Hesaplamalı Biyoloji ve Bioinformatik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hesaplamalı Biyoloji ve Bioinformatik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  # Herhangi bir lisans diploma veya mezuniyet belgesi (noter onaylı örneği)*
  # Not çizelgesi (transcript) belgesi veya onaylı sureti
  # İkametgah senedi
  # Nüfus cüzdanı (noter onaylı örneği)
  # Dört adet fotoğraf
  # Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)
  # ALES sınav sonuç belgesi veya onaylı sureti (en az 55 puan)
  # İki adet referans mektubu
  # Başvuru bilgi formu (başvuru sırasında verilecek)
  # Yabancı dil (ingilizce) yeterlilik belgesi

  * Mezun olma aşamasındaki adayların bu belge yerine "not çizelgesi" belgesini getirmeleri yeterli olacaktır.

  * UDS 70, TOEFL 550 (eski), TOEFL 210 (yeni), IELTS 7
 • Program tanımları
  Programın Amacı

   
  Biyoinformatiğin en önemli hedefi, canlı organizmayı oluşturan karmaşık sistemi sayısal yöntemlerle anlamaya çalışarak hastalıklara çare bulmak ve dolayısıyla yaşam kalitesini yükseltmektir. Bilgisayar teknolojisi, yararlandığı en önemli araçtır. Bu teknoloji son hızla gelişmekte olduğu için de, biyoinformatiğin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Özellikle deşifre edilmiş insan genomundaki DNA dizilerinin analiz edilmesi gelişmiş bir bilgisayar teknolojisinin yanı sıra istatistiksel yöntemler gerektirir.

  Biyolojik sistemler hakkındaki bilgiler hızla arttıkça bilgiyi işleyecek gelişmiş yöntemlere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik Yüksek Lisans Programı bu açığı kapatmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, disiplinler arası akademik bir lisansüstü program olarak ortaya çıkması farklı disiplinlerin kaynaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

  Bu programla yetişmiş bir kişi, biyolojik bir sisteme ait problemin çözümü için en son bilgisayar teknolojisini kullanabildiği gibi, matematiksel düşünce yeteneğine sahip olacaktır. Hem bir mühendis gibi pratik çözümler geliştirebilecek, hem de bir bilim adamı gibi karmaşık sistemleri basit bir dille ifade etmenin yollarını arayacaktır. Özellikle sağlık sektörü ve ilaç şirketleri için vazgeçilmez bir eleman olacaktır. Dünyada, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla yatırımın yapıldığı araştırma alanlarından biri olması, biyoinformatiği 21. yüzyılın bilimi olarak ön plana çıkarmıştır.


  Program - Genel Bilgiler
  • Tüm dersler 3 krediliktir ve bitirme tezi yazmak zorunludur.
  • Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılır.
  • Hesaplamalı Biyoloji ve Bioinformatik Yüksek Lisans programı, 24 ders kredisi ve kredisiz bir bitirme projesinden oluşmaktadır.
  • Ders kredilerinin; 18'si zorunlu, 6'sı ise seçmeli derslerden toplanır.
  • Mezun olabilmek için en düşük toplam genel not ortalaması 3.0/4.0 olmalıdır.
  • Seçmeli derslerin açılabilmesi kaynakların uyuşumuna göre her sömestr farklılıklar gösterebilir.
  • Program koordinatörü onayı ile, diğer üniversitelerin benzer yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin kredileri KHÜ yüksek lisans kredisi olarak sayılır.
  • Yüksek Lisans dersleri genellikle hafta içi günleri saat 17:00-20:00 arası KHÜ Cibali Ana Kampüsünde yapılır. Hafta sonları da ders yapılabilmektedir.
  • Program dili ingilizcedir

Biyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |