Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı

  Güz Dönemi

  501    Biyomühendislik Temel Konuları I    
  503    Hücre Kültürü Teknolojisi    
  505    Biyokataliz    
  507    Biyoproses Mühendisliği    
  509    Bitki Doku Kültürleri Aracılığı İle Stres Faktörlerine Dayanıklılık    
  511    Alg Üretim Sistemleri    
  517    Moleküler Hücre Fizyolojisi    
  521    Biyomekaniğin Temelleri    
  523    Membran-Nukleus İletim Ağı (Yollar) ve Hücre Yanıtı    
  525    Hücre Membran Protein-Lipid Etkileşiminin Yaşamdaki Yeri    
  527    Gen Tekniklerinin Tarımda Kullanımı    
  533    Biyomedikal Enstrümantasyon    
  535    Biyomühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Analiz
  539    Uygulamalı Biyoinformatik    
  541    Katı Kültür Fermentasyon Sistemleri    
  543    Biyomühendislikte Deney Tasarımı ve Analizi    
  545    Biyomedikal Sinirbilim    
  547    Aktinomisetlerden Antibiyotik Üretimi    
  597    Uzmanlık Alan Dersi

  Bahar Dönemi

  502    Biyomühendislik Temel Konuları II    
  504    İleri Alt Akım İşlemleri    
  506    Monoklonal Antikor Üretimi    
  508    Viral Aşılar    
  510    Moleküler Genetik        
  512    Çevre Yönetim Sistemi    
  514    Biyoproses Uygulamaları    
  516    Glomerul-tubulus Bazal Membranı Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri    
  520    Moleküler Genetikte Özel Konular    
  522    Sibernetik    
  524    Toplum ve Genetik    
  526    Genetikte Temel Kurallar ve İnsan Genom Projesi    
  530    Elektrokimyasal Biyosensörler ve Tasarımı    
  532    Bitkilerde Stres Fizyolojisi    
  534    Algal Biyoteknoloji    
  536    Enzim Katalizli ve Biyomimetik Kimyasal Reaksiyonlar
  538    İleri Süperkritik Akışkan Teknolojileri    
  598    Uzmanlık Alan Dersi

Biyomühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |