Yönetim Bileşim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Avcılar Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bileşim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Avcılar - İstanbul

 • Program tanımları
  Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı
  Programın amacı, temel işletme fonksiyonlardan biri olan etkin karar vermeyi sağlamak üzere, karar modellerinin sunulmasının yanı sıra, işletme bilgi sistemlerinin kurulması, kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli yeteneklerin kazandırılmasıdır.

  Programın Süresi ve Yeri

  Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her dersin kredi değeri 3 saattir.

  Program, İstanbul üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

  Programa Kabul

  Adayların programa kabulü için lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

  Öğretim Yöntemleri

  Derslerin büyük bölümü Bilgisayar Laboratuarında yapılır. Programa katılanlara teorik ve uygulamalı bilgilerin aktarılması kadar uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, sistematik ve analitik düşünme, araştırma, ekip çalışması gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik, başta örnek olay (vak'a) tartışması olmak üzere, işletme oyunu, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Öğretim Kadrosu

  Program, temel olarak aşağıda adları yer alan İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülmekle birlikte, diğer (*) üniversite öğretim üyelerinin uzmanlık ve birikimlerinden de yararlanılmaktadır.
  • Prof.Dr. öner ESEN
  • Prof.Dr. Haldun AKPINAR
  • Prof.Dr. Erdal BALABAN
  • Prof.Dr. Neyran ORHUNBİLGE
  • Prof.Dr. Erhan öZDEMİR
  • Prof.Dr. Meltem öZTURAN (*)
  • Doç.Dr. Mehpare TİMOR
  • Doç.Dr. Eyip ÇETİN
  • Doç.Dr. Nuri BAŞOĞLU (*)
  • Doç.Dr. Erman COŞKUN (*)
  • Doç.Dr. Birgül EGELİ (*)
  • Doç.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN(*)
  • Doç.Dr. Zuhal TANRIKULU (*)
  • Yrd.Doç.Dr. Ergün EROĞLU
  • Yrd.Doç.Dr. Seyhan SİPAHİ
  • Yrd.Doç.Dr. Çiğdem ÇİLAN
  • Yrd.Doç.Dr. Osman DARCAN (*)

  (*) Üniversitemizin diğer fakülteleri ile başka üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve iş hayatından gelen uygulamacılar.

  Diploma

  Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan "Yüksek Lisansı" diploması verilir.

  Programda Yer Alan Dersler

  1. Yarıyıl
  Bilişim Sistemleri ve Yönetimi
  Yöneylem Araştırması
  İstatistik Analiz ve Tahmin Teknikleri
  Proje Yönetimi
  2. Yarıyıl
  Veri kaynakları Yönetimi ve İşletmecilik Uygulamaları
  E-iş (Web Temelli Uygulamalar ve E-ticaret)
  Bilgisayar Destekli Finans Matematiği ve Portföy Yönetimi
  Bilgisayar Destekli Karar Verme Teknikleri

  3. Yarıyıl
  Simülasyon ve İşletme Uygulamaları
  Yapay Zeka ve İşletmecilik Uygulamaları
  Proje

Business ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |