Sanat Tarihi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sanat Tarihi Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ

  Edebiyat Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 1982 sonrasında ülkemizde Edebiyat Fakültesi adıyla kurulan tek fakültedir. Tarih, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümleriyle eğitime başlamıştır. İlk iki yıl örgün ve ekstern öğrenciye hizmet vermiştir. 1998-1999 öğretim yılında, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü ve Arkeoloji Bölümü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1999-2000 ders yılında eğitime başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. 2001-2002 ders yılından başlayarak Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji ve Tarih Bölümü öğrencileri de isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıflarına devam edebileceklerdir.

  Fakültenin amacı; kendi kültürel değerlerimizi aklın, bilimin yol göstericiliğinde ortaya çıkarmak, onları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bunun yanında kendisiyle barışık, çağdaş dünyayı algılayan, geleceğimizin güvencesi olan gençleri iyi birer Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı olarak yetiştirmektir.

  Mezunlar, başta öğretmenlik olmak üzere kamuda ve özel sektörde iş bulma olanağına sahiptir.

  AMAÇ

  Sanat Tarihi, tarih koşullarından doğan maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Görsel sanatların değişik mekanlarda, tarihsel bir süreç içindeki oluşumunu, işlevini ve mantığını inceler, sanatçı ve eserler üzerine yorumlar yaparak sanatın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Zaman içinde değişen insan ve üretimi ele alarak değişimlere ilişkin toplanan veri ve bilgiler, sanat tarihinin başlıca konusu olan sanat yapıtının açımlanmasına yöneliktir. Sanat yapıtının birincil özelliği, zamana direnip kuşaklar boyunca kalıcılığını ve evrenselliğini koruyabilmesidir. Bu nedenle sanat tarihçisi, sanat olgusunun bu kalıcılığına ışık tutmak, onu çağdaş duyarlılıkla kaynaştıracak bilgi ve yönteme dayalı yolları ortaya koymakla yükümlü olup tarihin çeşitli dönemlerinden günümüze gelmiş yapıtları bilimsel temel yöntemleriyle inceler, bu konuda yapısalcı bir çözümlemeye başvurur ve bir ülkenin, bir bölgenin, bir dönemin sanatsal yaratımlarının tümünü, sanat okullarını, sanat koruyucularını, toplumsal önemleri açısından değerlendirir.
  Bu bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi kütüphanelerde, arşivlerde, müze ve saraylarda iş bulabilirler, arkeolojik kazılara katılabilirler.

  AÇILAN PROGRAMLAR
  Doktora
  Doktora öğrencilerinin alanlarıyla ilgili tez yazma yükümlülükleri vardır.Adaylar seçtikleri özgün bir konu üzerine hazırladıkları çalışmalarını seminer olarak da sunarlar.Doktora derecesi almak için gereken öğrenim süresi en az dört yıldır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazısı
  Bilecik Eski Osmanlı Kenti Kazısı
  Antalya Antik Olympos Kenti Yüzey Araştırması
  Frigya Bölgesindeki Kaya Kiliseleri

  SUNULAN OLANAKLAR
  Bilgisayar Laboratuarı
  Öğrenciler bilgisayar laboratuarının tüm olanaklarından faydalanabilirler.Tüm bilgisayarlar internet bağlantılı olup öğrencilerin daha rahat çalışmasına olanak veren programlarla donatılmıştır.
  Teknik Çizim Odası
  Bu bölümde Teknik Resim ve Rölöve Dersleri yapılmaktadır Ayrıca isteyen öğrenciler odanın imkanlarından yararlanabilirler.
  Seminer Odası
  Bu bölümde Yüksek Lisans dersleri yapılmaktadır.Ayrıca projelerde yer alan öğrenciler bu bölümde gelen malzeme üzerinde çalışarak;teknik çizim ve restorasyonlarını yaparlar.

  1. Yarıyıl

  Seçmeli Dersler
  SNT605     Anadolu'da Türk Mimarisinde Sosyal Yapılar    
  SNT608     Osmanlı Kent Dokusu İncelemeleri
  SNT609     Ortaçağ-Bizans Dönemi Kaynakları I    
  SNT613     Anadolu Türk Sanatında Köprü Mimarisi I    
  SNT615     Türkiye Müzelerindeki Bizans Eserleri I
  SNT617     Geleneksel Türk Konut Mimarisi İncelemeleri I    
  SNT621     Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme I    
  SNT625     Anadolu'nun Ortaçağ-Bizans Dönemi Tarihi Coğrafyası I
  SNT627     Anadolu'da Bizans Dönemi Araştırmaları
   
  2. Yarıyıl
     
  Seçmeli Dersler
  SNT610     Ortaçağ-Bizans Dönemi Kaynakları II    
  SNT614     Anadolu Türk Sanatında Köprü Mimarisi II    
  SNT616     Türkiye Müzelerindeki Bizans Eserleri II
  SNT618     Geleneksel Türk Konut Mimarisi İncelemeleri II    
  SNT622     Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme II
  SNT623     Bizans Dönemi Bölge Araştırmaları    
  SNT626     Anadolu'nun Ortaçağ-Bizans Dönemi Tarihi Coğrafyası II    
  SNT628     I. Alaeddin Keykubad Dönemi Yapıları
   
  3. Yarıyıl

  SNT890     Tez
  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı    
   
  4. Yarıyıl

  SNT890     Tez
  Seçmeli Dersler
  DYS000     Yeterlik Sınavı
  SNT890     Tez

Sanat tarihi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |