Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  KABUL ŞARTLARI Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programına üniversite, fakülte, bölüm, uzmanlık ya da konu gözetilmeden Lisans Programı bitirmiş olan adaylar kabul edileceklerdir. Program özellikle aşağıda belirtilen bölümlerin mezunları için uygundur: * Görsel İletişim Tasarımı, Etkileşimli Ortam Tasarımı * Temel Mühendislik Bilimleri * Tasarım (Endüstriyel Tasarım, Mimari, İç Mimari, vb.) * Psikoloji, sosyoloji, dil bilim, antropoloji ÖN KOŞULLAR * Geçerli üniversite diploması * İyi seviyede İngilizce * 45 ve üzeri LES puanı
 • Program tanımları
  GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI DERS PROGRAMI

  ZORUNLU DERSLER
  VCD 511     İnsan - Bilgisayar Etkileşimi Tasarımına Giriş
  VCD 512     Ergonomi     
  VCD 513     Temel Etkileşim Araçları ve Görüntü İşleme     
  VCD 514     Bilişsel Modeller     
  VCD 515     Takım Çalışması     
  VCD 516     Güncel Konularda Sistem Bilimi     
  VCD 517     Etkileşimli Medya'da İstatistik Yöntemleri Kullanımı     
  VCD 518     Bilişim Hukuku     
  VCD 599     Tez     
              
  SEÇİMLİK DERSLER
  VCD 521     Görsel Dil     
  VCD 522     Kullanışlılık Testlerine Giriş     
  VCD 523     Sanal Gerçeklik     
  VCD 531     Çoklu Ortam Yönetimi     
  VCD 532     Masaüstü Reklamcılığı     
  VCD 533     İleri Düzeyde Sayısal Video Yapımı     
  VCD 534     Profesyonel Web Tasarımı     
  VCD 535     Bilgi Grafikleri Tasarımı     
  VCD 536     Bilgisayar Destekli Animasyon     
  VCD 551     Seminer I     
  VCD 552     Seminer II  

  DERS İÇERİKLERİ

  (VCD 511) İnsan-Bilgisayar Etkileşim Tasarımına Giriş
  İnsan - Bilgisayar Etkileşiminin Gelişimi, İnsan ve Teknolojide İnsanın Konumu, İnsan ve Teknolojide Teknolojinin Gelişimi, Etkileşim Tasarımı, Kullanıcıya Yönelik Tasarım Yöntemleri, Arabirim Tasarımında Kullanıcı ve Görev Analizi, Görev Analizi Gerçekleme, Alan Taraması Hazırlama, Alan Taramasının Değerlendirilmesi, Toplanan Verilerin Analizi ve Sunumu, Arabirim Tasarımı Aşamaları, Arabirim Prototipinin Oluşturulması ve Değerlendirilmesi

  (VCD 512) Ergonomi
  İnsan Gözü ve Görme Duyusu, Hareket ve Görme, Renk ve Görme, Görmenin Öğrenilmesi, Yanılmalar, Algılama ve Algılama Teorileri, Algılamada Değişmezler, Görsel Derinlik Algılaması, Biçimin Görsel Algılanması, Renk ve Biçim Algılaması, Algımama ve Kavrama, Görüntü Birimleri, Klavyeler, Antropometri, Çalışma Yeri Tasarımı, Çevresel Etkenler, Diyalog Tasarımı, Dinlenme Molaları ve İşyeri Tasarımı.

  Amaç, otomasyonda dikkat edilecek ergonomik konular hakkında bilgi vermek. Bu derste bilgisayar sistemleri alan, yerleştiren ve kullananlara, işyerleri tasarımıyla ilgili ergonomi kuralları konusunda aydınlatmak. Ana hatlarıyla anatomi, fizyoloji ve psikoloji bilimleri çerçevesinde, bilgisayarlı işyerlerinin; kullanıcı, kullanılan donanım, yapılan iş, kullanıcı ve donanımı içeren alan ve yakın çevre ile ilgili katkılarını açıklamakta ve bunlara ilişkin ergonomi bilgilerinin ve bu bilgilerin pratikte nasıl uygulandığının örneklerle anlatımı.

  (VCD 513) Temel Etkileşim Araçları ve Görüntü İşleme
  Vektör ve Resim Noktası Kavramları, Vektör ve Resim Noktası Temelli Karakteristik Uygulamalar, Çıkış Ortamları ve Özellikleri, İki Soyutlu Dönüşümler, Pencereleme, Kesme, Kesimler, Etkileşimli Giriş, Üç Boyutlu Gösterim, Gizli Çizgiler, Gölgeleme, Renklendirme ve Modelleme, Web Düzenlemeye Giriş, İlgili Uygulamalar, Vaka Etüdleri.

  (VCD 514) Bilişsel Modeller
  Bilişsel Öğrenme ile İlgili Temel Kavramlar, Bilişsel Öğrenme Kuramları Testleri (Gestalt Psikolojisi), Piaget'ye göre Bilişsel Gelişme ve Öğrenme, Bilgiyi İşleme Kuramına Genel Bakış, Bellek Modelleri (Bellek Çeşitleri, Özellikleri, İşlevleri, Bilgilerin Kodlanması ve Hatırlama), Okuduğunu Kavrama Modelleri (Okuduğunu Kavramaya Etik Eden Bireysel Etmenler, Metinde Bulunması Gereken Özellikler), Akıl Yürütme Modelleri (Tümevarım-Tümdengelim yoluyla akıl yürütme, Algoritmik ve Huristik Akıl Yürütme)

  (VCD 515) Takım Çalışması
  Örgüt Geliştirme Kavramı, Amaçları, Stratejisi ve Özellikleri, Örgüt Geliştirme Süreci, Örgüt Geliştirme Teknikleri, Takım Kavramı ve Özellikleri, Takım Geliştirme Modelleri, Takım Geliştirmeyi Engelleyici ve Yardımcı Davranışlar, Takım Çalışmasının Yararları, Takım Oluşturma ve Aşamaları, Takım Oluşturmada Karşılaşılan Güçlükler, Takım Çevresi, Takım Liderliği, Takımın Sorun Çözme Gücü ve Sorun Çözme Teknikleri, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi, Takım Üyeleri Arasındaki İletişim ve Çatışma, Etkili Takım Oluşturma

  (VCD 516) Güncel Konularda Sistem Bilimi
  Sistem Bilimi, Sibernetik ve Bilişim Bilimi ile ilgili ve güncel konuları içeren seminerler düzenlenir. Bu seminerler konuk akademisyenler ve / ya da özellikle öğrencilerin kendileri tarafından hazırlanıp sunulur.

  Öğrenciler, danışman / danışmanlar denetiminde Bilişim Bilimi ve Sistem Bilimi ile ilgili güncel sorunları irdeleyip, bu konularda laboratuvar çalışması yaparak kendilerini çalışma hayatına hazırlarlar. Öğrencilerden seçtikleri bir konuda proje uygulamaları istenmektedir. Öğrenci burada kişisel ve grup çalışmaları yaparak tez öncesi çalışmalarını konferanslarla sunar ve anlatılanları eleştirir.

  (VCD 517) Etkileşimli Medya'da İstatistik Yöntemleri Kullanımı
  Tamamlayıcı İstatistiki Kavramlar, Ölçek Kavramı, Alan Çalışmaları için Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri, Örnek Büyüklüklerin Belirlenmesi, Aralık Tahminleri, Hipotez Testlerine Giriş.

  (VCD 521) Bilişim Hukuku
  Bir araştırma alanı olarak bilişim hukuku, bir kontrol biçimi olarak kanunsal düzen, kontrol için sibernetik sistem kullanımı, kanunsal karar verme çeşitleri, bilgisayar destekli ve otomasyonlu kanuni karar verme; bilgi hukuku, kontrolü ve güvenliği.

  (VCD 518) Görsel Dil
  Görüntülerin kullanımı ve anlamları; Eleştirisel bakış açısı ve görüleni yorumlayabilmek; Görüntülerin verdiği mesajları okuyabilmek

  Gelişen görsel iletişim teknolojileri sonucunda giderek artan oranda bilgi görüntülerden edinilmektedir. Bu ders, görselliğin bir lisan olduğu fikrinden hareketle görüntülerle verilen mesajları anlayabilme ve üretebilmenin önemine işaret eder. Öğrencilerin görüntülerle verilen mesajları fark etmeleri, değerlendirmeleri ve yaratmaları amaçlanır.

  (VCD 522) Kullanışlılık Testlerine Giriş
  Kullanışlılığın Tanımı, Çoklu Ortam, Çoklu Ortam Üretim Aşamaları, Test Ortamının Belirlenmesi, Deney Süreci, Deneme Türleri, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Deneyler, Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Deneylerin Üretime Uyarlanması

  (VCD 523) Sanal Gerçeklik
  Sanal gerçekliğin işleyişi, donanım ve yazılımlar, profesyonel uygulamalar, eğlence sektöründe sanal gerçeklik, güncel gelişmeler ve gelecek akımlar.

  Kişisel bilgisayar kapasitelerinin artması sonucunda sanal gerçeklik bilgisayar uygulamaları arasında hızla büyüyen bir alan olmuştur. Bu teknoloji, tıp, mimari, mühendislik, fen, eğitim ve eğlence gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde öğrenim desteklenebilir ve pahalı, karmaşık, tehlikeli ortamlar için eğitim gibi sorunlar giderilebilir.

  Bu derste öğrenciler, sanal gerçekliğin tarihi ve günümüze dek gelişimi yanı sıra sanal gerçeklik donanım ve yazılımları, güncel ve potansiyel uygulamalar ve teknolojik gelişmelere dair kaygılar hakkında bilgilendirilecektir.

  (VCD 531) Çoklu Ortam Yönetimi
  Çoklu ortam ve projeleri yönetimi, İçerik kararlaştırılması, platform seçimi, ortamlar ve teknikler, arayüz tasarımı; ses, video ve grafik yapımı, pazarlama ve pazar araştırması

  Bu ders, İnternet üzerinde ve ya ağa bağlı olmadan CD-ROM ya da başka uygun bir teknolojide Çoklu Ortam yaratım ve yönetimi ile ilgilenen tüm kişilere yarar sağlayacaktır. Bir proje başkanının Çoklu Ortam yönetimini başarıyla yürütmek için ihtiyaç duyacağı bilgiler verilecektir.

  (VCD 532) Masaüstü Reklamcılığı
  Pazarlama planları yapma, hedef kitleler, fikir üretimi, reklamcılık için masaüstü mizanpajı, reklamcılıkta kullanılan yazılımlar.

  Başarılı reklamcılık, tüm başarılı insan iletişiminde olduğu gibi fikirleri teknikle, içeriği biçimle harmanlar. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, reklam grafikleri yaratmada kullanılan araçları hızla masaüstünde birleştirmiştir. Masaüstü yayıncılığı baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Günümüzde reklamlar birkaç gün yerine birkaç saatte hazırlanabilmektedirler. Masaüstü reklamcılığı teknolojileri hem zaman hem de maliyet açısından kazanç sağlamaktadırlar. Bu ders, öğrencilere masaüstü reklamcılığın gelişen yöntem ve teknolojileri hakkında bilgi sunmayı amaçlamaktadır. 

  (VCD 533) İleri Düzeyde Sayısal Video Yapımı
  Işık ve kompozisyon, Sayısal kameraların çalışma prensipleri, Ses teknikleri, Non-lineer kurgu, Bilgisayarda oluşturulan görsel efektler

  Bu derste, öğrencilere DVCam video teknolojisini ve non-lineer kurgu yöntemleri gösterilecektir. Görüntü işlenmesi ve maniple edilmesi için kullanılan yazılım ve donanımlar uygulamalı olarak gösterileceklerdir.

  (VCD 534) Profesyonel Web Tasarımı
  Profesyonel Web Tasarımı dersi ileri HTML ve XHTML kodunu ve XML, CGI ve JavaScript uygulamalarını tablo, çerçeve ve stil dokümanlarını kapsar. Bunun yanısıra ASP, .NET, PHP, CFML vb. Web programlara dilleri kullanarak, aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi de bu dersin bir parçasıdır. Ayrıca telif hakkı ve kontrat kanunları konusunda bilgi verilecek ve proje yönetimi, pazarlama, e-ticaret konuları ele alınacaktır. Ağ ve güvenlik sorunları üzerinde durulacaktır.

  (VCD 535) Bilgi Grafikleri Tasarımı
  Harita, şema, çizelge, diyagram ve diğer görsel araçların kullanımı; Fikir iletmeye yarayan görsel araçların tasarlanması; Bilgilere ulaşım yolları; Verilerin açıklanması

  Günümüzün teknolojik dünyasında semboller ve işaretler iletişimin, öğrenmenin ve anlamanın araçlarıdır. Bu yeteneklerin önemi ve etkisi testlerle ve iş yaşamındaki verimlilik baz alınarak ölçülmektedir. Bu ders hem bu yetenekleri geliştirecek, hem de engellerden arınmış iletişim kurma yöntemlerini gösterecektir.

  (VCD 536) Bilgisayar Destekli Animasyon
  Üretim yöntemleri, fikir geliştirme, storyboard, karakterler ve arka planlar, proje geliştirme

  Öğrenciler 3B animasyon teknikleri ve kullanılan programlar hakkında bilgilendirilecekler ve bir animasyon projesini tamamlamak için gerekli becerileri kazanacaklardır. Hikaye fikirleri tartışılacak ve bitirme projesi için fikirler belirlenecektir. Öğrenciler daha sonra belirlenen projeleri gruplar halinde çeşitli safhalardan geçirerek gerçekleştireceklerdir.

  (VCD 551) Seminer I / (VCD 552) Seminer II
  Toplumsal davranış, Mesleki toplumsal beceri, Kendine güvenme, Genel kültür, Oto kontrol. Öğrencilerden kendini yetiştirme, geliştirme, rafine etme gibi boyutlar içinde düşünce üreten, sorumluluk ve inisiyatif sahibi, sağduyulu, olaylar ve konular arasında nedensellik bağı kurarak değerlendirebilen çağdaş iletişimci olarak; "Görsel İletişim Tasarımı" ile ilgili ferdi ve / ya da grup halinde hazırlayacakları projeleri, konferans şeklinde sunmaları / savunmaları, eleştirmeleri istenmektedir..

  Öğretim, laboratuar çalışmaları (kapalı devre televizyon ile yapılan kişisel kayıtların öğrenciler tarafından değerlendirilmesi gibi...), seminerler ve bazı kurumların ziyaretini içermekte.

  (VCD 599) Bitirme Tezi
  Olay çözümlemeleri, Sonuç çıkarma, Nosyon oluşturma, Yeni özgün düşünceler üretme.

  Öğrencilerin bugüne dek elde ettikleri bilgileri değerlendirerek bir senteze ulaşmaları, yalnız edilgen, dinleyici durumda kalmayarak, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler hakkında yorum yapabilmeleri, nedensellik bağı kurabilmeleri, fikir üretmeleri hedeflenmektedir. Öğrenciler, danışmanları yönetiminde ve denetiminde; "Görsel İletişim Tasarımı" ile ilgili güncel konuları, yerli, yabancı üniversite ve araştırma geliştirme kurumlarındaki çalışmaları inceleyerek, bu konularda araştırmalar yapacak, kendi enstitümüz ve çevremizle karşılaştırarak, kendi çözüm geliştirme önerileriyle "Özgün Tez" hazırlayacaklardır.

   

Görsel Sanatlar ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |