Elektronik - Bilgisayar Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Gazi Universitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik - Bilgisayar Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

  ANABİLİM DALI HAKKINDA


  Lisans ve Yüksek Lisans derecelerine yönelik olarak eğitim ve öğretim programları ile elektronik ve bilgisayar alanlarında güncel bilgiler verilmekte, bu alanlarla ilgili araştırma,geliştirme ve döner sermaye çalışmaları yapılmaktadır. Lisans eğitiminde, Endüstri Meslek Liselerinde meslek dersleri atelye çalışmalarını yürütebilecek bilgi, beceri ve alışkanlıklara sahip yeterli nitelikte teknik öğretmenler yetiştirmek temel amaçtır. Meslek öğretimi için gerekli özel öğretim ve yöntemleri konusunda öğrenciler gereken oranda bilgilendirilmektedir. Bilgisayar eğitimi sayesinde günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilere ileri düzeyde programcılık ve donanım bilgisi kazandırılmaktadır.

  Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programında teorik bilgiye ağırlık verilmekte ve öğrenciye akademik bir formasyon kazanma imkanı sağlamaktadır. Bölümün öğretim üyelerinin 250'den fazla yurt dışı yayını bulunmaktadır.

  Anabilim dalımızda tıp elektroniği ve uygulamaları konusundaki araştırmalara ilave olarak tıpta ve endüstride yapay zeka uygulamaları, biyomedikal sinyal işleme, biyomedikal enstrümantasyon, endüstriyel enstrümantasyon konularında lisans üstü çalışmalar yapılmaktadır. Bilimsel nitelikli bu çalışmaların önemli bir kısmı sektörün problemlerini çözmeye yönelik olmaktadır.

  ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI

  Tıp Elektroniğinde Kullanılan Sensörler Ve Dönüştürücüler
  Yazılım Geliştirme Teknikleri    
  Bilgisayar Ağları ve Açık Sistem Mimarisi    
  Bilgisayar Performans Testleri Ve Değerlendirilmesi    
  Optik Haberleşmede Seçme Konular    
  Elektronikte Matematik Yöntemler-I
  Elektronikte Matematik Yöntemler-II    
  Yarı İletken Teknolojisinde Seçme Konular    
  Termoelektrik Yarıiletkenler Ve Devreler    
  Denetim Düzenlerinde Seçme Konular    
  Enstrümantasyon-I    
  Enstrümantasyon -II    
  Biyotıpta Enstrümantasyon ve Kontrol    
  Tıbbi Enstrumantasyon    
  Bilgisayar Yazılım Teknikleri    
  Fiber Optik    
  Sayısal Haberleşme        
  Bulanık Mantık Denetleyicileri    
  PLL Devreleri    
  Biyoelektronikte Seçme Konular    
  Teknik Eğitimde Program Geliştirme    
  Seminer    
  İleri Güç Elektroniği    
  Doktora Tezi    
  Dönem Projesi    
  Doktora Yeterlilik Sınavı    
  Tez İzleme    
  DK Uzmanlık Alan Dersi

Eğitim teknolojisi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |