Home > Kurslar > Java ve Javascript > Beşiktaş > Java Temel Eğitimi - Beşiktaş - İstanbul

Java Temel Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akiza Bilişim Akademisi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Java Temel Eğitimi - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları

  Java Temel Eğitimi amacı, öğrencilere programlama teknikleri içerisinde en çok kullanılan “Nesne Yönelimli Programlama” mantığını Java Programlama Dili ile öğretmektir. Java Temel Eğitimi katılan öğrencilerin Nesne Yönelimli programlama tekniğini çok sağlam bir şekilde öğrenmeleri ve Java Programlama Dilinin kuralları ve bilgisayar programcılığının temel kavramlarını iyice kavramaları hedeflenmektedir. Java Temel Eğitimi sonunda öğrencilerin Java Programlama Dili ile temel uygulamaları geliştirebilecek düzeye gelmeleri ve ileri derecede uzmanlık gerektiren bir uygulama alanında yetişmeye hazır halde olmaları beklenir

  Java Temel Eğitimi bünyesinde temel kavramların ve prensiplerin anlatılmasının yanı sıra, uygulama geliştirmeye ağırlık verilmiş ve öğrencilerin, Java öğrenme aşamalarını eğitmen gözetiminde yazacakları kodlarla hızlandırmaları ve pekiştirmeleri düşünülmüştür. Ayrıca Java Temel Eğitimi, temel aldığı müfredat, uluslararsı geçerliliği olan Java Certified sınavları başlıklarını da içerdiğinden, bu kurs Sun tarafından verilecek olan Java Sertifikasyon sınavlarına genel anlamda bir hazırlık niteliği de taşır. Java Temel Eğitimi ile bu sertifikalara hazırlık için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.


  Java Temel Eğitimi İçeriği

  Java Temel Eğitimi - Çalışma Ortamı - Java Runtime Environment(JRE)

  - Java sanal makinesi
  - Java yazılım geliştirme araçları - JDK, eclipse, netbeans...

  Java Temel Eğitimi - Veri Tipleri, Değişkenler ve operatörler

  - int, char, byte, long, double, float
  - +, -, *, /, %, ++, --, ==, !=, !, >, <, <=, >=

  Java Temel Eğitimi

  - Kontrol İfadeleri - if, else, elseif, switch
  - For, while, do while
  - break, continue

  Java Temel Eğitimi - Fonksiyonlar(Methods)

  - Main Fonksiyonu ve argümanları
  - Fonksiyon yaratma ve çağırma
  - fonksiyon ön belirteçleri (Modifiers)
  - Pass by Value ve Pass by reference olarak çalışma
  - fonksiyon overloading
  - Recursif Fonksiyonlar

  Java Temel Eğitimi

  - Diziler(Arrays) - Dizi nedir?
  - Dizi Tanımlamak ve değer atamak
  - Dizilerde indis yönetimi

  Java Temel Eğitimi

  - Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming) - Classlar & Objeler
  - Nesne tabanlı programlamaya bakış (Object-Oriented Programming)
  - Class Ön belirteçleri (Modifiers)
  - fonksiyonlar için, public, private, protected, static, final, abstract ön belirteçleri
  - Bir obje kopyası (Instance) ve bir objenin elemanları

  Java Temel Eğitimi

  - Paketler (Packaging) - paketler
  - Classpath
  - Java Archive (JAR)
  - Deployment

  Java Temel Eğitimi - Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)

  - Sanallaştırma(abstraction) ve referans kullanımı
  - Miras(Inheritance) nedir?
  - Class elemanının reddi miras yapması( Overriding Methods and Variables )
  - Çok Biçimlilik(Polymorfizm)
  - Abstract class ve kullanımı
  - Inner class ve kullanımı
  - Interface ve kullanımı
  - Dönüştürme (casting)

  Java Temel Eğitimi - Yapıcılar ve Yıkıcılar ( Constructors & Destructures )

  - Yapıcı(Constructor) ve Yıkıcı(Destructur) Nedir?
  - Yapıcı(Constructor) Kullanımı
  - this referansının kullanımı
  - super referansının kullanımı
  - Yapıcıların çalışma incelemesi

  Java Temel Eğitimi - Çok Kullanılan Faydalı Class'lar

  - String
  - Stringbuffer
  - System
  - Random
  - Math

Java ve Javascript ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |