Bale Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bale Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
         BALE SANAT DALI / SAHNE SANATLARI ANASANAT DALI
   
  • PROGRAMIN TÜRÜ        
        YÜKSEK LİSANS  
   
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
              Sanat Dalı Başkanı          :   Yard. Doç. Zehra Tarım ÖZBAL
              Anasanat Dalı Başkanı     :    Prof. Dr. Ali Müfit BAYRAŞA
   
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE 
          OPERA BÖLÜMÜ / İ.Ü. DEVLET KONSERVATUARI
   
              Bölüm Başkanı                 :    Prof. Dr. Ali Müfit BAYRAŞA                        
              Konservatuar Başkanı
      :    Prof. Dr. Meral YAPALI
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       METODİK TEORİK BALE
  Ders İçeriği:
  Vaganova sisteminin ilk üç yılının metodolojik olarak incelenmesi  
   
  2.       METODİK PRATİK BALE
  Ders İçeriği:
  Vaganova sisteminin ilk üç yılının metodolojik olarak incelenmesi ve sistemin teknik anlamda gösterilebilmesi ve öğretilebilmesi  
   
  3.       EŞLİKLİ BALE TEORİSİ
  Ders İçeriği:
  Vaganova sisteminin ilk üç yılının metodolojik olarak incelenmesi , sistemin teknik anlamda gösterilebilmesi, öğretilebilmesi ve piyanistle bale dersi sırasında doğru ilişki kurulabilmesi
   
  4.       KLASİK REPERTUAR
  Ders İçeriği:
  Klasik bale repertuarından seçilen soloları uygulayabilmek, dans edebilmek ve analiz edebilmek
   
  5.       PAS DE DEUX
  Ders İçeriği:
  Klasik pas de deux temel hareketlerini uygulayabilmek, dans edebilmek ve analiz edebilmek  

  6.       DANS TEKNİĞİNDE ANATOMİ VE ANALİZ
  Ders İçeriği:
  Klasik bale tekniği için gerekli anatomi bilgisini edinmek, vücutta temel kavramları incelemek ve klasik bale tekniği sırasında doğru postürü analiz etmek  
   
  7.       SEMİNER
  Ders İçeriği:
  Değişik kaynaklar kullanarak araştırma yapmanın temel kurallarını öğrenmek ve dansla ilgili bir konu hakkında seminer hazırlayabilmek ve sunabilmek  
   
  8.       KARAKTER
  Ders İçeriği
  Klasik repertuar için gerekli olan karakter danslarını uygulayabilmek, dans edebilmek ,analiz edebilmek ve öğrenciler için karakter egzersizleri hazırlayabilmek  
   
  9.       SANAT FELSEFESİ
  Ders İçeriği
  Yüksek Lisans öğrencisinin sanat dünyasına etki etmiş estetik teorileri öğrenmesi ve incelemesi amaçlanır  
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Osmanlı döneminde İstanbul'da kurulmuş ilk resmi musiki okulu. Darü'l Elhân'ın hazırlayıcısı olan kurum, 1914'te kurulmuş olan Darülbedayi'nin musiki koludur. İstanbul Şehremaneti'ne bağlı olarak kurulan Darülbedayi, tiyatro, sahne musikisi, Türk ve Batı musikisi türlerinin tümünü bir arada ele almayı amaçlayan ulusal bir konservatuvardı.
             
  Darülbedayi biri tiyatro, öbürü musiki olmak üzere iki bölüme ayrılmış olan ve daha sonraki yıllarda İstanbul Belediyesi'ne bağlı olarak eğitim veren okuldu. 1986'da İstanbul Üniversitesi'ne devredilerek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını almış ve bu kuruma farklı bir statü getirilmiştir.
             
  1950'lerin başlarında İstanbul Şehir Meclis'nde konservatuvarda birde tiyatro sınıfı açılması fikri tartışılmış, Joseph Marx'ın tavsiyesi ve Muhittin Üstündağ'ın onayı ile şu dersler müfredata konmuştur. Yeni dersler ahenk jimnastikleri, sahne dersleri ( tiyatro ve şan olarak ) belirlenmiş ve Azade Selim Hanım ile Ertuğrul Muhsin Bey hoca olarak getirilmiştir. Ekim1933'ten itibaren konservatuvar bu dersler için öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Başlangıçta öğrenim süresi üç yıl olan bu bölüm, zamanla değişen yönetmeliklerle geliştirilmiş ve bu bölümden bir çok öğrenci mezun edilmiştir.

  Etkinlikleriyle, yayınlar ve yetiştirdiği müzisyenlerle bütün Türkiye'de önemle anılacak duruma gelmiş olan konservatuvar 1986'da Bedrettin Dalan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

  Hazırlayıcı birimlerle birlikte öğrenci adaylarına, çok küçük yaşlardan itibaren eğitim alma olanakları oluşturarak, lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyine ulaştırıp sanatsal yönde akademik kariyer sağlama fırsatını sunar.
             
  Ülkenin çağdaşlık yolunda temel taşlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, değerli sanatçı öğretim elemanları ve geçmişinin birikimi ile genç kuşakları sanat dünyasına kazandırmaya devam etmektedir
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Devlet Opera ve Balesi, Özel Bale Toplulukları, Özel okullar ve Kurslar, Konservatuvarlar, Modern Dans ve Halk Dansları Toplulukları gibi kurumlar.
   
   

Dans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |