Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Genel Bilgiler:

  Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. E. Ertuğrul KARSAK

  Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nın amacı, küreselleşmenin de etkisiyle imalat ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemler karşısında mevcut sistemleri geliştiren ve yeni sistemler tasarlayan, araştırmacı kimliği ön planda olan "yüksek mühendisler" yetiştirmektir. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri içinde, etkinlik, verimlilik, uyumluluk, kalite ve sürekli gelişim ilkelerini uygulamaya yönelik bir öğretim programını öğrencilere sunmaktadır. Öğrencilerin, mevcut kantitatif ve kalitatif yöntemlerle donanımının yanında, araştırma yapabilme kapasitelerinin de oluşumu ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yüksek lisans programı, 21 kredilik teorik ders ile bir seminer dersinden oluşmakta ve bir tez çalışması ile son bulmaktadır.


  Ders Programı

  Ders Adı                                                                            Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Doğrusal Optimizasyon                                                    3+0              Zorunlu          Yarı Yıllık

  Mühendislik Ekonomisinde İleri Yöntemler
                      3+0              Zorunlu          Yarı Yıllık

  İstatistiksel Modellemede İleri Yöntemler
                       3+0              Zorunlu          Yarı Yıllık

  Lisansüstü Semineri                                                         0+0              Zorunlu          Yarı Yıllık

  Yüksek Lisans Tezi                                                           0+0              Zorunlu          Yarı Yıllık

  Doğrusal Olmayan Optimizasyon
                                     3+0              Seçmeli           Yarı Yıllık

  Kesikli Optimizasyon
                                                        3+0              Seçmeli           Yarı Yıllık
   
  Belirsizlik Koşullarında Yatırım Karar Modelleri            3+0              Seçmeli           Yarı  Yıllık

  Çok Ölçütlü Karar Verme                                                 3+0             Seçmeli            Yarı Yıllık

  Karar Analizinde Bulanık Kümeler Uygulamaları            3+0             Seçmeli            Yarı Yıllık

  Oyun Teorisi ve Uygulamaları                                         3+0             Seçmeli            Yarı Yıllık

  Stokastik Süreçler                                                           3+0              Seçmeli            Yarı Yıllık

  Kalite Mühendisliğinde İleri Konular
                                3+0             Seçmeli             Yarı Yıllık

  İstatistiksel Güvenilirlik                                                  3+0             Seçmeli             Yarı Yıllık

  Simülasyonda İleri Kavramlar                                        3+0             Seçmeli             Yarı Yıllık

  Üretim Sistemleri Analizi                                                3+0             Seçmeli             Yarı Yıllık

  İş Sıralama ve Programlama                                          3+0             Seçmeli             Yarı Yıllık

  Modern İmalat Sistemleri                                               3+0             Seçmeli             Yarı Yıllık

  Proje Yönetimi
                                                                 3+0             Seçmeli             Yarı Yıllık

  Lojistik
                                                                             3+0              Seçmeli            Yarı Yıllık

  Yerleşim Modelleri                                                         3+0              Seçmeli            Yarı Yıllık

  Stratejik Yönetim                                                           3+0              Seçmeli            Yarı Yıllık

  Çağdaş Yönetim Kavramları
                                           3+0              Seçmeli            Yarı Yıllık

  Yapay Sinir Ağları                                                          3+0              Seçmeli            Yarı Yıllık


Endüstri mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |