Yönetici MBA Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetici MBA Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Genel Bilgiler

  Yönetici MBA programı, deneyimli, kariyerlerinde en tepeyi hedefleyen, mükemmellik arayışı içindeki yöneticilere bir yıl süreli eğitim sunar. Katılımcılar gerçek dünyanın zorlu koşullarına yaratıcı çözümler bulunmasında yardımcı olacak kuramların liderlik ve takım çalışması ile dengelendiği yoğun ve uygulamalı bir yöneticilik eğitimi programı alırlar. Program 'ne' den çok 'nasıl' düşünüleceği üzerinde odaklanır.

  Programın amacı yöneticilere örgütlerini geleceğe başarıyla taşımaları için gerekli içgörü ve stratejik düşünceyi sağlamaktır. Yönetici MBA programı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından sunulmaktadır.

  Yönetici MBA programı katılımcıları yerel ve küresel bağlamların hem ayrıntısı, hem de bütününde uzmanlaşırlar. Temel dersler yaşamsal yönetim desteği ve kapsamı, alan dersleri işlevsel bilgiyi, strateji dersleri de programın stratejik düşünce ile bütünleşmesini sağlayacaktır.
  Temel İlkeler
  • Bu program "İkinci Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olup toplam kredisi 45'dir.
  • Program normal şartlarda üç dönemden oluşup bir akademik yılda tamamlanır. Zorunlu hallerde bu süre en fazla altı döneme uzayabilir.
  • Programın tamamlanabilmesi için 13 zorunlu, 3 seçmeli olmak üzere toplam 16 dersten başarılı olmak gerekmektedir.
  • Alınan dersler dışında, katılımcıların programı tamamlayabilmeleri için bir dönem projesi hazırlamaları gerekmektedir.
  • Akademik yılın I. Dönemi başında yedi hafta süresince yoğun ders programı uygulaması vardır. Bu uygulama sırasında hafta içi dersleri haftada üç gece (Pazartesi, Salı, Perşembe) yapılmaktadır. İlk yedi haftadan sonra hafta içi dersleri haftada iki kez (Salı ve Perşembe akşamları) olarak devam eder. Hafta sonu (Cumartesi) dersleri tüm dönem boyunca sürmektedir.
  • Akademik yılın II. Döneminde dersler hafta içi Salı ve Perşembe akşamları; ve hafta sonu Cumartesi günleri yapılmaktadır.
  • Akademik yılın III. Döneminde de (Mayıs, Haziran) yoğun ders programı uygulanır. Bu dönemde ders programı ve günler öğrencinin seçtiği dersler doğrultusunda değişmekle birlikte, hafta içi en az üç kez ve Cumartesi günleri ders yapılmaktadır.
  • Programda dersler hem yerel hem de küresel oluşumları irdeleyecek şekilde verilecektir. Eğitim öğrenci ile öğretim üyelerinin karşılıklı tartışmaları, iş dünyasından konuşmacılar, grup çalışmaları ve diğer eğitim metotları kullanılarak verilecektir.
  • Program dili İngilizcedir.
  • Bu programda bir sınıf en fazla 35 öğrenciden oluşacaktır. Üniversite Yönetim Kurulu gerek görürse ek sınıflar açılabilir.
  • Executive MBA Programı çerçevesinde aldığı kredili ve kredisiz dersleri en az 3.00/4.00 ortalamayla tamamlamış ve dönem projesinin başarılı olduğu proje danışmanınca onaylanmış öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.
  • Mezun olan öğrencilere, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetici İşletme Yüksek Lisans diploması verilir.
  Ders Programı       
  ZORUNLU DERSLER  39 Kredi
  SEÇMELİ DERSLER 3x2(Kredi/ders)
     

  Dönemlere göre Ders Dağılımı

  Birinci Dönem
  ADEX 505 Yönetim Ekonomisi
  ADEX 510 Finansal Muhasebe
  ADEX 520 Örgütsel Tasarım ve Davranış
  ADEX 540 Pazarlama Stratejisi
  ADEX 570 İşletme Finansı

  İkinci Dönem
  ADEX 504 İşletme Araştırma Metotları
  ADEX 509 Stratejik Yönetim Semineri
  ADEX 514 Stratejik Finansal Yönetim
  ADEX 550 Yöneylem Yönetimi
  ADEX 574 Yönetim Bilgi Sistemleri

  Üçüncü Dönem

  ADEX 508 Ekonomi Politikaları Semineri
  ADEX 517 Yatırım ve Portföy Teorisi
  ADEX 528 Yönetimde Küresel Boyutlar
  ADEX 5xx Seçmeli Dersler (3 Ders)
  ADEX 599 Dönem Projesi


  TEMEL DERSLER : (3x3Kredi/Ders = 9 Kredi)

  ADEX 505 Yönetim Ekonomisi
  ADEX 510 Finansal Muhasebe
  ADEX 520 Örgütsel Tasarım ve Davranış

  ALAN DERSLERİ : (8x3Kredi/Ders = 24 Kredi)

  ADEX 504 İşletme Araştırma Metodları
  ADEX 514 Stratejik Finansal Yönetim
  ADEX 517 Yatırım ve Portföy Teorisi
  ADEX 528 Yönetimde Küresel Boyutlar
  ADEX 540 Pazarlama Stratejisi
  ADEX 550 Yöneylem Yönetimi
  ADEX 570 İşletme Finansı
  ADEX 574 Yönetim Bilgi Sistemleri

  BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ POLİTİKA SEMİNERLERİ :
  (2x3 Kredi/Ders = 6 Kredi)


  ADEX 508 Ekonomi Politikaları Semineri
  ADEX 509 Stratejik Yönetim Semineri

  SEÇMELİ DERSLER :
  (Üç ders 3x2 Kredi/ders = 6 Kredi)


  ADEX 503 Ekonomik Krizler, Şirketler ve Yeniden Yapılanma
  ADEX 506 İş Ahlakı
  ADEX 511 Yönetim Muhasebesi
  ADEX 512 Finansal Kurumların Yönetimi
  ADEX 516 Risk Yönetimi ve Türevleri
  ADEX 518 Yatırım Bankacılığı
  ADEX 519 Uluslararası Finans
  ADEX 524 İnsan Kaynakları Yönetimi
  ADEX 527 Bilgiye Dayalı Yönetim ve Örgütler
  ADEX 535 Hukuk I
  ADEX 536 Hukuk II
  ADEX 541 Küresel Pazarlama Yönetimi
  ADEX 543 İnternet Yoluyla Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama
  ADEX 546 Reklam Yönetimi ve Yaratıcılık
  ADEX 547 Hizmet Pazarlaması
  ADEX 556 Tedarik Zinciri Yönetimi
  ADEX 571 Finansal Kuruluşlar ve Pazarlar
  ADEX 572 Ampirik Finans
  ADEX 573 Mali Raporlama
  ADEX 575 E-İş ve E-Ticaret Yönetimi
  ADEX 576 Girişimcilikte Finansal Konular: Stratejik Seçimlerin Yansımaları
  ADEX 580 Yönetimde Güncel Konular
  ADEX 584 Pazarlamada Güncel Konular
  ADEX 595 Finansta Güncel Konular

  KREDİSİZ ALAN DERSLERİ
  ADEX 590 Yöneylem Yönetimi Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  ADEX 591 Yönetim ve Organizasyon Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  ADEX 592 Pazarlama Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  ADEX 593 Finans ve Muhasebe Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  ADEX 594 Uluslararası İşletme Konularında Yönlendirilmiş Okumalar

  PROJE DERSLERİ
  ADEX 589 Araştırma Projeleri ile İlgili Güncel Konular
  ADEX 597 Dönem Projesi I
  ADEX 599 Dönem Projesi II

  DERS TANIMLARI


  ADEX 503 Ekonomik Krizler, Şirketler ve Yeniden Yapılanma
  (2+1+0) 2
  (Economic Crisis, Companies and Re-Structuring)

  Ekonomik kalkınma ve ekonomik krizler; kısa vadeli fonların serbest dolaşımının rolü; krizlerin mali bünye ve faaliyet sonuçları üzerindeki rolü; şirket ve mali yeniden yapılandırma planının hazırlanması; uygun stratejilerin saptanması; IMKB şirketleri üzerinde uygulamalar.

  ADEX 504 İşletme Araştırma Metodları
  (3+1+0) 3
  (Research Methods in Business)

  Araştırma tasarım süreci anlayışını geliştirmek; etkin araştırma projeleri oluşturmak için alternatif ve tamamlayıcı metodları irdelemek; katılımcılara, araştırma çalışmalarını, tasarlama, uygulama, yorumlama ve sunmada gerekli altyapı, beceri ve deneysel bilgiyi kazandırmak.

  ADEX 505 Yönetim Ekonomisi
  (3+1+0) 3
  (Managerial Economics)

  Ekonomik kavramların, araçların ve modellerin uygulanması deneyimini bir model firmanın stratejik değerlendirmesi çerçevesinde öğretmek; çevrenin getirdiği fırsat ve tehlikelerin ve rakipler karşısında firmanın güçlü ve zayıf olduğu yönlerin değerlendirilmesi; dünyada gelişen ekonomik trendler, Türkiye'deki ekonomi politikaları ve herhangi bir endüstri kolundaki firmalarla ilgili alınan belirli ekonomik önlemlerle şirketler için çevrenin getirdiği fırsat ve tehlikeleri belirlemek; şirketlerin kuvvetli ve zayıf yönlerini üretim teknolojisi, maliyet, ürün imajı, insan kaynakları, araştırma geliştirme ve kârlılık alanları açısından incelemek; belirli bir şirket için gerekli tüm başarı faktörlerinin stratejik değerlendirmesi.

  ADEX 506 İş Ahlakı
  (2+1+0) 2
  (Business Ethics)

  Katılımcılara iş ahlakı ve kurumlardaki etik davranışların altında yatan teori, kavram ve değerleri tanıtmak; özel ve kamu sektörlerindeki yasal, moral ve ahlaki konu ve ikilemleri incelemek;. özel hayata müdahale, ayrımcılık, sosyal sorumluluk, çevre sorunları, rüşvet ve internet'te iş ahlakı gibi iş dünyasıyla ilgili güncel ve sosyal konularda araştırmalar yapmak.

  ADEX 508 Ekonomi Politikaları Semineri
  (3+1+0) 3
  (Economic Policy Seminar)

  Karar alıcılar, yöneticiler, çalışanlar ve danışmanlar için uzun ve kısa vadeli mevcut ekonomi politikalarının hazırlanması ve uygulanması; ekonominin temel yapısı ve önemli ekonomi kurumların bilgisi; Türk ekonomisinin işleyişi, olası gelişmelerin temel kısa vadeli tahminlerinin yapılması; stand-by anlaşması, yıllık hükümet programları ve ülke riski ile ilgili raporlar gibi resmi dökümanların içeriği ve uygulamalarının okunması ve anlaşılması .

  ADEX 509 Stratejik Yönetim Semineri
  (3+1+0) 3
  (Strategic Management Seminar)

  Küresel ekonomide stratejik yönetimin değişen kavramları; stratejik rekabet ve sürdürülebilir rekabet avantajı; stratejik yönetim süreçlerinin kapsamlı analizi; iç ve dış çevreden sağlanan ilintili ve doğru girdilerin analizi; etkin strateji geliştirme ve uygulama yöntemleri; değişik kaynaklardan sağlanan stratejik eyleme ilişkin geri besleme mekanizmaları; değişen pazar koşullarına sürekli firma uyumunun sağlanması; rekabette başarıya ulaşmak ve değişik pazar koşullarında maksimum kâr elde etmenin yöntemleri.

  ADEX 510 Finansal Muhasebe
  (3+1+0) 3
  (Financial Accounting)

  Muhasebenin temel kavram ve ilkelerine giriş; gelir tablosu ve bilanço gibi mali tabloların hazırlanması; temel hesapların ayrıntılı olarak açıklanması; malzeme maliyetinin, işgücü maliyetinin ve genel üretim giderlerinin saptanması ve kontrolü, maliyet belirleme sistemleri, sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi; kâra geçiş ve maliyet-miktar-kâr analizleri.

  ADEX 511 Yönetim Muhasebesi
  (2+1+0) 2
  (Managerial Accounting)

  Muhasebe kuramının sağladığı bilgilerin karar verme mekanizmasına yansıması; mali tabloların düzenlenmesinde zorunlu tutulan kurallar; mali tabloların yorumu ve analizi; mali analiz yöntemleri; Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmanın gerçek verileri kullanılarak analiz yapılması.

  ADEX 512 Finansal Kurumların Yönetimi
  (2+1+0) 2
  (Managing Financial Institutions)

  Banka edimi değerlendirmesi; net faiz marjı, faiz dışı gelir ve faiz dışı gider kalemlerini değerlendirmek ve yönetmek için stratejiler; faiz riski ölçümü;: değiştirilmiş süre analizi; finansal mühendisliğe giriş; VaR Analizi, stres testi ve riske bağlı sermaye yeterliliği.

  ADEX 514 Stratejik Finansal Yönetim
  (3+1+0) 3
  (Strategic Financial Management )

  İşletmelerde finansal stratejilerin belirlenmesi ve işletme performansı üzerindeki etkileri; işletmelerde yatırım ve finansman stratejilerinin incelenmesi ve şirket değeri üzerinde etkilerinin araştırılması; Türk işletmeleri esas alınarak geliştirilen örnek olayların tartışılması.

  ADEX 516 Risk Yönetimi ve Türevleri
  (2+1+0) 2
  (Risk Management and Derivatives)

  Risk, getiri ve likidite tanımları; dalgalanma, fiyat riski, kredi riski, ülke riski ve likidite riski kavramları; vadeli işlemler : forward, future, option ve Swap; türevler ile risk giderme; risk ölçümü, yönetimi ve kontrolü; bilanço riski yönetimi.

  ADEX 517 Yatırım ve Portföy Teorisi
  (3+1+0) 3
  (Investments and Portfolio Theory)

  Varlık değerleme, risk ölçümü ve kontrolü; menkul değerler piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalarının incelenmesi; yatırımlar: genel giriş ve temel konular; portföy teorisi, risk ve getiri, riskten kaçış, optimal riskli portföyler; menkul kıymetler fiyatlandırma modeli; sabit getirili enstrumanlar, bono değerleme prensipleri; süre ve tekrar-yatırım kavramları; option piyasaları: opsiyon değerleme, futures piyasaları.

  ADEX 518 Yatırım Bankacılığı
  (2+1+0) 2
  (Investment Banking)

  Piyasa belirleyiciliği süreci; birleşmeler ve satınalmalar; risk sermayesi; yeni hisse arzı süreci; ilk halka arz, ikincil halka arz; yüklenim işlevi, şirket değeri bulma; Türkiye deneyimi vurgulanması.

  ADEX 519 Uluslararası Finans
  (2+1+0) 2
  (International Finance)

  Uluslararası finansal sistemin kurumsal yapısı ve tarihi ve Avrupa para piyasaları ve para sisteminin tanımı ve gelişimi ve kurumsal yapının ve özellikle Avrupa para piyasalarının teknik yönlerinin anlatımı; yabancı döviz için spot, forward, future, option, swap ve vadeli işlemler gibi konuların anlatımı; yabancı döviz piyasalarını etkileyen ekonomik faktörlerin analizi; satınalma gücü paritesi, reel değişim oranları, faiz oranları paritesi gibi temel kavramların tanıtımı; Merkez Bankası yabancı döviz operasyonları ve ödemeler dengesi konularının tartışılması.

  ADEX 520 Örgütsel Tasarım ve Davranış
  (3+1+0) 3
  (Organizational Design and Behavior)

  Örgütlerde formel ve informel yapılanma ile ast-üst ve grup ilişkilerinin temel kavram ve teknikleri; yetki tiplerini, yetki göçermeyi, merkezleşme-merkezkaçlaşmayı, eşgüdüm mekanizmalarını, planlama ve denetleme işlevlerini içeren yapısal analiz, motivasyon, moral, önderlik yaklaşımları, rol çatışmalarını, müzakere tekniklerini ve takım oluşturmayı içeren örgütsel davranış analizi; bu yapısal ve davranışsal kavramların çevresel koşullarla etkileşimi sonucu evrimi, bilimsel yönetim, işlevsel ve insan ilişkileri ekollerinin oluşumu ile durumsal, sistem ve post modern kuramların gelişimi.

  ADEX 524 İnsan Kaynakları Yönetimi
  (2+1+0) 2
  (Human Resources Management)

  Sendikal İlişkiler ve personel yönetimi ilkeleri: insan kaynakları ve kariyer planlaması, işe alma, oryantasyon, yetiştirme ve geliştirme; ücret yönetimi, performans değerlendirme-özendirme; iş analizi ve dizaynı; Türkiye'de sendikalar.

  ADEX 527 Bilgiye Dayalı Yönetim ve Örgütler
  (2+1+0) 2
  (Knowledge Based Management and Organizations)

  Bilgiye dayalı şirketler ve bilgi çalışanları dünyasının, küresel rekabet içinde ayrıcalık sağlayan unsurlar olarak tanıtılması; bilgi-yoğun iş ve şirketler ve bu tür iş ve şirketlerin yönetimi gibi kavramların geliştirilmesi; bilgiye dayalı sermaye ve bu sermayenin örgütlere ürün, hizmet, süreç ve pazar açısından kattığı değerlerin tartışılması; başlıca temalar: bilgiye dayalı örgütler, öğrenen örgütler, sanal ortam örgütleri, ve bunların işin örgütlenmesi, yenilik ve yaratıcılık üzerine etkileri.

  ADEX 528 Yönetimde Küresel Boyutlar
  (3+1+0) 3
  (Global Aspects of Management)

  Küreselleşme bakış açısından yönetimin geniş bir anlayışının sağlanması; konu-odaklı bir yaklaşım kullanarak küreselleşen iş çevrelerini incelemek amacıyla çeşitli araç ve anlayış çerçevelerinin tanıtılması ve bir şirketin karşılaşabileceği belli başlı fırsatlar ve güçlüklerin irdelenmesi; çabuk büyüyen yeni pazarlar, sektörel serbestlik, küresel rekabetin ve yönetimin egemen olduğu iş dünyasında yöneticilerin karşılaşacakları stratejik konuların incelenmesi; başlıca temalar: stratejik işbirlikleri, ağ örgüt yapıları, bilgiye dayalı yönetim, insan kaynakları yönetimi, küreselleşen çevre ve örgütlerde iş ahlakı, kültürel çevreler.

  ADEX 535 Hukuk I
  (2+1+0) 2
  (Law I)

  Türk Hukuku üzerine genel bilgiler; Türk Hukuku'nda sözleşmeler (akitler), kuruluşu, konusu, geçerlilik şartları, borçların yerine getirilmesi ve getirilmemesinin sonuçları; haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özel sözleşme tipleri; Ticaret Hukuku'nun genel ilkeleri, ticari işletme, ticari işlem, tüccar, ticaret ünvanı ve ticari defterler; şirketler, kollektif şirket, anonim şirket (kurulması, sermaye artırımı, paylar); limited şirket; şirket işlemleri, şirket birleşmeleri, franchise, factoring, leasing ve lisans anlaşmaları, şirket işlemlerinde yapılacak işler hakkında verilecek örnekler üzerinde tartışma.
   
  ADEX 536 Hukuk II
  (2+1+0) 2
  (Law II)

  Rekabete karşı tutum ve Türk Rekabet Mevzuatı üzerinde bilgi; rekabetin sınırlanması konusunda fiyat sabitlenmesi, boykot, yatay ve dikey kısıtlamalar ve diğer rekabete karşı tavırlar üzerinde tartışma; Fikri Mülkiyet Hukuku (patent, marka, sınai model, eser sahibinin hakları); tüzel kişi ve organların sorumluluğu (organ'ın fiilinden tüzel kişinin sorumluluğu, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu); ticari senetler (poliçe, çek, bono ve ciro konularında genel bilgi ve tartışma); insan kaynakları, bireysel iş hukuku (hizmet akdi, çalışma şartları, hizmet akdinin feshi, ihbar, kıdem ve sendikacılık tazminatları); toplu iş hukuku (toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve uygulanması konularında örnekler üzerinde tartışma): sermaye piyasası hukukuna giriş.

  ADEX 540 Pazarlama Stratejisi
  (3+1+0) 3
  (Marketing Strategy)

  Pazarlamanın örgütlerin etkinliğindeki rolünün incelenmesi; işletmelerin kaynaklarıyla pazardaki fırsatlarının örtüştürülmesi için gerekli olan, işletme, pazar ve iş birimleri düzeylerindeki stratejik karar ve analizler; pazarlama karmasının ürün, fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım boyutlarının incelenmesi; pazarlamanın çevresel koşulları, tüketici davranışları, pazarlama işlevinin örgütlenmesi ve denetimi; pazar hedefleme, satış tahminleri ve araştırma gibi özgün araçların kullanılması; güncel pazarlamanın ahlaki ve uluslararası boyutları.

  ADEX 541 Küresel Pazarlama Yönetimi
  (2+1+0) 2
  (Global Marketing Management)

  Rekabetin uluslararası boyutları çerçevesinde küresel pazarlama stratejileri; yerel pazarlamadakilerden farklılık arzeden parametrelere gösterilmesi gereken tepkiler ve küresel pazarlardaki yeni tehdit ve fırsatların tanıtılması; pazar değerlendirme, pazarlara giriş ve standardizasyon ile yerel uyarlama stratejilerine duyarlılık kazandırmak amacıyla kültürel, ekonomik ve siyasi farklılıkların incelenmesi.

  ADEX 543 İnternet Yoluyla Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama
  (2+1+0) 2
  (Marketing on the Internet and Direct Marketing)

  Bilgi teknolojisi devriminin firmaların işlem ve uygulamaları üzerindeki etkisini incelemek; katılımcılara doğrudan ve elektronik pazarlamaya yönelik yeni pazarlama model, teori, strateji ve uygulamaları tanıtmak; katılımcıların e-ticaret, m-ticaret ve elektronik pazarlamanın yasal, sosyal ve etik yönleri ile ilgili becerilerini geliştirmek.

  ADEX 546 Reklam Yönetimi ve Yaratıcılık
  (2+1+0) 2
  (Advertising Management and Creativity)

  Türkiye'deki reklamcılık ortamı ve işlemleri; reklamverenin reklam departmanı ve reklam ajansları ile ilişkileri (ajans seçimi, ajansın ücretlendirilmesi gibi); bütçeleme, medya planlaması, reklamın değerlendirilmesi; reklamın yaratılmasındaki "kavram" ve "sunum" boyutları.

  ADEX 547 Hizmet Pazarlaması
  (2+1+0) 2
  (Services Marketing)

  Hizmet pazarlamanın teorik, kavramsal ve uygulamalı yaklaşımlarla ilgili kısımlarını araştırmak; ürün pazarlama ve hizmet pazarlama arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendirebilmeyi sağlayacak temel bir stratejik hizmet pazarlama anlayışı geliştirmek; müşteri odaklı düşünce yapısını geliştirecek ve pazarda rekabetçi pozisyonlarda kalmayı sağlayacak stratejiler üzerinde odaklanmak; hizmet ürünlerinde değer yaratma süreci ile hizmet kalitesinin anlam ve etkisini incelemek; ilişkiye dayalı pazarlama kavramını hizmet çerçevesinde araştırarak tüketim sonrası süreçleri de sorgulamak.

  ADEX 550 Yöneylem Yönetimi
  (3+1+0) 3
  (Operations Management)

  Küresel pazarların rekabet ortamında, yöneylem yönetiminin stratejik önemi; bir olayın teşhisi ve herkesi tatmin edecek bir çözüme ulaşma yollarının vak'a incelemeleri ile tasvir edilmesi; yöneticilerin karar verme işlevlerinde yardımcı olacak problem çözme becerilerinin geliştirilmesi; Excel ortamında kantitatif modelleme; model tarifi ve neticelerin yorumu.

  ADEX 556 Tedarik Zinciri Yönetimi
  (2+1+0) 2
  (Supply Chain Management)

  Pazarlama, yöneylem, teknoloji yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarını kapsayan çok disiplinli bir yaklaşım; dalgalanmaların şirket stratejisiyle bütünleştirilmesi; bütünleşik teknoloji proseslerinin organizasyonel yapı, pazarlama ve yöneylem uygulamalarıyla etkileşimleri; yüksek teknoloji ağırlıklı firmaların yöneticileri tarafından yapılacak sunuşlarla piyasa uygulamalarından örnekler oluşturulması.

  ADEX 570 İşletme Finansı
  (3+1+0) 3
  (Business Finance)

  Temel finans kavramlarının tanıtımı; finans teorisinin iş dünyasına uygulanışının Türk firmaları örnek alınarak incelenmesi; Türk iş çevrelerini yansıtacak şekilde planlanmış örnek olayların tartışılması.

  ADEX 571 Finansal Kuruluşlar ve Pazarlar
  (2+1+0) 2
  (Financial Institutions and Markets)

  Finansal haklar, finansal aracılık, finansal etkinlik ve ödeme sistemleri; mevduat kurumları, bireysel, kurumsal ve uluslararası bankacılık; banka dışı vadeli mevduat kurumları, tasarruf kurumları, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, trustlar, gayrimenkul kredi şirketleri; menkul kıymetler piyasaları, devlet ve şirket tahvil ve bonoları; para piyasaları, para piyasası fonları; yabancı döviz piyasaları; türevler; finansal piyasaların düzenlenmesi.

  ADEX 572 Ampirik Finans
  (2+1+0) 2
  (Empirical Finance)

  Bu ders uygulama ağırlıklı olup yöneticilere deneysel finans alanında güncel konular ve problemler hakkında genel bir bakış ve kavrama becerisi kazandırma amaçlamaktadır. Kapsanacak konular arasında finansal verilerin zaman-serileri özellikleri ve istatistiksel analizi, bilgi-yeterlilik testleri, volatilite, riske maruz değer ve tahmin yer almaktadır. Gerçek verilerin kullanılacağı uygulamalar Excel ortamında yapılacaktır.

  ADEX 573 Mali Raporlama
  (2+1+0) 2
  (Financial Reporting )

  Türk vergi sistemine ve Sermaye Piyasası Kuruluna göre mali raporlama; mali analiz raporları, karşılaştırmalı ve ortak bazda finansal tablolar, kaynak kullanım tabloları, finansal oran analizleri; uluslararası muhasebe, Avrupa Birliği yönetmelikleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve uluslararası muhasebe standartları; muhasebe bilgilerinin sermaye piyasalarına etkisi; Türkiye'de enflasyon muhasebesi; finansal muhasebede gelişen konular.

  ADEX 574 Yönetim Bilgi Sistemleri
  (3+1+0) 3
  (Management Information Systems)

  Rekabetçi avantaj kazanmada bilgi sistemlerinin rolü ve bilgi teknolojilerinin kullanımının organizasyon yapısı; internet, intranet ve extranet gibi öncü bilgi teknolojilerinin uygulamaları; veritabanı sistemleri ve bunların tasarım teknikleri ile organizasyonlardaki kullanımları; ilişkisel veritabanı ve uygulamaları; stratejik ve operasyonel karar vermede veri tabanı sistemlerinin kullanılması.

  ADEX 575 E-İş ve E-Ticaret Yönetimi
  (2+1+0) 2
  (E-Commerce and E-Business Management)

  E-İş ve E-Ticaretin benzersiz özelliklerinin ortaya konması; ağ ekonomisinde yönetim farklılığının vurgulanması; e-iş ve e-ticaretin bir organizasyonun rekabet gücünü nasıl iyileştirebileceğinin gösterilmesi; kavram, model, yöntem ve uygulamalarla şirketlerin e-iş dönüşüm süreçlerinin tanıtılması.

  ADEX 576 Girişimcilikte Finansal Konular: Stratejik Seçimlerin Yansımaları
  (2+1+0) 2
  (Financial Issues in Entrepreneurship : Implications of Strategic Choices)


  Yeni girişimlerde büyüme stratejileri ve parasal yansımaları. Yeni girişimlerin özellikleri ve girişimcinin karşılaştığı başlıca mali engeller. Gelişmenin her aşamasında finansman seçenekleri. Halka açık olmayan işletmelerin değerleme teknikleri. Yeni işletmelerin büyüme ve olgunluk aşamalarında yaptıkları stratejik ortaklıklar. Gelişmenin değişik ağamalarında mali sıkıntı. Yeni bir işletmenin yaratılması, büyüme ve parasal stratejilere karar verilmesi, ve başarılı işletmelerin hasat seçeneklerinin kritik boyutlarının gerçek-yaşam örnekleri.

  ADEX 580 Yönetimde Güncel Konular
  (2+1+0) 2
  (Current Topics in Management)

  Yönetimde güncel konular ve eğilimlerin teorik ve pratik açıdan öğrencilerin aktif katılımlarıyla grup çalışmaları şeklinde incelenmesi.

  ADEX 584 Pazarlamada Güncel Konular
  (2+1+0) 2
  (Special Topics in Marketing)

  Özel ilgi duyulan konular ve eğilimlerin derinlemesine incelenmesi, muhtemel konular: ilişki pazarlaması, elektronik ticaret, perakendecilik, pazarlama etiği ve diğer gelişen pazarlama konuları.

  ADEX 589 İşletme ve Kurumlarla ilgili Güncel Konular: Alan Projesi
  (2+2+0) 3
  (Special Topics in Management and Organizations: Field Project)

  İşletme ve kurumlarla ilgili güncel konuların incelenmesi. Özel ilgi alanlarına yönelik vaka çalışmalarının yönlendirilmesi.

  ADEX 590 Yöneylem Yönetimi Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  (0+4+0) NC
  (Directed Readings in Operations Management)

  Yöneylem yönetimi literatürü üzerine yönlendirilmiş okumalar. Öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelik araştırmaların yönlendirilmesi.

  ADEX 591 Yönetim ve Organizasyon Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  (0+4+0) NC
  (Directed Readings in Management and Organization )

  Yönetim ve organizasyon literatürü üzerine yönlendirilmiş okumalar. Öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelik araştırmaların yönlendirilmesi.

  ADEX 592 Pazarlama Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  (0+4+0) NC
  (Directed Readings in Marketing)

  Pazarlama literatürü üzerine yönlendirilmiş okumalar. Öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelik araştırmaların yönlendirilmesi.

  ADEX 593 Finans ve Muhasebe Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  (0+4+0) NC
  (Directed Readings in Finance and Accounting )

  Finans ve Muhasebe literatürü üzerine yönlendirilmiş okumalar. Öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelik araştırmaların yönlendirilmesi.

  ADEX 594 Uluslararası İşletme Konularında Yönlendirilmiş Okumalar
  (0+4+0) NC
  (Directed Readings in International Business )

  Uluslararası işletme literatürü üzerine yönlendirilmiş okumalar. Öğrencilerin özel ilgi alanlarına yönelik araştırmaların yönlendirilmesi.

  ADEX 595 Finansta Güncel Konular
  (2+1+0) 2
  (Special Topics in Finance)

  Finansal pazarlar ve kurumlardaki güncel yerel ve küresel gelişmeler.

  ADEX 597 Dönem Projesi I
  (2+2+0) NC
  (Term Project I)

  Yönlendirilmiş yazın taraması ve araştırma probleminin belirlenmesi. Danışman onayı ile, ilgili konuda yazılacak dönem ödevi.

  ADEX 599 Dönem Projesi II
  (2+2+0) NC
  (Term Project II )

  Öğrencinin ilgi alanı kapsamında seçeceği ve danışman öğretim üyesi tarafından onaylanmış bir konu üzerinde yapacağı araştırma, ve sunacağı yazılı rapor.

   

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |