Grafik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı 2809 sayı ile kanunlaşan 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin, 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve 198384 ders yılında eğitime başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. Grafik Anasanat Dalı'nın amacı, eğitim programı süresince sanatçı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, tasarımcı ve yaratıcı güce sahip kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğasal öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, yetenekli grafik sanatçısı olarak yetişmelerini sağlamak, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilmektir. Anasanat Dalı'nda, programın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak grafik tasarım, ambalaj ve tanıtma grafiği, fotoğraf ( yarım ton ve repro kamera tire), temel sanat eğitimi, desen, animasyon, bilgisayar grafiği ve baskı resim atölyeleri bulunmaktadır. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin bir rolü olan Grafik Tasarımcısının ülkemizde hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları vardır.

  Giriş Koşulları
  Herhangi bir Lisans programını tamamlamış olması, Giriş sınavlarını başarması gerekir

  Diploma Koşulları
  24 kredilik ders alıp, mezuniyet çalışmasını tamamlaması gerekir


  Yüksek Lisans Dersleri

  Güz
  GRA 600  Özel Konular 
  GRA 641  Grafik Atölye I
  GRA 643  Tipografi - kaligrafi 
  GRA 645  Reklam Grafiği 
  GRA 647  kitap Resimleme
  GRA 653  Grafik sanatı ve Sorunları

  Bahar
  GRA 600  Özel Konular
  GRA 642 Grafik Atölye II
  GRA 644 Animasyon
  GRA 646 Grafik Teknolojileri. Araş.
  GRA 648 Ambalaj Grafiği
  GRA 654 Reklam Analizi 
  GRA 656  TV - Videografik
  GRA 652 Seminer


  DERS İÇERİKLERİ

  GRA 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  GRA 641 Grafik Atölyesi I
  Görsel iletişimi sağlayan temel disiplin Grafik Tasarıma ilişkin özgün çalışmalar ve araştırmalar yapılması.

  GRA 642 Grafik Atölyesi II
  Tasarımların projelere dönüştürülerek uygulamalar yapılması.

  GRA 643 TypografiKaligrafi
  Matbaacılık teknolojisindeki gelişmelerin izlenmesi, Grafik Tasarım'ın matbaaya verilişinden sonuçlanmasına kadar geçen süredeki tüm aşamaların uygulanması, yeni yazı türleri geliştirmeye ilişkin çalışmalar yapılması.

  GRA 644 Animasyon
  Doğal ve yapay görüntünün film üzerine tespitindeki sistem ve yöntemler, animasyon ilkeleri, canlı çizgi ve çekimler yapılması.

  GRA 645 Reklam Grafiği
  Bir kuruluşun, bir olayın, bir düşüncenin ya da bir ürünün tanıtılmasını sağlama amacına yönelik özgün çalışmalar yapılması.

  GRA 646 Grafik Teknoloji Araştırmaları
  Grafik Tasarım uygulamalarına katkıda bulunacak gerekli araçgereçler üzerine araştırmalar, teknolojik verilerin uygulama alanlarına aktarılması.

  GRA 647 Kitap Resimleme
  Seçilen ya da önerilen bir konunun kitap metinlerinin içerikleri ve okuyucu kitlesi de dikkate alınarak özgün bir biçimde resimlenmesi kitabın basıma hazırlanması.

  GRA 648 Ambalaj Grafiği
  Tüketici kitlenin ihtiyaçlarını, estetik zevklerini dikkate alarak bir ürünün kullanılmasında, koruma ve taşınmasında, tanıtılmasında önemli rolü olan ambalaj için özgün tasarımlar, üzerine uygulamalar yapılması.

  GRA 652 Seminer
  Grafik ve Grafik Sanatına ilişkin çeşitli teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması.

  GRA 653 Grafik Sanatı ve Sorunları
  Grafik Sanatının değişik disiplinlerine ilişkin sorunların kuramsal analizleri, gelişen grafik teknolojisinin bu sorunlara katkıları, grafik eğitimi veren kurumların piyasa üretim birimleri ile olan ilişkileri, Geleneksel Türk Sanatları'nın Grafik Sanatına etkilerinin incelenmesi.

  GRA 654 Reklam Analizi
  İletişim araçlarıyla yapılan tüm tanıtımların kitle üzerindeki etkilerinin incelenmesi, tanıtım türlerinin, yöntemlerinin, tekniklerinin ve metin analizlerinin ele alınması.
   

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |