Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Sosyoloji (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

  T. C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin değişik üniversitelerindeki Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler bölümlerinin mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir. Sosyal bilim alanlarından mezun olanlar İstanbul’da özel ve kamu işyerlerinde, sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladıklarında ve hele çalışma süresi birkaç yılı bulduğunda, şu konu çok açıklıkla ortaya çıkmaktadır: Türkiye ve Dünya hızla küreselleşmekte ve önde gelen sosyologlardan Wallerstein’ın bir kitabının başlığının da ifade ettiği gibi “Bildiğimiz Dünyanın Sonu” gelmekte ve yeni bir dünya düzeni oluşmaktadır. Bu yeni düzen içinde, hiç kuşkusuz Türkiye de, yeni bir konuma girmektedir. Eski dünya ile ilgili yaklaşımlar, kuramlar, yöntemler ve bunlar yolu ile üretilen bilgiler gözden geçirilip yenilerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle, oluşmakta olan yeni Türkiye’yi ve yeni Dünyayı hem mikro hem makro düzeyde, hem yerel hem küresel hem de küreyel/ küyerel düzeyde araştırıp anlayabilecek ve anlatabilecek bir sosyoloji yüksek lisans programına talebin çok yüksek olacağı düşünülmektedir.

  Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, Tezli ve Tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır: Tezli yüksek lisans programına henüz çalışmaya başlamamış, çalışmasına ara vermiş ya da çalışma şartları araştırma yaparak bir tez yazabilecek zamanı ayırmasına elverişli olanların; tezsiz yüksek lisans programına ise, yoğun olarak çalışmakta olan veya dersleri hızla bitirip işine dönmek isteyen adayların kaydolacakları öngörülmektedir. 

  Tezli yüksek lisans öğrencileri 24 kredilik ders ile bir kredisiz seminer alacaklar ve bir tez yazacaklardır. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise, 33 kredilik ders alacaklar ve kredisiz bir dönem projesi hazırlayacaklardır.  

  DERS PROGRAMI

  I. DÖNEM: GÜZ
  • Sosyoloji Kuramları I                      
  • Sosyal Bilimlerde Yöntem
  • Sosyo-Kültürel Değişmeler Sosyolojisi
  • Sosyal Tabakalaşma ve Sınıflar Sosyolojisi
  • Nüfus Dinamikleri
  • Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi
  • Siyaset Sosyolojisi
  • Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları
  • İnsan Hakları Sorunları
  • Türk Kamu Yaşamında Felsefe
  • Felsefe ve Sosyal Politika
  • Felsefe ve Küresel Sorunlar
  • İnsan İlişkileri ve Kurumsal İletişim
  • Kültürel Psikoloji
  İkisi zorunlu diğerleri seçmeli olarak tezli programdaki öğrenciler 12 kredilik, tezsiz programdaki öğrenciler 15 kredilik ders alacaklardır. Ancak bu ders yükünün bir kısmı tezli program için üçüncü dönemde, tezsiz program için üçüncü ve beşinci dönemlerde alınabilir. Bilindiği gibi tezli yüksek lisans programlarında dersler dört dönemde, tezsiz yüksek lisans programlarında ise altı dönemde tamamlanmak durumundadır.  
   
  II.  DÖNEM: BAHAR
  • Sosyoloji Kuramları II
  • Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Teknikleri
  • Seminer (Tezli program için)
  • Dönem Projesi (Tezsiz program için)
  • Endüstri Sosyolojisi
  • Tarihsel Sosyoloji
  • Toplumsal Hareketler ve Kimlik Sosyolojisi
  • Sanat Sosyolojisi
  • Medya ve Popüler Kültür Sosyolojisi
  • Orta Doğu ve Orta Asya Ülkeleri Sosyolojisi
  • Modernizm Tartışmaları
  • Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
  • Tarihi Oluşturma Sorunu ve Tarih Felsefesi
  • Bilgi Felsefesi Sorunları
  • İleri İstatistik
  • Liderlik ve Motivasyon
  İkisi zorunlu diğerleri seçmeli olarak tezli programdaki öğrenciler 12 kredilik, tezsiz programdaki öğrenciler 18 kredilik ders alacaklardır. Ancak bu ders yükünün bir kısmı tezli program için dördüncü dönemde, tezsiz program için dördüncü ve altıncı dönemde alınabilir.

  Bu ders yüküne ek olarak, Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin özgün bir tez hazırlamaları gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için ise 33 kredilik derse ek olarak kredisiz proje dersini almaları ve bu dersi başarılı olarak tamamlamaları gerekmektedir. 

  ÖĞRETİM ÜYELERİ:  
  · Sabahattin GÜLLÜLÜ, Prof. Dr., Ph.D. İstanbul Üniversitesi, 1974  
  · Bahattin AKŞİT, Prof. Dr., Ph.D. University of Chicago, 1975  
  · Belma T. AKŞİT, Prof. Dr., Ph.D. Hacettepe Üniversitesi, 1983 

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |