Yönetim-Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim-Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Son yıllarda artan iletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler yeni disiplinlerin ve disiplinlerarası uzmanlıkların doğmasına yol açmıştır.

  Yönetim-Bilişim Sistemleri de böyle bir disiplinlerarası dal olarak ortaya çıkmış, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleriyle birleştirebilen ara adam gereksinimlerini yaratmıştır.

  Hem teknolojiyi ve bilişim sistemlerinin altyapısını bilen, hem de işletmelerin iş ve yönetim alanındaki gereksinimlerini kavrayan uzmanların yetiştirilmesi, Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki programların en temel hedefidir.


  Ders Programı

  Yönetim Bilişim Sistemleri

  İş Süreçlerinin Analizi

  Çağdaş Yönetim Teknikleri

  Veri Analizi ve Karar Verme

  Sistem Analizi ve Tasarımı

  E-Ticaret

  Muhasebe ve Finans

  Yönetim Ekonomisi

  Bilişim Sistemleri Stratejileri

  Bilişim Proje Yönetimi

  Kurumsal Kaynak Planlama

  Proje


  Ders İçerikleri

  Yönetim Bilişim Sistemleri
  İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

  İş Süreçlerinin Analizi
  İş süreçlerinin analizine ilişkin temel kavramlar: İş süreçleri, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, reengineering, süreçlerin ölçülmesi, analiz teknikleri, iyileştirilmesi, bilişim teknolojilerinin iş süreçlerindeki yeri.

  Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik.

  Veri Analizi ve Karar Verme
  Yönetsel karar-verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme ve istatistiksel analiz teknikleri. Değişik analizleri yapabilmek için bilgisayar yazılımları kullanımı. Karar analizleri, istatistiksel karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simulasyon analizleri. Olasılık analizleri için gerekli olan alt yapının oluşturulması.

  Sistem Analizi ve Tasarımı
  Yazılım geliştirme süreçlerinin, araç ve metodlarının tanıtımı, proje yönetimi kavramı, yazılım süreçleri ve ölçütleri, sistem ve gereksinim analizleri, analiz modelleri ve tasarım kavramı, bilgisayar mimarisi tasarımı, kullanıcı arayüzü ve parçalarının hazırlanması.

  E-Ticaret
  E-Ticareti ortaya çıkaran ana sebeplerin belirlenmesi, işletmeleri bekleyen değişim faktörlerinin anlaşılması, Internet, telekomünikasyon sistemleri, web yazılımları, elektronik veri iletimi (EDI), e-ticaret iş modelleri, web üzerinden pazarlama, gizlilik ve güvenlik, hukuki problemler ve elektronik ticaretin geleceği ve e-ticaret stratejileri.

  Muhasebe ve Finans
  Günümüzde, muhasebe ve finans konularının, işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranması. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğü; buradan hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanması ve karar verme sürecinde kullanımı. Finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti.

  Bilişim Sistemleri Stratejileri
  Bilişim sistem stratejilerinin işletme stratejileriyle uyumu; işletmeler için artan önemi; genel işletme stratejileri içindeki yeri; stratejik analizi;işletme bilişim sistemleri stratejisinin belirlenmesi;uygulama portföyünün yönetimi; bilişim sistem ve teknolojilerinin stratejik yönetimi; bilişim sistemleri için stratejiler; teknoloji yatırımlarının yönetilmesi; uygulama geliştirme yönetimi; teknoloji altyapısı yönetimi için stratejiler ve bilişim sistemleri için stratejik planlama.

  Bilişim Proje Yönetimi
  Genel prensipler her alanda geçerli olmakla birlikte, sıkça geciktikleri için yüksek maliyetlere sebep olan bilişim projelerinin incelenmesi. Başlıca konular: Projede liderlik koşulları, projelerde mühendislik tasarımları, projelerde iş ağları ve teknikleri. CPM ve PERT yöntemleri, proje bütçeleri, projelerde maliyet analizleri, projelerde kaynak yönetimi, proje uygulaması ve kontrol.

  Kurumsal Kaynak Planlama
  Temel amaç; ERP sistemlerinin temel yapılarınının tanıtılması ve bir işletmenin bütün fonksiyonlarının entegrasyonuna yönelik bir kavram geliştirilmesi. Başlıca konular: ERP sistemlerinin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve bu modellerin entegrasyonu, pazardaki ERP programları ve bunların karşılaştırılması; ERP yazılımının uygulama adımları, ERP için firma kaynaklarının planlanması, ERP yazılımı kullanmanın avantajları ve kısıtları.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

Yönetim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |