M.E.B SERTİFİKALI FİNANS UZMANLIK EĞİTİMİ - Uzaktan Eğitim

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir PLATFORM AKADEMİ

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Resim Galerisi

Hakkında yorumlar M.E.B SERTİFİKALI FİNANS UZMANLIK EĞİTİMİ - Online

  • Program tanımları
    Globalleşmenin egemen olduğu günümüz şartlarında Piyasa ve Ekonomiler hızlı bir şekilde gelişme göstererek entegre olmaktadır.Tüm sektörlerdeki Firma sahipleri ve Yöneticilerin doğrudan yatırımlar için kaynak sağlayabilmeleri, var olan kaynakların değerlendirilerek yönetilmesi için finans uzmanlığı becerisine sahip olmaları gerekmektedir.Bu bağlamda temel finans eğitimi almış, Finansal bilgi ve Finansal altyapıya sahip olmak tüm Yöneticiler ve Yönetici Adayları için aranan bir nitelik haline gelmiştir.Platform Akademi ‘M.E.B Sertifikalı Uygulamalı Finans Uzmanlığı Eğitimi Programı’ bu ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanmış ve planlanmıştır. Finans Programı AmaçKatılımcıları firmaların Finans Departmanı Bölüm Yönetimi alanında Temel Kavramlar ve Mali Tablolar konusunda bilgilendirerek Finansal altyapılarını standart seviyenin üstüne çıkarmak,Uygulamalı anlatımlarla Finansal Analiz Yöntemleri, Bütçeleme, Bütçe Kontrol Teknikleri, Maliyet Muhasebesi, Finansal Sistem, Mali Piyasalar ve Mali Araçlar ile ilgili çözümler konusunda katılımcıların Uzmanlaşmasını sağlamak,Karşılaşacakları tüm Yönetimsel Problemlerin çözümünde Analitik Yaklaşıma sahip olarak Mikro ve Makro bazda Analiz becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek. Programa Kimler KatılmalıProfesyonel Finans Piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,Kariyerinin başında olup Çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen Profesyonel adayları , Yeni Mezun ve Öğrenciler,Sektör değiştirmek isteyen Profesyoneller,Tüm Orta ve Üst Düzey Yöneticiler ile Girişimciler ve Girişimci AdaylarıProgram Sonunda KatılımcılaraÇalıştıkları iş ile ilgili Süresiz ve Ücretsiz Danışmanlık HizmetiM.E.B Onaylı Uzmanlık Sertifikası ve Platform Akademi Uzmanlık Sertifikasıİhtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere ulaşabilecekleri zengin bir bilgi bankası CD’siBilgi tekrarı amacıyla Finans Eğitimimize Süresiz ve Ücretsiz Katılım İmkanı  PROGRAM DETAYLARIegitimekayitol      14 Temmuz 2012 Cumartesi Eğitim Gün ve Saatleri       10.00-16.00  Cumartesi / PazarToplam Süre       50 Saat / 4 HaftaToplam Ücret       750 TL + KDV (%8)EĞİTİM PROGRAMI1. BÖLÜM : FİNANS YÖNETİMİNE GİRİŞFinansal Yapının İşlevleriFinans Sisteminin Temelleri ve İşleyişiFinans Yönetiminin Temel FonksiyonlarıTürkiye’de Finansal SistemFinans Yöneticisinin Görevleri2. BÖLÜM: TEMEL MALİ TABLOLARMizanBilançoGelir TablosuSatışların Maliyeti TablosuYardımcı Mali TablolarFon Akım TablosuNakit Akım TablosuÖzvarlık Değişim TablosuNet İşletme Sermayesi Değişim TablosuMaddi Duran Varlık Değişim TablosuKar Dağıtım TablosuDönen Varlık Nedir ?Dönen Varlıklarda özellik arz eden durumlarDuran Varlık Nedir ?Duran  Varlıklarda özellik arz eden durumlarAktif toplamları ve özellikleriKısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ?K.V.Y.K. ile ilgili özellik arz eden durumlarUzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Nedir ? Özellik arz eden durumlarÖz Kaynak nedir ?Öz Kaynaklarda özellik arz eden durumlarMali Tablolarda Aktarma-Arındırma-Düzeltme İşlemleriKur FarklarıFinansman GiderleriReeskontlar ve KarşılıklarStoklar ve Değerleme YöntemleriDuran Varlıkların DeğerlemesiSorunlu AlacaklarBilanço Dışı Taahhüt ve İşlemlerMali Tabloların Konsolide EdilmesiUygulama Örnekleri3. BÖLÜM: FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİNakit Ve Tahakkuk Bazlı Hareketler, BüyüklüklerKara Geçiş Analizi, Kayıp ve Kazançlar Hangi Aşamada Nasıl OluşuyorTemel Ve Yardımcı Mali Tablolar Aracılığıyla Şirketi Anlamak, Geleceği OkumakYüzdeler, Trend Ve Oran AnalizleriUygulama Örnekleri4. BÖLÜM: FİNANSAL PLANLAMA TEKNİKLERİFinansal Planlama, Etkin Finansal Planlama TeknikleriFinansal Planlamada Kullanılan Araçlar Ve Tahmin YöntemleriProforma Bilanço, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu, Proforma Nakit Akım Tablosu5. BÖLÜM: BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİİşletmelerde Planlama ve BütçelemePlan ve Planlamanın Özellikleri, Plan TürleriPlanlamanın Sınırlıkları ve Başarı KoşullarıStratejik Planlama ve BütçelemeBütçeleme Sürecinde Stratejik AnalizBütçeleme, Bütçe Sistemi, Bütçe TürleriSatış Gelirleri BütçesiSatış Miktar BütçesiSatış Tahminleri, Tahmin Süreci, Teknikleri6. BÖLÜM: GENEL YÖNETİM GİDERLERİ BÜTÇESİBütçelenmiş Mali Tablolarİşletme Bütçelerinin Kontrolü ve Analiziİşletmelerde Planlama ve Kontrol İlişkisiBütçeler Aracılıyla Kontrol ve Sapma AnalizleriBütçe Kontrolünde Esnek BütçelerKarlılık Analizi ve KontrolüMamuller Bazında Karlılık KontrolüSatış Bölgeleri Bazında Karlılık KontrolüMüşteriler Bazında Karlılık Kontrolü7. BÖLÜM: FİNANSAL MATEMATİKParanın Zaman Değeriİskonto OranıGelecek DeğerBugünkü DeğerUygulama Örnekleri8. BÖLÜM: MALİYET MUHASEBESİStratejik Maliyet YönetimiTemel Rekabet Stratejileri Ve MaliyetlendirmeMaliyet Liderliği Rekabet StratejisiFarklılaştırma Rekabet StratejisiHedef MaliyetlemeMamul Yaşam Dönemince MaliyetlemeTam Zamanında Yaklaşımı Ve MaliyetlemeLojistik Süreçlerin MaliyetlenmesiKalite Maliyetleri ve AnaliziMaliyet Kavramı Ve Maliyet MuhasebesiMaliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları, Gider, Maliyet, Harcama ve Zarar KavramlarıGiderlerin SınıflandırılmasıTekdüzen Hesap Planında Maliyet Muhasebesi9. BÖLÜM: MALİYET HESAPLARIEndüstri, Ticaret Ve Hizmet İşletmelerinde Gider Ve Maliyet Hesaplarının AkışıGelir Tablosu Ve Satışların Maliyeti Tablosuİlk Madde Ve Malzeme Giderleriİşçilik GiderleriGenel Üretim GiderleriGenel Üretim Giderlerinin BölümlendirilmesiGiderlerinin Dağıtımında AşamalarSipariş Maliyet SistemiSafha (Evre) Maliyet SistemiFaaliyet Tabanlı MaliyetlemeMaliyet Fonksiyonunun TahminiMaliyet-Hacim-Kar Analizleri10.BÖLÜM: İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNakit Planlaması ve YönetimiStok Planlaması ve YönetimiAlacak Planlaması ve YönetimiTicari Borç/Alacak-Mali Borç İlişkisiAlacak Tahsil/Yönetim Politikalarıİyi ve Kötü Alacakların SınıflandırılmasıKar dağıtımı ve Vergisel analiziİstisnalarVergi UygulamalarıUygulama Örnekleri11.BÖLÜM: FİNANSAL KAYNAKLARIN SAPTANMASI VE YÖNETİMİSatıcı Kredileri (Ticari Borçlar)Banka KredileriKredi Başvuru Dosyası HazırlığıKredi Tekliflerinin Bankalarca DeğerlendirilmesiTeminat Yönetimi, Teminat Mektupları (Garanti, İpotek, Diğer Teminatlar)Leasing / Factoring / ForfaitingUygulama Örnekleri 

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |