Felsefe Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Program, Felsefe veya başka bir dalda lisans eğitimini tamamlamış; Felsefe Bölümü tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilen, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan herkese açıktır. Uluslararası denkliği olan bir yeterlik sınavını (bilgisayar destekli TOEFL'da en az 213 puanı ya da Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'nı) geçemeyen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'na kabul edilerek başarı düzeylerine göre 1-4 dönem süresince İngilizce dil eğitimi alırlar. Felsefe alanı dışında lisans derecesi almış öğrencilerin 2 yarıyıl boyunca lisans düzeyinde Bilimsel Hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez. Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 24 kredilik ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 24 krediye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.
 • Program tanımları
  FELSEFE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Felsefe Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencilerin felsefenin temel disiplinlerinden birinde uzmanlaşmalarını, Türkçe Felsefe Diline, ulusal ve uluslararası felsefe çalışmalarına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bölüm, Yüksek Lisans öğrencilerine antik, klasik ve modern diller bağlamında, Felsefe Tarihi ve ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için uygun araçları sağlamanın yanısıra Kıta Felsefesi ve Analitik Felsefe arasında çagdaş felsefe tartışmalarını yönlendiren ara alanda da çalışabilme olanağı sunmaktadır.
  Yüksek lisans öğrencilerimize felsefe çalışmaları ve araştırmaları için olanaklarımız dahilinde en iyi eğitim ortamını sunmak amacıyla, gerek öğretim üyelerimiz gerekse öğrencilerimizin araştırmalarında kullanılmak üzere her tür felsefe kitap (orjinal dillerinde ve çevirileriyle), dergi ve internet veritabanının temini konusunda üniversitemiz Bilgi Merkezi ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Öğrencilerimiz, Felsefe Bölümü Seminerlerine (her Çarşamba 16.30’da gerçekleştirilen) katılmaları konusunda teşvik edilmektedirler, böylece gerek üniversite dışından gerekse Bölümden konuşmacıları dinlemeleri ve güncel çalışmaları takip etmeleri sağlanmaktadır.

  Bölüm öğretim elemanları tarafından yayına hazırlanan ve Uluslararası Felsefe İndeksi Philosopher’s Index ’te listelenmekte olan hakemli ortak kitabımız Yeditepe’de Felsefe ( Philosophy at Yeditepe ), bu alanda çalışan araştırmacılar arasında bir iletişim olanağı yaratması açısından lisanüstü öğrencilerimizin de faydalanabilecekleri bir çalışmadır.

  Program, Felsefe veya başka bir dalda lisans eğitimini tamamlamış; Felsefe Bölümü tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilen, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan herkese açıktır. Uluslararası denkliği olan bir yeterlik sınavını (bilgisayar destekli TOEFL'da en az 213 puanı ya da Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'nı) geçemeyen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'na kabul edilerek başarı düzeylerine göre 1-4 dönem süresince İngilizce dil eğitimi alırlar. Felsefe alanı dışında lisans derecesi almış öğrencilerin 2 yarıyıl boyunca lisans düzeyinde Bilimsel Hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez. Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 24 kredilik ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 24 krediye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.  

  Öğrencilerin her yarıyıl Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programı'nda belirtilen Metafizik/Epistemoloji/Felsefe Tarihi; Mantık/Bilim Felsefesi/Dil Felsefesi; Etik/Estetik/Siyaset Felsefesi gruplarından en az birinden iki seçmeli olmak üzere toplam dört ders almaları öngörülmektedir.

  Yüksek lisans dersleri iki dilde ve yoğun seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, yazılı sınav ve araştırma yazıları üzerinden değerlendirilirler.

  DERS PROGRAMI

  SEÇİLEBİLECEK DERSLER

  I. YARIYIL

  Felsefeye Giriş
  Mantık I
  Eskiçağda Felsefe I
  Felsefe Tarihi I
  Ortaçağ-Rönesansta Felsefe   
  Varlık Felsefesi
  18. Yüzyılda Felsefe
  Çağdaş Felsefe I   

  II. YARIYIL            
  Eskiçağda Felsefe II    
  Felsefe Tarihi II    
  Etik    
  17. Yüzyılda Felsefe
  Bilgi Felsefesi
  Bilim Felsefesi    
  19. Yüzyılda Felsefe
  Çağdaş Felsefe II    


  TEMEL DERSLER

  I. YARIYIL
  Klâsikçağ ve Ortaçağ Felsefesi    
  Felsefe Metinlerinde Yorum    

  II. YARIYIL

  Modern  Felsefe     
  Felsefe Semineri   
   
  SEÇMELİ DERSLER

  I. YARIYIL

  Bilgi Kuramları     
  Etik Kuramları    
  Temel  Felsefe Kuramları    
  Matematiksel Mantık
  Felsefede Araştırma Yöntemleri    
  Siyaset Felsefesinde Temel Yaklaşımlar     
  Bilim Felsefesinde Temel Sorunlar    
  Hukuk Felsefesi    
  Dil Felsefesinde Temel Sorunlar    
  Klasik Dillerde Felsefe Metinleri    
  Sanat Felsefesi Problemleri I    
       
  Serbest Seçmeli      

  II. YARIYIL

  Varlık Felsefesi Sorunları    
  Uygulamalı Etik'te Güncel Konular    
  Çağdaş Felsefede Sorunlar    
  Başlıca Filozoflar    
  Çağdaş Siyaset Felsefesi Kuramları     
  Bilim Kuramları    
  Estetik Kuramları    
  İnsan Haklarının Felsefî Temelleri    
  Çağdaş Dillerde Felsefe Metinleri    
  Tarih Felsefesinde Yaklaşımlar    
  Sanat Felsefesi Problemleri II    
  Serbest Seçmeli      

  • II. YIL
  I. YARIYIL
  Tez Yazımı ve Savunması           -

  II. YARIYIL            
  Tez Yazımı ve Savunması           -

  * Bu dersler Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı tarafından verilecektir.
  MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ: 24

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |