Home > Yüksek Lisans Programları > Sistem Yönetimi > Etimesgut > Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Disiplinlerarası lisansüstü programımız, temel bilimler, mühendislik, ekonomi, işletme, iletişim güzel sanatlar, yöneylem araştırması gibi alanları birleştirmektedir. Programın amacı, ülkenin sosyo-ekonomik ve politik geleceğini ilgilendiren uzun vadeli gerçek problemlerin teorik çözümlerini yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.

  Ülkemizde, geleceğe dönük sosyal ve ekonomik politikaların belirlenmesinde büyük önem kazanan bu alanların teorisini matematiksel yönüyle bilen ve bilgi teknolojisini iyi kullanabilen teorisyenlere gereksinim artacaktır.


  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   
  BTS511     MATEMATİK I             
  BTS512     MATEMATİK II           
  BTS513     DOĞRUSAL CEBİR           
  BTS514     DİFERANSİYEL DENKLEMLER
  BTS515     SAYISAL ÇÖZÜMLEME
  BTS531     ALGORİTMALAR           
  BTS532     C++ PROGRAMLAMA           
  BTS533     NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA I       
  BTS534     NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA II
  BTS535     VERİ YAPILARI           
  BTS536     BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ
  BTS537     YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ       
  BTS541     VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I       
  BTS542     VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ II           
  BTS543     İNTERNET PROGRAMLAMA I           
  BTS544     İNTERNET PROGRAMLAMA II
  BTS545     BİLGİSAYAR AĞLARI           
  BTS547     MANTIKSAL PROGRAMLAMA I           
  BTS548     MANTIKSAL PROGRAMLAMA II     
  BTS551     YAPAY ZEKA
  BTS553     BİLGİ TABANLI SİSTEMLER           
  BTS556     BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ÖZEL KONULAR     
  BTS561     MİKROEKONOMİ
  BTS562     MAKROEKONOMİ           
  BTS563     FİNANSAL YÖNETİM           
  BTS564     RİSK YÖNETİMİ           
  BTS565     YATIRIM ANALİZİ           
  BTS566     ULUSLARARASI FİNANS           
  BTS567     BİLGİ VE İLETİŞİM HUKUKU           
  BTS570     DÖNEM PROJESİ           
  BTS571     MULTİMEDYAYA GİRİŞ
  BTS572     GÖRSEL KÜLTÜR VE TEKNOLOJİ
  BTS573     WEB TASARIMI           
  BTS574     İLETİŞİM TASARIMI UYGULAMALARI           
  BTS575     GÖRSEL İNFORMATİK SİSTEMLER           
  BTS576     BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ           
  BTS577     GÜVENLİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ     
  BTS580     YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ           
  BTS581     İSTATİSTİK
  BTS582     OLASILIK           
  BTS583     YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
  BTS584     REGRESYON ANALİZİ           
  BTS585     STOKASTİK SÜREÇLER           
  BTS586     BULANIK MANTIK MODELLEME
  BTS587     VERİ MADENCİLİĞİ
  BTS588     PROJE YÖNETİMİ           
  BTS590     YÜKSEK LİSANS TEZİ           

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: BTS580 BTS590

  Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

  BTS 511 Matematik I
  Gerçel Sayilar. Tüme Varım İlkesi. Fonksiyon ve ters fonksiyon kavramları. Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar. Limit, süreklilik, türev, diferansiyel. Cebirsel fonksiyonların türevlerinin hesaplanması. Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları. Türevin uygulamaları. L'Hospital Kuralı. Fonksiyonların Grafikleri. Belirsiz integral. İntegral Alma Teknikleri. Belirli İntegral. Alan hesapları.

  BTS 512 Matematik II
  Logaritma, üstel, hiperbolik fonksiyonlar ve ters fonksiyonları. Egri uzunluklarınin, dönel yüzeylerin alanlarınin, dönel cisimlerin hacimlerinin hesaplanması. Fiziksel Uygulamalar. Diziler. Seriler. Kuvvet Serileri. Taylor Serisi. Çok değişkenli fonksiyonlar, kismî türevler, katli integraller. Uzayda eğriler.

  BTS 513 Doğrusal Cebir
  Matrisler, determinantlar. Dogrusal Denklem Sistemleri. Vektör Uzayları. Taban ve Boyut Kavrami. Dogrusal Dönüsümler. Taban Degistirme. Bir Dogrusal Dönüsümün Tersi. Esyapi Dönüsümleri. Karakteristik Denklemler, özdegerler, özvektörler ve Jordan Formu. Özdegerlerin ve Özvektörlerin hesaplanması için sayisal teknikler. İç-çarpim uzayları, dikeylik, kuadratik formlar. Normlanmis Uzaylar.

  BTS 514  Diferansiyel Denklemler
  Birinci basamaktan tek değişkenli diferansiyel denklemler. Sabit Katsayili Dogrusal Diferansiyel Denklemler. Laplace Dönüsümleri. Serilerle çözümler. Sayisal çözümler. Kismi diferansiyel denklemler.

  BTS 515  Sayısal Çözümleme
  Doğrusal uzaylar, doğrusal operatörler, normlu uzaylar, Yakınsama Kuramı. Lineer olmayan denklemler Iterasyon, Sonlu farklar metodu, Sobolev Uzayları, Eliptik Sınır Değer Problemlerinin Varyasyonel Hesabı, Galerkin Yöntemi. Sonlu Elemanlar Analizi. Integral denklemlerin sayısal çözümleri.   

  BTS 531 Algoritmalar
  Hesaplamada algoritmanın rolü, Fonksiyonların artışı. Recurrence. Olasılık analizi ve Rasgelelik. Sıralama yöntemleri. Veri Yapıları. Hash Tablosu. Binary Ağaçları. İleri tasarım ve analiz teknikleri. Dinamik Programlama.  Fibonacci Heap. Ayrık Kümeler. Grafikler. En Kısa Yol. Maksimum Akış. Network Sıralama. Matris İşlemleri. Lineer Programlama. Polinomlar. String Uyumu. Geometrik Hesaplama. Yaklaşım Algoritmaları.

  BTS 532  C++ Programlama
  Veri tipleri, değişkenler, sabitler, operatörler. Program Akışının Denetimi. İfadeler. Dizin ve String. Pointerler. Fonksiyonlar. Referanslar. Aşkın Yükleme (overloading). Sınıflar, bileşimler. Kalıtım. Polimorfizm. İstisnai durumlar. C++ girdi/çıktı. Koşturma anı ID leri. Dönüşümler (casting), C++ kütüphanesi. C++ preprosessorü.

  BTS 533 Nesne Yönelimli Programlama I
  İlkel veri türleri. Aritmetik ve mantiksal islemler. İşlem öncelikleri. Program Akışının Denetimi. Sınıflar, nesneler, metotlar. Kalıtım. AWT. İstisnai durumlar. Akımlar ve Dosya I/O. Dizinler. İçiçe dizinler. Tür dönüsümleri. Recursion. Apletler. Html.

  BTS 534 Nesne Yönelimli Programlama II
  Nesneye yönelik kavramlar. Nesne yönelimli programlama dilleri. Smalltalk, C++ veya Java ile ileri programlama uygulamaları.

  BTS 535 Veri Yapıları  
  Nesne Yönelimli Tasarım. Analiz Araçları. Staklar, Kuyruklar. Vektörler. Listeler. Diziler. Ağaçlar. Öncelikler. Sözlük. Arama Ağaçları. Sıralama ve Seçme. Text işlemleri. Grafikler.

  BTS 536 Bilişim Sistemlerine Giriş

  BTS 537 Yazılım Mühendisliğine Giriş

  BTS 541 Veritabanı Yönetim Sistemleri I       
  Veritabanı kavramı. İlişkisel veritabanları. Yapısal Sorgulama Dili (SQL). Veri girişi. Veri çıkışı. Veritabanı tasarımı. Veri işleme. Gruplama ve birleştirme. Farklı tablolardan veri seçimi. Sorgu içinde sorgu. İleri sorgulama teknikleri. Görüntü. Aktarma. SQL güvenliği. Veritanı iyileştirme.

  BTS 542 Veritabanı Yönetim Sistemleri II     
  Ağ ve internet üzerinde veri tabani yönetimi. Nesnel veri tabanları (object database). xml veri tabanları. Uygulamalar.

  BTS 543 İnternet Programlama I     
  Hypertext yazılım dilleri: html, dhtml, JavaScript, css, xml.

  BTS 544BTS 544 İnternet Programlama II    
  Sunucu-istemci mimarileri. Java dili ile internet programlama, jdbc, servlet, jsp, xsl.

  BTS 545 Ağlar
  Bilgisayar aglarına giris. LAN sistemleri: özel durumlar, türleri, protokollar, verimlilik. Yüksek hizli ve baglantili LAN sistemleri, yüksek hizli LAN/MAN sistemleri, köprüler. WAN sistemleri: PDNler paket ve devre açip kapama, bütünlestirilmis servisler. Aglar arası baglanti: mimarisi, özel durumlar, ag tabaka yapisi, İpler ve yönlendirme. Tasima protokolleri: kullanici diyagrami, tasima kontrolü ve OSI protokolu.

  BTS 547 Mantıksal Programlama I
  Mantigin temelleri. Mantiksal Programlama kavrami. Prolog: facts, rules, goals, backtracking, recursion, veri yapiları, aritmetik, kontrol yapiları, döngüler, cut, I/O, veritabani, fail, true, not, debug, operatörler.

  BTS 548 Mantıksal Programlama II
  Predicate logic. LISP. Arama teknikleri, oyunlar, bilginin temsil edilmesi yöntemleri, belirsizlik ilkesi ve belirsizligin ölçümü, uzman sistemler, ögrenen makina, sinir agları.

  BTS 551 Yapay Zeka

  BTS 553 Bilgi Tabanlı Sistemler

  BTS 556 Bilgi Teknolojilerinde Özel Konular

  BTS 561 Mikroekonomi
  Mikro teorisinin analitik araçları; tüketici ve üretici (firm) teorileri; değişik piyasa yapilarında relatif fiyatların belirlenmesi; piyasa dengesinin varligi, tekligi ve stabilitesi; refah ve genel denge analizi.

  BTS 562 Makroekonomi
  Klasik, Keynezyem ve Tobin'in dinamik toplam modelinin analitic davranisi; Stabilite analizinin temel gösterimi, indirgenmis formları ve etki çarpani (impact multiplier); Degisik para rejimlerinin etkileri ve harcanabilir gelirin değişik tanımları; enflasyon ve issizlik teorilerine genel bakış.

  BTS 563 Finansal Yönetim
  Etkin bir finasal yönetimin temel prensipleri, yatirim ve sirket fonlamasıyla ilgili modeller ile bu modellerin uygulamaları, piyasalar, piyasa katilimciları, ve finansal yönetim için önemli enstrümanlar bu dersin kapsamini olusturur. İsletmelerin borç ve temettü politikaları, isletme sermayesi, nakit ve stok yönetimi gibi konular analiz edilir.

  BTS 564 Risk Yönetimi
  Risk yönetiminde anahtar oyuncular, Düzenleyiciler, Firmaların Risk yönetimi, Risk modelleme ve belirleme yöntemleri; Basel I ve II kararları; kararların risk yönetimine getirdigi yenilikler; Kredi, piyasa ve operasyon riski, (Value-at-risk) Riske maruz deger kavrami.

  BTS 565 Yatırım Analizi
  Risk ve getiri; sermaye ve para piyasaları; yatirim degerlemesi islemi ve yöntemleri; Temel analizin prensipleri; teknik analiz; Bono yönetimi ve analizi; Portfolyo teorisi ve uyugulamaları.

  BTS 566 Uluslararası Finans
  Uluslararası alanda faaliyet gösteren sirketlerin finansal yönetimi ele alinir. Firmaların karsilastikları kur ve diger riskler ile bu risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması, uluslararası ticarette kullanilan finasal yönetim teknikleri bu dersin konusunu olusturmaktadir.

  BTS 567 Bilgi ve İletişim Hukuku
  Mahremiyet ve yasal korunması. Mahremiyet kavramı ve mahremiyet hakları. Mahremiyetin Tanımı ve Değeri. Mahremiyet ve Medya. Mahremiyetin halka açıklanması. Yanlış veya yanıltıcı bilgilerin yayımlanması. Sağlık ve genetik mahremiyet. Elektronik haberleşmede mahremiyet. Masum partilerin kaydedilmesi. Polis kayıtları. Derneklerin ve kuruluşların mahremiyet hakları. İmzasız yayınlar ve kimlik belirleme. Veritabanı kayıtları. Evde, okulda ve işyerinde mahremiyet haklerı. Uluslararası mahremiyet yasaları.

  BTS 570 DÖNEM PROJESİ
   
  BTS 571 Multimedyaya Giriş
  CAE, öğretim teknolojileri, etkileşimli multimedya, hipermedya, veritabanı, yönlendirme, öğrenme araçları, expert sistemler, modelleme araçları, multimedya araçları, öğrenme ortamları.

  BTS 572 Görsel Kültür ve Teknoloji  
  Görsel Tasarım ve Kültürler. Mühendislikte Görsel Tasarım. Tasarım, çizim ve sunum. Bilgisayar Grafikleri. Bilgisayar Grafik Araçları.

  BTS 573 Web Tasarımı
  Web ortamı. Browserlar. Monitörler. Sunucular. Web Yazılım Araçları. HTML, Text biçimlendirme. Link Yaratma. İmage, tablo, frame, form ekleme. Renkler. CSS, SSI, Grafikler. GIF, JPEG, PNG Formatları. Animasyon. Ses, video, flash, shockwave. SMIL, JavaScript, DHTML, XML, XHTML, WAP, WML Teknolojileri.

  BTS 574 İletişim Tasarımı
  Iletişim Tasarımının Temelleri. İletişim Tasarım Uygulamaları. Etkileşimli İletişim Tasarımı. Görsel İletişim Tasarımı.

  BTS 575 Görsel İnformasyon Sistemleri
  Görsel ve Yazılı Metin teknolojileri ve uygulamaları: image/video, arama motorları. Video arama arayüzleri. Mobil video. Digital telif hakları ve korunması. Arama algoritmaları, kuramlar, araçlar, indeksleme, özetleme. MPEG-2, MPEG-7, DVD gibi multimedya standartları.

  BTS 576 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

  BTS 577 Güvenli Bilgi Sistemlerine Giriş

  BTS 581 İstatistik
  İstatistigin kisa tarihçesi. Veri sunumu ve analizinde istatistiki düsünce biçimi. Betimleyici istatistiki yöntemler ve kesfedici veri analizi. İstatistikte bilgisayar kullanimi, sikça kullanilan bazi yazilimların tanitimi ve kullanim biçimleri. Kesfedici veri analizinin temel ögeleri. Temel olasılık, rassal değişkenler, olasılık dagilimları ve temel özellikleri. Sonlu örnek uzayları ve sayim teknikleri. Bagimsiz olaylar, sartli olasılık, rassal değişkenler ve olasılık dagilimları, umutsal deger (expected value) ve varyans, kovaryans ve korelasyon. Önemli kesikli ve sürekli dagilimlar.

  BTS 582 Olasılık
  Kesikli ve sürekli olasılık modelleri; rassal değişkenler; tek ve çok boyutlu dagimlar; kosullu dagilimlar; beklenen deger operatörü; momentler ve moment çikaran (fonksiyonlar; rassal değişkenli fonksiyonlar; limit teorileri. Parametrik istatistikler; (likelihood) olabilirlik fonksiyonu; (estimator) tahmin edici bulma yöntemleri; tahmin edicilerin özellikleri; aralik tahmini; hipotez testleri; Neyman-pearson Lemma ve olabilirlik oran (likelihood ratio) testi.

  BTS 583 Yöneylem Araştırması
  Yöneylem Arastirmasınin dogusu ve gelisimi. Sistem Yaklasimi, disiplinlerarası arastirma ve bilimsel yöntem. Dogrusal programlamanin temel kavram ve teoremleri. Simpleks algoritması, büyük-M ve iki evreli simpleks. İkililik ve duyarlik analizleri. Ulastirma, atama, en kisa yol, en kisa yayilma ve en büyük akis modelleri. Dogrusal olmayan karar modelleri, yerel ve bütünsel eniyilik, konvekslik ve kareli biçimler. Tek ve çok değişkenli modellerin analitik ve sayisal çözümleri. Tamsayili programlama, dal ve sinir yöntemi. Dinamik programlama. Risk ve belirsizlik ortamlarında karar verme, oyunlar.

  BTS 584 Regresyon Analizi
  Basit dogrusal regresyon, korelasyon ve belirtme katsayıları, çoklu regrasyon, çoklu korelasyon ve çoklu belirleme katsayiları, düzeltilmis belirtme ve kismî korelasyon katsayısı, Doğrusal olmayan regresyon modelleri ve doğrusallığı sağlayan dönüsümler, hipotez testleri ve güven aralıkları, artıkların incelenmesi, degisen varyans sorunu, çoklu bağlanti, öz ilişki sorunu, göstermelik değişken, çoklu doğrusal regresyon modeline değişken seçimi ve model kurma.

  BTS 585 Stokastik Süreçler
  Olasıligin temelleri, ayrik, sürekli ve rassal değiskenler, beklenti, koşullu olasılık, temel istatistik yöntemler, üreteç fonksiyonları, limit teoremleri, Stokastik süreçler, ayrik ve sürekli Markov zincirleri, kuyruk teorileri. Brownian motion, kosullu olasılık, martingales, stokastik integral, martingalellerin gösterimi (representation of martingales), Ito lemma, Olasılık dğgşstirmesi (change of probability), stokastik diferansiyel denklemler, uygulamalar.

  BTS 586 Bulanık Mantık ve Modelleme

  BTS 587 Veri Madenciliği

  BTS 588 Proje Yönetimi
   

Sistem Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |