Sosyoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyoloji Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ
  Sosyoloji, sosyal bilimlerin bir dalıdır. Toplumsal Değişme, İnsan Davranışlarının Toplumsal Nedenleri ve Sonuçlarını, Grup, Örgüt ve Kurum Yapılarını çalışır. Toplumsal dünyayı anlamak için farklı bakış açıları sağlar.

  AMAÇ
  Bölüm, öğrencilerine bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilmelerini sağlayacak akademik nitelikleri ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında onlara yardımcı olabilecek kuramsal ve pratik bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Kadın çalışmaları, endüstrileşme, medya ve kültür, kentleşme, din ve dinsel yaşantı biçimleri, siyaset ve toplumsal değişme alanlarında öğrencilere kuramsal ve pratik yetiler kazandırılmaktadır. Uygulanan program; yüksek lisans öğrenimine başvurmak isteyecek öğrencileri kuramsal olarak donattığı gibi, meslek yaşamına atılmak isteyecek öğrencileri de idari bilimler, hukuk, ekonomi gibi alanların temel bilgilerine de açık tutmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Kadın Çalışmaları Günlük Yaşam Sosyolojisi Din Yöntem Toplumsal Tabakalaşma Endüstri İlişkileri Göç Toplumsal Cinsiyet İnsan Ekolojisi Kent Çalışmaları Köy Sosyolojisi Toplumsal Teori Toplumsal Değişim Kültür Kitle İletişim Bilgi Kuramı Popüler Kültür

  SUNULAN OLANAKLAR

  Bilgisayar Laboratuvarı

  Öğrenciler fakültenin bilgisayar laboratuvarından yararlanabilirler. Laboratuvardaki bütün bilgisayarların internet bağlantısı bulunmaktadır. Öğrencilerin çalışmalarında yardımcı olabilecek pek çok bilgisayar programlarını laboratuvardaki makinalardan kullanabilmektedirler.

  Kütüphane

  Öğrenciler, bölümün bulunduğu binadan 150 metre uzaklıktaki Merkez Kütüphaneyi kullanabilirler. Buradan sosyoloji, antropoloji ve diğer konularda pek çok kitap ve makaleye ulaşabilirler. Ayrıca kütüphanede mevcut bulunan veri tabanları ve elektronik dergilere de ulaşabilirler.


  1. Yarıyıl
  SOS601     Sosyolojinin Kuramsal ve Uygulama Sorunları
  Seçmeli Dersler
  SOS603     Kapitalizm ve Postmodernite    
  SOS605     Türkiye Sorunları    
  SOS607     Günlük Yaşam Kuramları    
  SOS611     Sosyoloji ve Kadın Çalışmaları    
  SOS613     Uluslararası Göç Hareketleri ve Etnisite

  2.Yarıyıl
  SOS602     Araştırma ve Proje Geliştirme    
  Seçmeli Dersler
  SOS604     Sanat ve Sosyoloji
  SOS605     Türkiye Sorunları    
  SOS608     Sosyal Bilimler Felsefesi    
  SOS610     Niceliksel Veri Analizi Teknikleri    
  SOS612     Ortadoğu Kadın Çalışmaları
  SOS614     Niteliksel Metodolojide Güncel Gelişmeler

Sosyoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |