Almanca Öğretmenliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Almanca Öğretmenliği Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI
  Almanca Öğretmenliği: Bölümde Lisans programında Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacına yönelik Almanca İlköğretim ve Lise öğretmeni yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna yönelik eğitim dersleri de alınmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Almanca öğretmenliği: Araştırmalar Germanistik alanında dünyada güncel olan konular ve dil öğretimi alanında yapılmaktadır. Bölüm elemanları doktoralarını yurt içi ve yurt dışında sürdürmekte, sempozyum ve çalıştaylara bildirilerle katılmaktadırlar.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Öğrenciler için ise bir ders materyalleri odası bulunmaktadır. Bölüm merkez kütüphaneye de belli sayıda alan kitapları getirtebilmektedir. Sempozyum ve makale yazma ile ilgili kaynaklara yurt dışı sempozyumlara katılım esnasında ulaşılabileceği gibi, Ankara ve İstanbul Alman Kültür Merkezi?ne de ulaşılabilmektedir.Bölüme her öğretim yılında Avusturya ve Almanya?dan konuk yazar, bilim adamı, sanatçı davet edilmekte ve bilgi alışverişi sağlanmaktadır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  ALÖ601 (Alm)    Dil Kültür İlişkileri I     
  ALÖ603 (Alm)    Edebi Metinlerde Ön ve Yanlış Yargılar I     
  ALÖ605 (Alm)    Seminer     
  ALÖ890             Tez

  Seçmeli Dersler
  ALÖ607 (Alm)    Karşılaştırmalı Edebiyat I     
  ALÖ609 (Alm)    Kültürbilim ve Edebiyat I
  ALÖ611 (Alm)    Öğretim Sürecinde Kalıpyargılar I     
  ALÖ613 (Alm)    Sosyolinguistik ve Dil Edinimi III     
  ALÖ615 (Alm)    Masal Analizleri I
  ALÖ617 (Alm)    Metin Çözümleme Yöntemleri
  ALÖ618 (Alm)    İnternet ve Çoklu Ortamlarda Dil Öğretimi     
  ALÖ621             Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yeni Yöntem ve Teknik. I     

  2. Yarıyıl   
  ALÖ602 (Alm)    Dil - Kültür İlişkileri II     
  ALÖ604 (Alm)    Edebi Metinlerde Ön ve Yanlış Yargılar II     
  ALÖ890     Tez

  Seçmeli Dersler
  ALÖ608 (Alm)    Karşılaştırmalı Edebiyat II     
  ALÖ610 (Alm)    Kültürbilim ve Edebiyat II     
  ALÖ612 (Alm)    Öğretim Sürecinde Kalıpyargılar II     
  ALÖ614 (Alm)    Sosyolinguistik ve Dil Edinimi IV
  ALÖ616 (Alm)    Masal Analizleri II
  ALÖ619 (Alm)    Dilbilimsel Metin Analizi     
  ALÖ620 (Alm)    Bilgisayar Destekli Öğrenme Kaynakları     
  ALÖ622             Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yeni Yöntem ve Teknik. II    
  ETK500              Bilim Etiği     
   
  3. Yarıyıl
  ALÖ890             Tez
   
  4.Yarıyıl 

  ALÖ890             Tez     
   

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |