Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Tuzla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Zorunlu  Dersler

  Güz Dönemi

  Engineering Mathematics
  International Maritime Conventions
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Bahar Dönemi

  Engineering Mathematics
  Economic Analysis in Maritime Sector
  Advanced Ship Management
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  Meteorolojik Seyir
  Advanced Port Management
  System Theory Of Ship Propulsion Units    
  Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku
  Gemilerde Enerji Ekonomisi
  Deniz Trafiğinin Planlanması ve Yönetimi    
  Analysis of Chartering Law
  Human Resources Management
  Advanced Design of Marine Engines and Systems
  Operation and Automation of Marine Engines
  Elektronik Seyir Sistemleri


  Ders İçerikleri

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Giriş, skaler ve vektörel büyüklükler, Vektörel analize giriş, Eğrisel integraller ve mühendislik uygulamaları, Vektörel alanlar, İş, Akı ve sirkülasyon, Düzlemde Green Teoremi, Yüzey alanı ve yüzey integralleri, Mühendislik uygulamaları, Diverjans teoremi ve mühendislik uygulamaları, Stokes teoremi ve mühendislik uygulamaları, Potansiyel fonksiyonları ve konservatif alanlar, Ortogonal eğrisel koordinatlar, Özel koordinat sistemleri, Karmaşık (kompleks) değişken, Kompleks değişkenli elemanter fonsiyonlar, Kompleks değişkenli analitik fonksiyonlar, Kompleks fonksiyonların çizgisel integralleri, Cauchy integral formülü, Taylor ve Laurent serileri, Analitik fonksiyonların tekillikleri, Artıklar (Rezidü hesabı), Reel belirli integrallerin K.D.F. yardımı ile hesabı, Konform dönüşüm ve uygulamaları

  International Maritime Conventions (Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri)

  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) yapısı, Faaliyetleri ve işlevi, deniz ticareti ve taşımacılığı ile ilgili tüm uluslararası sözleşmelerin incelenmesi.
  -SOLAS - Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi, 1974.
  -LL - Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi, 1966.
  -STP - Yolcu Gemileri Özel Ticaret Anlaşması, 1971.
  -COLREG -Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları Uluslararası Sözleşmesi, 1972.
  -INMARSAT - Denizcilik Uyduları Örgütü Uluslararası Sözleşmesi, 1976.
  -SFV - Balıkçı teknelerinin Güvenliği Torremolinos Uluslararası Sözleşmesi 1977.-
  STCW - Gemiadamlarının Eğitimi, Belgelendirmesi ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi, 1978 ve 1995 Değişiklikleri.
  -STCW-F - Balıkçı Tekneleri Personelinin Eğitimi, Belgelendirmesi ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi, 1995.
  -SAR - Denizde Arama Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi, 1979
  -MARPOL 73/78 - Denizlerin Gemilerden Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi, 1973 ve 1978 Protokolü.
  -INTERVENTION - Açık Denizlerde Deniz Kirliliği Kazalarına Müdahale Etmeye İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1969.
  -LDC - Atıkların Denize Atılması ve Diğer yollarla Oluşan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Sözleşmesi, 1972.
  -OPRC - Petrolden Kaynaklanan Deniz Kirliliğine Hazırlık, Müdahale ve İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi , 1990
  -HNS Protocol - Tehlikeli ve Zehirli Ürünlerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğine Hazırlık, Müdahale ve İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi, 2000.
  -CLC - Deniz Kirliliği Zararlarının Hukuki Sorumluluğu Uluslar arası Sözleşmesi, 1969.
  -FUND - Deniz Kirliliği Zararlarının Karşılanması İçin Uluslararası Fon Kurulmasına Dair Uluslararası Sözleşme, 1971.
  -NUCLEAR - Nükleer Maddelerin Denizyolu İle Taşınması İle İlgili Hukuki Sorumluluğa İlişkin Sözleşme, 1971
  -FAL - Uluslar arası Deniz Trafiğinin Düzenlenmesi(Kolaylaştırılması) Uluslararası Sözleşmesi, 1965
  -TONNAGE - Gemilerin Tonajlarının Ölçümü Uluslararası Sözleşmesi, 1969.
  -SUA - Seyir Güvenliğine Karşı Yürütülen Yasadışı Faaliyetlerin Engellenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1988.
  -SALVAGE - Kurtarma - Yardım Uluslararası Sözleşmesi, 1989.
  -PAL -Yolcuların ve Bagajlarınn Deniz Yoluyla Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi, 1974.
  -LLMC - Denizcilikle İlgili Tazminat Taleplerinde Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1976.
  -HNS - Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasıyla Bağlantılı Zararların Tazmini ve Sorumluluğuna İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1996.
  -Yakıt Olarak Kullanılan Petrol Ürünlerinden Doğan Deniz Kirliliği Zararlarının Hukuki Sorumluluğuna İlişkin Uluslararası Sözleşme, 2001.
  -CSC - Güvenli Konteyner Uluslararası Sözleşmesi, 1972.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Giriş, skaler ve vektörel büyüklükler, Vektörel analize giriş, Eğrisel integraller ve mühendislik uygulamaları, Vektörel alanlar, İş, Akı ve sirkülasyon, Düzlemde Green Teoremi, Yüzey alanı ve yüzey integralleri, Mühendislik uygulamaları, Diverjans teoremi ve mühendislik uygulamaları, Stokes teoremi ve mühendislik uygulamaları, Potansiyel fonksiyonları ve konservatif alanlar, Ortogonal eğrisel koordinatlar, Özel koordinat sistemleri, Karmaşık (kompleks) değişken, Kompleks değişkenli elemanter fonsiyonlar, Kompleks değişkenli analitik fonksiyonlar, Kompleks fonksiyonların çizgisel integralleri, Cauchy integral formülü, Taylor ve Laurent serileri, Analitik fonksiyonların tekillikleri, Artıklar (Rezidü hesabı), Reel belirli integrallerin K.D.F. yardımı ile hesabı, Konform dönüşüm ve uygulamaları

  Economic Analysis in Maritime Sector (Deniz İşletmeciliğinde Ekonomik Analizler )
  Deniz taşımacılığında arz ve talep. Yük pazarları. Deniz taşımacılığında maliyetler. Maliyetlerin sınıflandırılması ve nakit akışlar. Gemi yatırım ve işletme kararlarında ekonomik ölçütler. Düzenli taşımacılık özellikleri. Dağıtım ve fiyatlandırma politikaları.

  Advanced Ship Management (İleri Gemi Yönetimi)
  Gemi çalışma maliyetlerinin analizi ve gemi performansı üzerine etkileri, gemi kredileri ve satınalma için fizibilite raporlarının değişik gemi tipleri gözönünde bulundurularak hazırlanması. Uluslararası konvansiyonel gereklerin mevcut gemi işletmeciliği şirketlerinin organizasyonuna adaptasyonu. Gemi işletmeciliği şirketlerinin kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması prensipleri

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Meteorolojik Seyir
  Uluslararası meteoroloji, denizcilik için özel meteorolojik servisler, denizcilikte hava haritalarının kullanımı, radar ve radyo uyarıları, gemide hava tahmini, meteorolojide gemi radarının kullanımı, tornadolar, su hortumları, dönen tropikal fırtınalar, okyanus klimatolojisi, okyanus dalgaları, okyanus yüzey akıntıları, deniz buzu ve buzdağları, buzlu bölgede seyir uygulaması, bir okyanus geçişinin planlanması

  Advanced Port Management (İleri Liman İşletmeciliği)
  Deniz ve liman trafiği. Limanların ana işlevleri. Liman araçları ve yapıları. Limanlarda verim, kapasite ve maliyet analizleri.Limanlarda kuyruk teorisi uygulamalari. Liman operasyonları. Limanların idari yapısı ve organizasyonu. Konteyner taşımacılığı, tipleri, ekipmanı ve terminal işletmeciliği. Alma tesisleri.

  System Theory Of Ship Propulsion Units  (Gemi Makineleri Sistem Teorisi )
  Sistemlerin hierarşik yapıları. Arıza ve belirtileri arasındaki ilişki matrislerinin kurulması. Belirti ve ölçü sistemleri arasındaki ilişkilerinin kurulması. Doğruluk tabloları. Doğruluk tablolarının mintermlerinin hesaplanması. Alt sistem kafeslerinin kurulması, ilgili çizelgelerin kurulması. Çizelgelerin hedef cümlesi ile örtülmesi. Gemi ana makinalarının işletimi için gerekli yazılımın sistem analizi ve dördüncü kuşak bir programlama dili kullanılarak geliştirilmesi.

  Ulusal ve Uluslararası Deniz Hukuku
  Deniz kamu hukuku, deniz devletler umumi hukuku, deniz idare hukuku, deniz ceza hukuku, deniz usul ve takip hukuku, gemiadamları ile ilgili sosyal güvenlik hukuku, deniz özel hukuku, gemi, kaptan, donatan, deniz ticaret sözleşmeleri, navlun sözleşmeleri, çarterparti, konişmento, deniz kazaları, çatma, kurtarma yardım, müşterek avarya, gemi ve yük alacaklısı hakları, deniz sigortaları, tekne ve makine, (P and I) koruma ve tazminat (kulüp) sigortaları ve diğerleri.

  Gemilerde Enerji Ekonomisi
  Enerji kavramı: enerji çeşitleri, birimler, enerji dönüşümünün prensipleri. Enerji kaynakları; yenilenebilir kaynaklar, güneş ve rüzgar enerjileri, biyomas, petrol, kömür, nükleer enerji, doğal gaz, hidrolik enerji. Enerji talebi; enerji kullanım yerleri. Elektrik enerjisinin ve buhar enerjisinin üretimi. Enerji dağılımı ve depolanması. Güç üretim tesislerindeki atık ısının kullanımı; yakıt enerjisinin tümünü kullanma ve verim artışı. Güneş enerjisi ile doğutma tesisleri. Gemilerde atık ısının kullanım yerleri. Deniz suyundan tatlı su üretimi.

  Deniz Trafiğinin Planlanması ve Yönetimi    
  Deniz trafiğinin genel tanıtımı ve kavramları, deniz trafiğinin incelenmesi, deniz kazalarının analizi, deniz trafiği ve çatışmadan kaçınma manevrası, deniz trafiğinin değerlendirilmesi, deniz trafiğinin modellenmesi, seyir edilebilir hatların planlanması, deniz trafik yönetim servisleri.

  Analysis of Chartering Law (Çarter Hukuku Analizi)
  Denizde eşya taşınmasına ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeler, çarter sözleşmeleri, hukuki esası, uluslararası kullanımdaki çeşitleri "çıplak gemi çarteri", "zaman ve sefer esasıyla çarterler ", masrafların taraflar arasındaki dağılımı, sorumluluğun esası, çarterpartiler" ler, "kararlaştırılan", "benimsenen","önerilen" çarterparti formları, önemli çarterparti klozları.

  Human Resources Management
  İşletmelerde insan kaynaklarının mikro ve makro açılardan ilişkileri. İşletme personelindeki anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların analizi, problem çözme ve karar verme yaklaşımları, yöntemleri. Davranış bilimi ve uygulamaları. İşveren-personel ilişkileri. Ücret ve maaş politikaları. Mevzuat ve kısıtlar. İş değerlendirme. İşletmelerin verimli insan gücü kullanımı prensipleri.

  Advanced Design of Marine Engines and Systems (Gemi Makina ve Sistemlerinin İleri Dizaynı )
  Makina Dizaynı ve Dizaynı Sürecini etkileyen unsurlara genel giriş. Dizayn Proje Yönetimi. Modelleme, Simülasyon ve Modellemenin Gemi Makinaları Mühendisliği Bakımından incelenmesi. Dizaynda Malzeme Seçimi. Gemi Makinaları İşletme Ekonomisi. Optimizasyon ve Dizayn. İstatiksel Karar verme. Güvenirlilik ve Çevre Açısından Dizaynın incelenmesi. Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Etiği.

  Operation and Automation of Marine Engines (Gemi Makinaları İşletme Otomasyonu )
  Sistem ve Kontrol mühendisliğinin temel kavramları. Uzman sistemler ve yapay zeka, sınır ağı şebekeleri. Oransal, Türevsel, ve İntegral Kontrol Yöntemleri. Ana makina kontrol ve koordinasyon sistemleri. Gemi ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemlerini kontrol ve koordinasyonu. Gemi elektrik üretim ve dağıtım sistemlerinde gerilim ve frekans kontrolu. Gemi haberleşme sistemleri kontrolu ve koordinasyonu. Gemi Balast Kontrol Sistemleri, Pitch Kontrol, Dümen Makinesi Kontrolleri. Dijital Kontrol Sistemleri ve Uygulama Programları.

  Elektronik Seyir Sistemleri
  Modern cayro tipleri ve konvansiyonel cayro puslalarla mukayesesi, Radyo Yön Bulucu, Konsol, Hiperbolik Seyir Sistemleri ve aygıtları, Uydu seyir Sistemleri ve Aygıtları, Entegre Seyir Sistemleri ve Aygıtları, Haberleşme Sistemleri ve aygıtları, Gemilerde kullanılan otomasyon sistemleri, tüm sistemlerin kullanımının yasal açıdan incelenmesi, irdelenmesi

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |