)
  v      Döviz-Faiz ve Endeks Futures
  v      Forward ve Future Fiyatlama
  v      Future Hedging ve Spekülasyon
  v      Opsiyon ( Fiziksel ve Finansal Opsiyonlar: FX, Faiz ve Endeks Opsiyonları )
  v      Opsiyon Değerleme Modelleri ( Black Sholes, Binominal v.b.)
  v      Alım - Satım Stratejileri
  v      Exzotik Opsiyon
  v      Swap
  v      Yeni Nesil Türevler ( FRA, Swaptions, Rainbow, Barrier v.b. )
  v      VİP ( İstanbul )
  v      VOB ( İzmir )
  o        Emtia ( Pamuk, Buğday )
  o        Finansal ( Döviz, Faiz, İMKB 30) Uygulama ve Senaryo Çalışmaları
   
  4.       MENKUL DEĞER YÖNETİMİ
         ( Prof. Dr. Ünal BOZKURT )
   
              Ders İçeriği:
  v        Finansal Pazarlar ve Araçlar
  v        Menkul Değer İhraçları ve Borsalar, Yasal Düzenlemeler
  v        Risk ve Verim Analizi
  v        Hisse Senedi Değerleme
  v        Ekonomi ve Endüstri Analizi
  v        Firma Analizi
  v        Teknik Analiz
  v        Tahvil Değerleme ve Tahvil Portföyü Yönetimi
  v        Opsiyonlar ve Opsiyon değerleme
  v        Vadeli İşlemler
  v        Portföy Riski ve Getirisi
  v        Portföy Teorisi
  v        Sermaye Piyasası Kuramı
  v        Portföy Performansının Ölçülmesi
    
   
  5.       FİNANSAL ANALİZ
        (Prof.Dr. Belkıs SEVAL )
   
  Ders İçeriği:
  v        Finansal Tablolar  
  v        Nakit Akım Tablosu
  v        Finansal Analiz  
  v        Finansal Planlama
  v        Nakit Yönetimi
  v        Kar Payı Politikaları
  v        Firmaların Finansal Tablolarına İlişkin Vak'a Analizleri
  v        Sektörlere İlişkin Finansal Analiz
   
  6.       PORTFÖY YÖNETİMİ
        (Prof.Dr. M. Şükrü TEKBAŞ )
   
  Ders İçeriği:
  v      Risk ve Verim: Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi
  v      Portföy Kuramı ve Riski Dağıtma
  v      Sermaye Pazarı Teorisi
  v      Pazar Modeli
  v      Finansal Varlık Fiyatlama Modeli
  v      Tek ve Çok Endeksli Modeller
  v      Arbitraj Fiyatlama Modeli
  v      Etkin Pazar Hipotezi
  v      Portföy Yönetimi
  v      Portföy Kurma Yöntemleri
  v      Portföy Performansının Ölçülmesi
  v      Kurumsal Yatırımcılar
  v      Genel Değerlendirme
   
  7.       FİNANSAL KURUMLAR VE TİCARET BANKACILIĞI
        (Prof.Dr. Belkıs SEVAL )
   
  Ders İçeriği:
  v      Türk Finansal Sistemi ( Finansal Aracılar, Finansal Pazarlar ve Ürünler)
  v      Bankaların Finansal Sistem İçindeki Yeri
  v      Türlerine ve Fonksiyonlarına Göre Bankacılık
  v      Bankların Organizasyon Yapısı
  v      Temel Bankacılık İşlemleri: Cari işlemler, mevduat, kambiyo, krediler vs.
  v      Mevduat Sahiplerinin ve Kredi Müşterilerinin Amaçları ve Bankaların bu iki gruba sağladığı Hizmetler
  v      Ticaret Bankaları ve Kredilendirme Ortamı
  o        Kredi Müşterileri
  o        Kredi Türleri
  o        Türk Ticaret Bankaları tarafından verilen Krediler
  v      Kredilendirme Süreci
  v      Scoring Sistemleri ve Oluşturulması
  v      Bankacılık Sistemini Düzenleyen Yasal Çerçeve ve Kurumlar
  v      Bankaların Finansal Tabloları ve Banka Finansal Tablolarının Analizi
  v      Türk Bankacılık Sistemi: Tarihi, Gelişimi ve Öngörüler
  v      Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi: Amaçlar ve Uygulama
  v      Bankalarda Risk Alanları: Faiz Oranı Riski, Kredi Riski, Piyasa Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk
  v      Bankalarda Risk-Esaslı Yönetim
  v      Uluslararası Ödemeler Bankası, Basel Bankacılık Denetim Komitesi
  v      Sermaye Yeterliliği Kavramı ve Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi
  o        BASEL I
  o        BASEL II
  v      BASEL II Yeni Sermaye Uzlaşısı ve Uygulamaları
  o        Sermaye Yeterliliği: Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel Risk
  o        Yasal Denetim ve Şeffaflık
  o        Piyasa Disiplini
  v      BASEL II ve Türk Bankacılık Sistemi
   
  8.       SEMİNER
        (Yrd.Doç.Dr. Murat KIYILAR )

  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Programın amacı dünyanın herhangi bir ülkesinde başarılı bir şekilde mesleğini icra edebilecek çağdaş bilgiyle donatılmış finans uzmanları yetiştirmektir.

  Programın tarihçesi, Türkiye'nin ilk ve tek İşletme Fakültesi'nin kurulduğu 1968 yılına dayanmaktadır. Finans yüksek lisans ve doktora programları fakültenin kurulduğu bu tarihten itibaren devam etmektedir.
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Finans, ister reel ister finans kesiminde yer alsın bütün işletmelerin ortak bir fonksiyonudur ve işletmelerin başarılı olmaları için daha kuruluş aşamasından itibaren iyi yönetilmesi gereken bir alanı oluşturmaktadır. Finansal yönetimin önemi ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerden sonra daha iyi anlaşılmıştır. Bilindiği üzere ekonomik olarak adlandırılan bu krizler esasında finansal sorunlardan kaynaklanmıştır.

  Finansın uluslararasılaşmasıyla birlikte finans alanı büyük bir dinamizm kazanmış ve bu dinamizm ülkemize de büyük oranda yansımıştır. Yukarıda içerikleri verilen derslerden anlaşılacağı üzere, finans yüksek lisans ve doktora programlarında, özellikle teorik gelişmeler ışığında ve bundan ödün vermeden piyasa uygulamalarını da öğrenecek şekilde öğrenciler hazırlanmaktadır. Bu donanımla mezun olan öğrencilerimiz, reel kesimden özellikle halka açık büyük yerli ve yabancı işletmelerde, finans kesimi olarak başta bankalar , denetim firmaları ve aracı kurumlar olmak üzere geniş bir çalışma alanında, ve kamu kuruluşu olarak da İMKB, SPK, BDDK gibi düzenleyici ve denetleyici kurum veya kuruluşlarda çalışabilirler.
   

Finansman ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |