Home > Kurslar > SAP > Çankaya > SAP 2000 Kursu - Çankaya - Ankara

SAP 2000 Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Vektörel Bilişim

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar SAP 2000 Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  SAP 2000 KURSU 


  Sap2000 Kursları Eğitim İçeriği :

  1. Sap2000 Yapısal Analiz Programının Tanıtılması

  SAP2000 hem çelik, hem de betonarme yapıların boyutlaması için güçlü ve tümüyle bütünleştirilmiş program modülleri sunmaktadır (CSI 1998a, 1998b, 1997). Program kullanıcıya, tümü aynı kullanıcı arabirimi içinde olmak üzere, yapısal modeller oluşturma, değiştirme, çözümleme ve boyutlama seçenekleri sağlar.

  Program betonarme çerçeve elemanlarının otomatik boyutlaması için çok sayıda şartnameyi destekleyebilen bir yapıya sahiptir. Şu anda programın desteklediği şartnameler şunlardır: A.B.D. (ACI 1999, AASHTO 1997), Kanada (CSA 1994), İngiliz (BSI 1989), Avrupa (CEN 1992) ve Yeni Zelanda (NSZ 3101-95).

  2. Program Kullanım Menülerinin Tanıtılması

  SAP2000 komutlarına Uygulama Simgeli ana araç ve yan araç menülerinin ikon ve menü özellikleri tanıtılacaktır. Tüm menüler basit örnekler üzerinde kursiyerlerin menülere hakim olabilme özelliklerini geliştirecek düzeyde anlatılacaktır.

  3. Betonarme Çerçeve Modelleri

  Farklı örnekler üzerinde betonarme çerçeve modelleri oluşturarak boyutlama algoritması, mesnetlenme koşulları ve yük kombinasyonlarının oluşturulması ve yapısal analizlerin yaptırılması üzerinde durulacaktır. Elde edilen sonuçların yorumlanması kursiyerler ile birlikte yapılacaktır.

  4. 2 Boyutlu Çelik Makas Sistem Modeli

  2 boyutlu olarak oluşturulacak çelik makas modelinin farklı yük kombinasyonları altında yapısal çözümleri yapılarak, kursiyerler ile analiz sonuçları yorumlanacaktır.

  5. Autocad ile Sap2000 Programı için Yapı Modeli Hazırlama

  Autocad programı ile çizilen basit taşıyıcı sistem elemanlarının Sap2000 ortamına aktarılması, yapısal modelin nasıl oluşturulacağı ve analiz sonuçlarının yorumlanması kursiyerler ile birlikte yapılacaktır.

  6. 3 Boyutlu Sistem Kavramlarının Anlatılması

  3 boyutlu yapı modellerinin oluşturulması, mesnet koşullarının tanımlanması, yapısal yüklerin sisteme aktarılması ve farklı yüklemeler altında yapısal analiz çalışmaları kursiyerler ile birlikte yapılacaktır. Oluşturulan modeller üzerinde deprem ve rüzgar yüklemeleri gibi yatay yüklemeler altında yapısal analizler yapılacaktır.

  7. Farklı Döşeme Türlerinin Hesabı

  Geleneksel betonarme yapı modellerinde kullanılan plak, asmolen, kaset döşeme türlerinin Sap2000 programı ile modellenmesi, çözümü ve sonuçlarının değerlendirilmesi kursiyerlere anlatılacaktır.

  8. Elastik Zemine Oturan Temel Modeli

  Elastik zemine oturan sürekli kiriş teorisine göre sürekli (mütemadi) temellerin oluşturulması, sonlu elemanlar ile Radye Temellerin modellenmesi ve çözümleri kursiyerler ile birlikte yapılacaktır. Elde edilen sonuçların değerlendirmesi yapılacaktır.

  9. Bir Betonarme Sistem için Dinamik Analiz Datasının Hazırlanması

  Sap2000 kurs programı içerisinde hazırlanan betonarme bina modellerinden biri üzerinde dinamik analiz yapılacaktır. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik e göre spektrum datasının oluşturularak dinamik analizin nasıl yapılacağı kursiyerlere anlatılacaktır. Ayrıca diğer uluslar arası standartlarda kullanılan ve Sap2000 programının uygunluk gösterdiği dinamik analiz yöntemleri hakkında da ek bilgi kursiyerlere verilecektir.

  10. Bina Türü Olmayan Yapı Modellerinden İstinat Duvarı

  Farklı model ve geometride istinat duvarları modellenmesi ve elde edilen analiz sonuçlarının değerlendirilmesi kursiyerler ile birlikte yapılacaktır.

  11. Farklı Yapı Elemanları ve Örnek Çözümleri

  Sap2000 programı ile su deposu, havuz vb. üniform ve dinamik yüke maruz farklı yapı modellerinin oluşturulması hakkında genel esaslar kursiyerlere aktarılacaktır. Benzer şekilde yapı statik hesaplamalarında dikkate alınması gerekebilen mesnet çökmelerinin program ile modellenmesi ve sonuçlarının incelenmesi de kurs programı içerisindedir. Hareketli katar yüklemelerine örnek olarak, kren kiriş modelleri oluşturulacaktır. Sanayi yapılarında ve bazı çelik sistemlerinin çözümünde önemli olan ısı farklılıklarının yapı taşıyıcı sistemine etkitilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi kursiyerler ile birlikte yapılacaktır.

  SAP2000 Kursu`nda İşlenen Konular

  1-   2 boyutlu çelik makas sistem modeli
  2-   Betonarme çerçeve modülü
  3-   Autocad ile Sap2000 programı için model hazırlama
  4-   3 boyutlu çelik kafes sistemin modeli
  5-   Mesnet tipleri
  6-   Su yükü ile zorlanan havuz modeli
  7-   Mesnet çökmeleri
  8-   Elastik zemine oturan temel modeli
  9-   Döşeme hesabı
  10- Kren kirişi Modeli (Üzerinde kren geziyor)
  11- Isı farklarının sisteme etkitilmesi
  12- Bir kirişe etkiyen trapezoidal yüklerin etkitilmesi
  13- Bir betonarme sistem için dinamik analiz datasının hazırlanması

  Kursiyerlere Sap2000 kursları içerisinde programın tanımı yapılarak, temel çizim komutlarından başlayarak kişinin öncelikle program üzerindeki hakimiyeti geliştirmeye çalışılacak ve diğer çizim ve düzenleme komutları ile Sap2000 programı öğretilecektir. Sap20000 Kursu sonunda kursiyerlerin yetkinliği de final projesi adı altında test edilecektir. 

  Toplam Süre= 36 saat

SAP ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |