Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Moleküler Biyoloji ve Genetik - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK

  Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını ve bu özellikler açısından doğadaki çeşitliliğin nedenlerini araştırır. Yaşamın temelini oluşturan bu konular, moleküler biyolojinin kapsamı içinde, biyolojik moleküllerin yapı ve işlevleri düzeyinde ele alınır.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik, uygulama alanları da olan bilimlerdir.Bu bilim dallarının verilerinden geliştirilen gen mühendisliği teknikleri, biyoteknolojide yeni ufuklar açmıştır. Rekombinant aşı ve ilaçlar, kanser ve AIDS gibi hastalıkların erken tanısı ve gen tedavisi alanlarında parlak sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. Gen aktarımı yolu ile daha uygun ve dirençli bitki ve hayvanların elde edilmesi ise, dünyadaki beslenme sorununun çözümünde önemli bir katkı oluşturmuştur.

  Üniversitemizin en son teknoloji ile planlanmış tam donanımlı araştırma ve öğrenci laboratuarları yeni tekniklerin geliştirilmesi ve öğretilmesi amacı ile kullanılmakta, üniversitemizde görev alan ve konularında uzman öğretim üyelerimizin yanı sıra misafir bilim adamlarının katılımıyla düzenlenen konferans ve seminerler öğrencilerimiz ve bilim dünyası tarafından ilgi ve beğeniyle izlenmektedir.

  Fen-Edebiyat Fakültesi Bünyesinde 2000-2001 akademik yılında eğitim-öğretim vermeye başlayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün programı,bu alandaki yeni bilgileri, teorik ve deneysel olarak veren dersleri içermektedir. İlk iki yılda, kapsamlı bir temel biyoloji, fizik, kimya ve matematik eğitimi verilmektedir. Lisans programının son iki yılı ise, yoğun bir moleküler biyoloji ve genetik eğitimini kapsamaktadır. Bu eğitimde ileri düzeyde laboratuar uygulamalarına ağırlık verilmekte ve öğrenciler araştırmaya yönlendirilmektedir.
  • Uzman ve deneyimli bir öğretim kadrosu
  • Çeşitli ülkelerdeki bilgi bankalarına ulaşmak için güçlü bilgisayar alt yapısı
  • İnternet bağlantılı kitaplık
  • Modern tekniklerin uygulanabileceği gelişmiş bir laboratuvar alt yapısı
  • Uygulama ağırlıklı eğitim
  • Konuyla ilgili çeşitli kurumlarda staj yapma olanağı (Yurtiçi ve yurtdışı)
  • Değişik alanlarda kültürel ve sosyal etkinliklere katılım
  DERS LİSTESİ

  İleri Moleküler Genetik
  İleri Hayvan Doku Kültürü
  Genetikte Özel Konular
  İleri Kanser Biyolojisi I
  Seminer I
  Hücre Devri ve Apoptoz
  Doku Kültüründe Seçme Konular
  İleri Kanser Biyolojisi II
  Seminer II
  İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri
  Immunoloji
  Araştırma Metodolojisi ve Sunum Teknikleri Hazırlama
  Biyometri
  İnsan Moleküler Genetiği
  Rekombinant DNA Teknolojisi
  Nörodejenerasyonun Moleküler Temeli
  Dönem Projesi
  Tez
  İleri Moleküler Mikrobiyoloji
  Moleküler Biyolojide Özel Konular
  Mikrobiyal Genetik

  DERS İÇERİKLERİ


  Doku Kültüründe Seçme Konular (2+0) (MBG 535)
  Bitkilerde istenilen özelliklerin geliştirilmesinde bitki doku kültürlerinin kullanılması.

  Genetikte Özel Konular (2+0) (MBG 523)
  Her yıl değişebilen öğrenci ve öğretim üyesinin birlikte seçeceği moleküler genetik ile ilgili güncel konular. 

  İmmunoloji (2+0) (MBG 516)
  Mikroorganizmalara karşı bağışık yanıt, bağışıklık sisteminin organ ve hücreleri. Sistem içi etkileşimler, etkileşimde işlevi olan moleküller. Doku nakline yanıt, immun yetmezlik, aşırı hassasiyet, tümör immunolojisi, otoimmun hastalıklar. Antijen hazırlanması, serum eldesi, antijen-antikor reaksiyonları. Rozet oluşumu, Fagositoz, immunsupresyon.

  İleri Moleküler Genetik (2+0) (MBG 521)
  Genomiklere genel bakış, Kromozomal organizasyon ve fonksiyonu, array teknolojisi ve seçilmiş genlerdeki gen dağılımı ve transkript analiz stratejileri, genom ekspresyon profillerinin analiziyle fenotip karakterizasyonu.

  İleri Hayvan Doku Kültürü (1+4) (MBG 543)
  Hücre ve doku kültürünün temel prensipleri, doku kültürü laboratuarının dizaynı ve kullanılan özel cihaz ve malzemeler, doku kültürü laboratuarlarında güvenlik, doku kültürü laboratuarında çalışma prensipleri, kontaminasyon, sterilizasyon teknikleri, kültür medyumları ve solüsyonlar, hücre ve doku kültürü metodları, deney hayvanlarının bakımı ve muamelesi, primer hücre kültürü, özel hücre hatlarının kültürü, hücre kültürü yöntemlerinin moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulama alanları 

  İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri (2+4) (MBG 522)
  Moleküler biyoloji laboratuarlarının dizaynı ve kullanılan özel cihaz ve malzemeler, laboratuar hesaplamaları, makromoleküllerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan genel yöntemler, çeşitli organizma ve hücrelerden DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu, restriksiyon enzim kesimi, jel elektroforezi çeşitleri, DNA dizi analizi, RFLP yöntemleri, DNA klonlaması ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulamaları, Southern Blot, Northern Blot, Western Blot, mikroarray sistemi, hibridizasyon yöntemleri, spektrofotometrik yöntemler, kromatografik yöntemler, radyoaktivite yöntemleri, proteinlerin saflaştırılmasında ve analizinde kullanılan yöntemler, adı geçen tekniklerin moleküler biyolojik araştırmalarda kullanımlarının incelenmesi.

  Seminer I (0+2) (MBG 505)
  Öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikte seçtiği bir konu üzerinde öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar.

  Seminer II (0+2) (MBG 506)
  Öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikte seçtiği bir konu üzerinde öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar. 

  İleri Kanser Biyolojisi I (2+0) (MBG 545)
  Kanser tanımı ve epidemiyolojisi, kanser istatistikleri, temel moleküler genetik kavramlar, onkogenik transformasyon ve sinyal sistemi, kanser patolojisi ve nomenklatür, tümör inisiyasyonu ve progresyonu, kimyasal ve hormonal karsinogenez, viral karsinogenez, onkogen, tümör baskılayıcı gen ve onkogenez mekanizmaları, ailevi kanser genetiği. 

  İleri Kanser Biyolojisi II (2+0) (MBG 546)
  Genetik mutasyonlar ve oluşum mekanizmaları, hücre döngüsü kontrolü ve kanser, kanserli hücre davranışının moleküler temelleri, büyüme faktörleri ve kanser, hücre sinyal iletimi ve kanser, genomik impiriting ve kanser, Apoptoz ve kanser, Hematolajik kanserlerde kromozomal translokasyon sonucu değişen genler, Solid tümörlerde genetik değişiklikler, kanser tedavisinin moleküler biyolojik temelleri 

  Hücre Devri ve Apoptoz (2+0) (MBG 525)
  Hücre Sağkalımı ve programlı hücre ölümü, hücrelerin çoğalma biyolojileri ve memeli hücreleri,  Go fazı ve Go fazından çıkışın düzenlenmesi moleküler biyolojisi, G1 fazı ve restriction point, G1 fazı DNA check pointler ve G2 fazına geçiş ve S fazının biyolojisi,G2 Fazı ve Mitoz fazının Moleküler Biyolojisi, Çoğalma sinyalleri, reseptörleri ve sinyal aktarım yolları, Farklılaşmanın sinyalleri, düzenlenmesi ve hücre döngüsü, Hücre döngüsünün kanserle ilintileri, Programlı hücre ölümü, Apoptozun ana prensipleri, Apoptoz inhibitör sistemler ve Kaspazlar, Apoptoz Ölçüm Sistemleri ve örnekler, Apoptoz Kanser ilişkisi, Dönem ödevlerinin sunulması ve seminer, Final sınav.

  Moleküler Biyolojide Özel Konular (2+0) (MBG 563)
  Her yıl değişebilen, öğrenci ve öğretim üyesinin birlikte seçeceği moleküler biyoloji ile ilgili güncel konular.

  İleri Moleküler Mikrobiyoji (3+0) (MBG 561)
  Bu derste, öğrencilerin mikroorganizmaların moleküler biyolojisi ile ilgili bilgileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bakteri, virüs, protozoa, prion ve viroidlerin moleküler biyolojisi, çoğalma ve patogenez mekanizmaları, yararlı amaçlarla tıp, endüstri, ziraat kullanımları, tıpta patojenlerin moleküler yöntemlerle tanısı, rekombinant aşı hazırlama yöntemleri, antibiyotiklere direnç mekanizmaları anlatılacaktır.

  Mikrobiyal Genetik (2+0) (MBG 565)
  Mikroorganizmaların genetik yapısı, çoğalma ve replikasyon mekanizmaları, moleküler klonlamada kullanımları ( konak ve vektör olarak ), viral mutasyon ve rekombinasyon mekanizmaları, plazmidler ve klonlama stratejileri anlatılacaktır.

Biyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |