Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Pazarlama Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   PAZARLAMA BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kemal KURTULUŞ
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kemal KURTULUŞ
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       REKLAM YÖNETİMİ
  v      Pazarlama kavramı ve pazarlama kavramı içerisinde tutundurma alt karmasının yeri
  v      Tutundurma alt karmasının temel ilkeleri:araçları, stratejisi ve tutundurma yönetim süreci
  v      Pazarlama iletişim sistemi ve tutundurma iletişim süreci
  v      İletişim sistem modelleri
  v      Reklam ve reklamcılık ilkeleri: özellikleri, fonksiyonu, sınıflandırılması
  v      Reklamda stratejik karar süreci
  v      Medya stratejisi, planlaması ve medya mecra seçim kararları
  v      Reklam etkinliğinin ölçümü
  v      Reklamın örgütlenmesi
   
  2.       BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  v      Karar Sürecinin Önemi
  v      Bilimsel Araştırma
  v      Araştırmanın Değeri
  v      Araştırma Çeşitleri ve Modelleri
  v      Araştırmanın Düzenlenmesi
  v      Veri Toplama Yöntemleri
  v      Temel Örnekleme Yöntemleri
  v      Ölçekler
  v      Vak'a sunumları( Akademik ve Endüstriyel Düzeyde)
   
  3.       SATIŞ YÖNETİMİ
  v      Satış ve Satış Yönetimine Giriş
  v      Satış Yönetimi Fonksiyonları
  v      Satış ve Stratejik Planlama
  v      Kişisel Satş, Müşteri İlişkileri Yönetimi
  v      Satış Süreci
  v      Potansiyel Müşteriler ve Satış Tahminleri
  v      Organizasyon ve Bölge Yönetimi
  v      Satışçıların seçimi ve İşe Alımı
  v      Satış Eğitimi
  v      Satışçıların Motivasyonu ve Liderlik
  v      Satış Gücü Ücretlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi
  v      Satış Performansının Değerlendirilmesi
   
  4.       TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
  v        Tüketici Karar Süreçleri
  v      Kişisel Farklılıkların İncelenmesi
  v      Psikolojik Süreçler
  v      Tüketici Davranışları Üzerinde Etkili Olan Çevresel Faktörler
  v      Pazarlama Konuları ve Etik
   
  5.       FİZİKSEL DAĞITIM
  v      Dağıtım Fonksiyonunun Pazarlama İçerisindeki Yeri
  v      Değer Zinciri ve Lojistik Operasyonları
  v      Lojistik Sistemleri ve Sistem Elemanları
  v      Lojistik Planlaması
  v      Lojistik Problemleri
  v      Taşıma Sistemlari
  v      Stok Yönetimi
  v      Veri ve Sipariş İşleme Sistemleri
  v      Trendler ve Özel Lojistik Uygulamaları

  6.       PAZARLAMA ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
  v      Verilerin Hazırlanması ve Düzeltilmesi
  v      Özel Örnekleme Uygulamaları
  v      Hipotez Testleri
  v      Özel Ölçek Uygulamaları
  v      Pazarlama Araştırmalarında kullanılan Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Analizler
  v      Diskriminant Analizi
  v      Faktör Analizi
  v      Kümeleme Analizi
  v      ANOVA, MANOVA Analizleri
  v      SPSS Uygulamaları
  v      Araştırma Raporu YazımınınTemel İlkeleri ve Teknikleri
   
  7.       MAMUL KARARLARI
  v        Mamul Kavramı
  v      Mamul ve Hizmet Politikaları
  v      Yeni Ürün
  v      Taklit (Imitation)
  v      Mamul Hayat Eğrisi
  v      Yeni Ürün Karşısında Tüketici Davranışları
  v      Yeni Ürün Geliştirme ve Uyum Süreci
   
  8.       PAZARLAMA PLANLAMASI
  v      Pazarlama Planı ve Planlama Süreci
  v      Durum Analizi
  v      Starateji Kavramı ve Strateji hiyerarisi
  v      Büyüme Staratejisi
  v      Pazar bölümlendirme, Konumlandırma, hedef pazar seçimi ve Farklılaşma
  v      Pazar Karması Stratejisi
  v      Mamul Stratejileri
  v      Fiyat Stratejileri
  v      Dağıtım Statejileri
  v      Tutundurma Stratejileri ve Planlaması
   
  9.       SEMİNER
  v      Bilim ve Bilimsel çalışma aşamaları
  v      Bilimsel Çalışma Süreci
  v      Araştırma Probleminin Tanımlanması
  v      Sosyal Bilimlerde Model Kurma
  v      Araştırma Teklifi Hazırlama
  v      Araştırma Yöntemleri
   
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  İ.Ü. İşletme Fakültesi, Türkiye'nin ilk İşletme Fakültesi olarak 1968 yılında kurulmuş ve İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde eğitim öğretime başlamıştır. 1983'de Hisarüstü'ndeki yeni binaya, 1989 yılında da Avcılar Kampüsü'ne taşınmıştır.

  Pazarlama Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi bünyesindeki sekiz anabilim dalından biridir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri olmak üzere üç seviyede akademik eğitim verilmektedir.
  Pazarlama programı, öğrencilerine, işletmelerdeki her türlü pazarlama fonksiyonunu; planlama, yönetme ve kontrol edebilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamakta olup bu bilgileri teorik ve uygulamaya yönelik araştırma teknikleriyle desteklemektedir.  
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
    Pazarlama Yüksek Lisans ve Doktora programlarında akademisyen yetiştirilmesi birincil amaç olarak benimsenmiştir. Programlardan başarı ile mezun olan öğrenciler işletmelerde:
  v      Pazarlama yöneticiliği
  v      Ürün yöneticiliği
  v      Marka yöneticiliği
  v      Satış yöneticiliği
  v      Müşteri ilişkileri yöneticiliği
  v      İthalat-İhracat yöneticiliği
  v      Proje yöneticiliği
  v      Koordinatörlük

    gibi değişik pozisyonlarda uzman olarak çalışabilme imkanlarına sahiptirler.

Pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |