Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Bilim Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Tıp, Dis Hekimligi, Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri; Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya; Tıbbi Biyolojik Bilimler; Mühendislik Fakültesi Kimya ve Gıda Mühendisligi Bölümleri mezunları başvurabilir.
 • Program tanımları
  TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERSLER :

  Moleküler Hücre Biyolojisi I
  Biyoteknolojinin Temel İlkeleri
  Moleküler Biyolojide Arastırma Yöntemleri
  Moleküler Hücre Biyolojisi II
  Kanser Biyolojisi
  İnsan Genetigi
  Moleküler İmmünoloji
  Moleküler Biyolojik Çalısmalarda Etik Kurallar
  Mutagenez ve Gen Terapi*
  Genetik Hastalıklara Yaklasım*
  Sitogenetik* 3
  Tıbbi Biyolojik Arastırmalarda Deney Hayvanları Kullanımının Ana İlkeleri* 3
  Seçmeli Dersler*

  Seminer Kredisiz
  *Seçmeli Dersler : Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’ndaki
  seçmeli derslerden veya Biyokimya, Fizyoloji ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
  Dalları’ndaki derslerden seçilebilir.

  Moleküler Hücre Biyolojisi I :

  Hücre yapısı, hücre iskeleti, hücre baglantılarının incelenmesi.

  Biyoteknolojinin Temel İlkeleri :
  Biyoteknolojide kullanılan DNA teknolojisi, gen aktarım yöntemleri, klonlama gibi temel
  yöntemlerin incelenmesi.

  Moleküler Biyolojide Arastırma Yöntemleri :
  DNA ve RNA izolasyon yöntemleri, DNA ve RNA’nın kalitatif ve kantitatif tayini,
  elektroforez prensipleri ve tipleri, blotlama teknikleri, gen transferleri ve genetik ekspresyonu,
  in vitro mutagenez, genetik polimorfizm belirleme yöntemlerinin ögretilmesi.

  Moleküler Hücre Biyolojisi II :
  Gen yapı, fonksiyon, ve çesitler, hücre siklusu ve moleküler kontrolü, programlı hücre
  ölümü, yaslanmanın moleküler temelinin incelenmesi.

  Kanser Biyolojisi :
  Kanser tanımı ve kansere neden olan etmenler, metastaz mekanizmaları, moleküler gen
  teknolojisinin kanser tedavisinde kullanılmasının incelenmesi.

  İnsan Genetigi :
  Mendelyan kalıtım, hücre bölünmesi ve kromozomlar, otozomal dominant kalıtım,
  otozomal resesif kalıtım, aile agacı (Pedigri), uniparental dizomi, mitokondriyel kalıtımının
  incelenmesi.

  Moleküler İmmünoloji :
  İmmün sistem elemanları, immünglobülin molekülleri, hücresel ve hümoral immünite,
  somatik rekombinasyon yoluyla olusan genetik çesitlilik, doku uygunluk antijenlerinin
  incelenmesi.

  Moleküler Biyolojik Çalısmalarda Etik Kurallar :
  Moleküler genetik kuralların kullanıldıgı gerekli genetik teshislerin gerekse tedavilerin
  uygulanması sırasında uyulması gereken etik kuralların ögretilmesi.

  Mutagenez ve Gen Terapi*:
  Mutasyonların tanımı ve tipleri, olus mekanizmaları, mutasyonların belirlenme yöntemleri,
  gen terapi ve vektörler, genetik hastalıkların mutasyonları ve gen tedavilerinin ögretilmesi.

  Genetik Hastalıklara Yaklasım*:
  Tek genli, otozomal dominant, otozomal resesif, X’e baglı hastalıklar, kromozom sayı
  anomali hastalıkları, somatik genetik hastalıklar, çok genli hastalıklarının incelenmesi.

  Sitogenetik*:
  Kromozom yapı ve organizasyonu, kromozom bandlama teknikleri, karyotipleme,
  kromozom haritaları, sitogenetikte arastırma yöntemlerinin incelenmesi.

  Tıbbi Biyolojik Arastırmalarda Deney Hayvanları Kullanımının Ana İlkeleri*:
  Deney hayvanlarının tıbbi arastırmalarda kullanılmasının teknik ve etik kurallarıyla, deney
  hayvanlarının biyolojisinin ögretilmesi.

Biyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |