Home > Yüksek Lisans Programları > Kamu Hukuku > Etimesgut > Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


  DERSLER ve DERS TANIMLARI


  Tezli

  1. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı  
  HUK 543     Siyasi Parti Kapatma Davaları     3 0 3
  HUK 547     Vergi Hukukunun Analizi     3 0 3
  HUK 545     Yerel Yönetimler Hukuku     3 0 3
  HUK 549     Hükümet Sistemleri     3 0 3

  2. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı 
  HUK 544     İfade Özgürlüğü     3 0 3
  HUK 548     Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi     3 0 3
  HUK 546     İhale Hukuku     3 0 3
  HUK 550     Ekonomik Suçlar     3 0 3
  HUK 598     Seminer      

  3. Yarıyıl
  Ders Kodu     Ders Adı   
  HUK 599     Tez Dersi      

  4. Yarıyıl

  Ders Kodu     Ders Adı   
  HUK 599      Tez Dersi      


  KAMU HUKUKU

  HUK 543 Siyasi Parti Kapatma Davaları
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) siyasi parti kapatmalarıyla ilgili kararları; özellikle AİHM’nin Türkiye ile ilgili kararları eleştirisel bir gözle değerlendirilecektir.

  HUK 544 Vergi Hukukunun Analizi
  Vergi hukukunun genel esasları, vergilendirme ile ilgili usul ve esaslar; Türk vergi sistemini oluşturan vergiler mevzuat ve uygulama açısından incelenecektir.

  HUK 545 Yerel Yönetimler Hukuku
  Merkezî yönetim ve yerel yönetimler; yerel özerklik, yerel yönetimlerin kurulması; il özel idaresi, belediyeler, büyükşehir belediyesi, köy idaresi görev yetkileri, gelirleri ve bütçeleri anlatılacaktır.

  HUK 546 Hükümet Sistemleri
  Kuvvetler ayrılığı kuramı; kuvvetler ayrılığına dayanan hükümet sistemleri; başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistemler; bunların çeşitleri; Türkiye'de hükümet sistemleri tartışmaları değerlendirilecektir.

  HUK 547 İfade Özgürlüğü
  Demokrasilerde ifade özgürlüğü; Türk Anayasalarında ifade özgürlüğünün düzenlenişi; Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin ilgili kararları değerlendirilecektir.

  HUK 548 Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişimi
  1876, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında insan haklarının nasıl yer aldığı; bu konudaki görüşler, Batı’nın etkisi ve son dönemde insan hakları konusundaki gelişmeler incelenecektir.

  HUK 549 İhâle Hukuku
  Kamu ihale usulü; ihale süreci ve ihaleye ilişkin temel ilkeler; ihale usulleri, ihalenin sonuçlanması ve sözleşme yapılması, kamu ihale sözleşmeleri; kamu ihale kurumu ve kurulu incelenecektir.

  HUK 550 Ekonomik Suçlar
  Türk Ceza Kanununda ticari hayatla ilgili suçlar ve özellikle Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu gibi özel kanunlarda ekonomik hayatı düzenleyen suçlar anlatılacaktır.

Kamu Hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |