Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Avcılar Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Avcılar - İstanbul

 • Program tanımları
  Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı

  Küreselleşme sürecinin gittikçe hızlandığı ve kurumlar arası rekabetin tedarik zincirleri arasındaki rekabete dönüşmeye başladığı bir ortamda; 21. yüzyılın en fazla gelişme göstermesi beklenen üç önemli iş kolundan biri olan ve ülkemizde de hızla gelişen lojistik sektöründe; tedarik zinciri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.

  Programın Süresi ve Yeri

  Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her dersin kredi değeri 3 saattir.

  Program, İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde hafta içi 19:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

  Programa Kabul

  Adayların programa kabulü için lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı  (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

  Öğretim Yöntemleri


  Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, birarada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak'a) tartışması olmak üzere, rol oynama, işletme oyunu, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Öğretim Kadrosu

  Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.
  • Prof. Dr. Öner ESEN
  • Prof. Dr. Necmettin AKTEN(*)
  • Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR
  • Doç. Dr. Alp BARAY(*)
  • Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI(*)
  • Yrd. Doç. Dr. Faik BAŞARAN
  • Yrd. Doç. Dr. Özlem AKÇAY KASAPOĞLU
  • Yrd. Doç. Dr. Özgür KARAGÜLLE(*)

  Zaman zaman iş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferans vermek üzere davet edilir.

  (*) Üniversitemizin diğer fakülteleri ile başka üniversitelerden gelen öğretim üyeleri ve iş hayatından gelen uygulamacılar.

  Diploma

  Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan "Yüksek Lisans" diploması verilir.

  Programda Yer Alan Dersler

  1. Yarıyıl
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Taşımacılık Tipleri
  Uygulamaları Lojistik Taşıma
  Gümrük Mevzuatı Lojistik
  Kalite Yönetimi

  2. Yarıyıl
  Kombine Taşımacılık Küresel Lojistik
  Dış Ticaret Tedarik
  Stok Yönetimi Tedarik Zincirinde Optimizasyon

  3. Yarıyıl
  Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
  Lojistik Sistemlerde Modelleme
  PROJE

Lojistik yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |