Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın amacı:

  Her geçen yıl sağlık sisteminin finansmanına akıtılan paranın ve özellikle ilaçlara ödenen tutarın artarak devam etmesi sağıltım için yapılan müdahalelere, müdahelelerin çıktısının değerlendirilmesine ve çıktıların elde edilmesi için harcanan kaynakların daha yakından irdelenmesine yol açmıştır. Sağlık sistemi içinde yer alan tüm taraflar; ödeme kurumları, sağlık hizmeti sunan kurumlar, yasal düzenleyici kurumlar, ilaç ve medikal ürün üreticileri ve hastalar sağlık hizmeti ve ürünlerinin maliyetleri ve elde edilen çıktılar arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Üretilen bilgiler ise sağlık sistemi içinde sunulan sağlık teknolojilerinden hangilerinin nasıl kullanılacağı konusunda politikalar üretilebilmesi için gereklidir. Dünya genelinde farmakoekonomiye artan bu ilgi Türkiye’de de uluslararası ve çok disiplinli olarak planlanan bu yüksek lisans programını gerekli kılmıştır.
   
  Akademik çevrelerde, sağlık kuruluşlarında, farmasötik endüstrisinde yada devlet sektöründe; farmasötik ekonomi, politika veya tedavi çıktılarına ilişkin çalışmaları tasarlayan, yürüten veya değerlendiren bireylere ihtiyaç artmaktadır. Disiplinlerarası bir konu olması nedeniyle, farmakoekonomi alanında faaliyet gösteren bireylerin ekonomi, etik, epidemiyoloji, sağlık sistemi araştırmaları, tıp, eczacılık, hemşirelik, psikometri, sosyoloji ve istatistik hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

  Programın temel hedefleri:
  • Medikal teknolojilerin gelişimi için sosyoekonomik metodolojilerin anlaşılmasını sağlamak (e.g., maliyet-etkinlik analizi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesi)
  • Tedavi yaklaşımı modelleri tekniklerini tanıtmak ve bu tekniklerin karar verme süreçlerinde kullanmak.
  • Markov modellerini ve matematiksel simülasyonları kullanarak farmasötik ürünlerin çıktılarını değerlendirilmek.
  • Sağlık pazarının yapısını anlamak ve sağlık politikalarını, farmasötik politikaları şekillendiren güçleri anlamayı sağlamak.
  • Araştırma merkezli çevreyi uyaracak ortam oluşturmak. 
  • Teropötik araçların değerlendirilmesi için istatistik, epidemiyolojik ve ekonometrik eğitim sağlamak.
  • Formülerlerin ve farmösötikle çakışan devlet ve özel sektör politikalarının gelişimi ve idamesine karar vermek için farmakoekonomi ve tedavi çıktıları verilerinin kullanımı anlayışını getirmek.
  • Farmakoekonomik çalışmaların tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde bilgi bankası arşivlerini ve ileri dönük çalışma tasarımlarını kullanarak pratik deneyim sağlamak.
   
  Programın tipi: Tezli (Tezsiz programımız bulunmamaktadır)
   
  Programın süresi: En az 4 yarıyıl, her sömester 14 hafta ( 2 yıl)
   
  Toplam program saati: 
   
  Toplam:  22 kredilikders+ tez çalışması (4 yarıyıl)
   
  I. dönem:         11 kredi x 14 hafta x I. yarıyıl =           154 saat
  II. dönem:        11 kredi x 14 hafta x II. yarıyıl =          154 saat
   
  Tez çalışması* III. ve IV. yarıyıl
                                    
  * Öğrenci danışmanının uygun gördüğü bir konu üzerinde bir yıl boyunca çalışma yapılarak   tez izleme komitesine sunulur ve savunulur.

Eczacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |