Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Avcılar Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Avcılar - İstanbul

 • Program tanımları
  Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı

  Programın amacı, işletmelerin en temel fonksiyonlarından biri olan pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir. Program, işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarının, pazarlama alanında uzmanlaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

  Programın Süresi ve Yeri

  Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her ders 3 kredidir.

  Program, İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

  Programa Kabul

  Lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) girmiş adaylar, ilan edilmiş kontenjanlar dahilinde Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucunda programa yerleştirilirler.

  Öğretim Yöntemleri


  Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak'a) tartışması olmak üzere, rol oynama, işletme oyunu, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Öğretim Kadrosu

  Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.
  • Prof.Dr. Kemal KURTULUŞ
  • Prof.Dr. İsmail KAYA
  • Prof.Dr. Sema KURTULUŞ
  • Doç.Dr. Ahmet ŞEKERKAYA
  • Yrd.Doç.Dr. Cenk YÜKSEL
  • Yrd.Doç.Dr. Abdullah OKUMUŞ

  İş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferanslara davet edilir.

  Diploma


  Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan "Yüksek Lisans" diploması verilir.

  Programda Yer Alan Dersler

  1. Yarıyıl
  Rekabet Üstünlüğü Yaratma ve Pazarlama
  Pazarlama Kanalları ve Perakendecilik
  Lojistik Yönetimi
  Tüketici Davranışı, Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

  2. Yarıyıl
  Ürün ve Marka Yönetimi
  Pazarlama Araştırmaları
  Pazarlama İletişimi
  Stratejik Pazarlama

  3. Yarıyıl
  Pazarlamada Uluslararası Boyutlar
  Pazarlamada Güncel Bakışlar
  Proje

Pazarlama ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |