Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul - Yeditepe Üniversitesi - I540

Home>Yüksek Lisans Programları>Felsefe>Kadıköy>Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul
 
Felsefe Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Yeditepe Üniversitesi

Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Felsefe Yüksek Lisans Programları:
Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kadıköy - İstanbul
Giriş gereklilikleri:
Program, Felsefe veya başka bir dalda lisans eğitimini tamamlamış; Felsefe Bölümü tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilen, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan herkese açıktır. Uluslararası denkliği olan bir yeterlik sınavını (bilgisayar destekli TOEFL'da en az 213 puanı ya da Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'nı) geçemeyen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'na kabul edilerek başarı düzeylerine göre 1-4 dönem süresince İngilizce dil eğitimi alırlar. Felsefe alanı dışında lisans derecesi almış öğrencilerin 2 yarıyıl boyunca lisans düzeyinde Bilimsel Hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez. Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 24 kredilik ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 24 krediye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.
Program Tanımları:
FELSEFE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Felsefe Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencilerin felsefenin temel disiplinlerinden birinde uzmanlaşmalarını, Türkçe Felsefe Diline, ulusal ve uluslararası felsefe çalışmalarına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bölüm, Yüksek Lisans öğrencilerine antik, klasik ve modern diller bağlamında, Felsefe Tarihi ve ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için uygun araçları sağlamanın yanısıra Kıta Felsefesi ve Analitik Felsefe arasında çagdaş felsefe tartışmalarını yönlendiren ara alanda da çalışabilme olanağı sunmaktadır.
Yüksek lisans öğrencilerimize felsefe çalışmaları ve araştırmaları için olanaklarımız dahilinde en iyi eğitim ortamını sunmak amacıyla, gerek öğretim üyelerimiz gerekse öğrencilerimizin araştırmalarında kullanılmak üzere her tür felsefe kitap (orjinal dillerinde ve çevirileriyle), dergi ve internet veritabanının temini konusunda üniversitemiz Bilgi Merkezi ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Öğrencilerimiz, Felsefe Bölümü Seminerlerine (her Çarşamba 16.30’da gerçekleştirilen) katılmaları konusunda teşvik edilmektedirler, böylece gerek üniversite dışından gerekse Bölümden konuşmacıları dinlemeleri ve güncel çalışmaları takip etmeleri sağlanmaktadır.

Bölüm öğretim elemanları tarafından yayına hazırlanan ve Uluslararası Felsefe İndeksi Philosopher’s Index ’te listelenmekte olan hakemli ortak kitabımız Yeditepe’de Felsefe ( Philosophy at Yeditepe ), bu alanda çalışan araştırmacılar arasında bir iletişim olanağı yaratması açısından lisanüstü öğrencilerimizin de faydalanabilecekleri bir çalışmadır.

Program, Felsefe veya başka bir dalda lisans eğitimini tamamlamış; Felsefe Bölümü tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilen, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan herkese açıktır. Uluslararası denkliği olan bir yeterlik sınavını (bilgisayar destekli TOEFL'da en az 213 puanı ya da Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'nı) geçemeyen öğrenciler Yeditepe Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu'na kabul edilerek başarı düzeylerine göre 1-4 dönem süresince İngilizce dil eğitimi alırlar. Felsefe alanı dışında lisans derecesi almış öğrencilerin 2 yarıyıl boyunca lisans düzeyinde Bilimsel Hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Bu süre Yüksek Lisans için tanınan yasal süreden düşülmez. Öğrencilerin programı tamamlayabilmeleri için toplam 24 kredilik ders almaları (Bilimsel Hazırlık döneminde alınan dersler bu 24 krediye dahil değildir), yönetmelik gereklerine uygun bir Yüksek Lisans Tezi yazmaları ve tez savunmasında başarılı olmaları zorunludur.  

Öğrencilerin her yarıyıl Felsefe Bölümü Yüksek Lisans Programı'nda belirtilen Metafizik/Epistemoloji/Felsefe Tarihi; Mantık/Bilim Felsefesi/Dil Felsefesi; Etik/Estetik/Siyaset Felsefesi gruplarından en az birinden iki seçmeli olmak üzere toplam dört ders almaları öngörülmektedir.

Yüksek lisans dersleri iki dilde ve yoğun seminerler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, yazılı sınav ve araştırma yazıları üzerinden değerlendirilirler.

DERS PROGRAMI

SEÇİLEBİLECEK DERSLER

I. YARIYIL

Felsefeye Giriş
Mantık I
Eskiçağda Felsefe I
Felsefe Tarihi I
Ortaçağ-Rönesansta Felsefe   
Varlık Felsefesi
18. Yüzyılda Felsefe
Çağdaş Felsefe I   

II. YARIYIL            
Eskiçağda Felsefe II    
Felsefe Tarihi II    
Etik    
17. Yüzyılda Felsefe
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi    
19. Yüzyılda Felsefe
Çağdaş Felsefe II    


TEMEL DERSLER

I. YARIYIL
Klâsikçağ ve Ortaçağ Felsefesi    
Felsefe Metinlerinde Yorum    

II. YARIYIL

Modern  Felsefe     
Felsefe Semineri   
 
SEÇMELİ DERSLER

I. YARIYIL

Bilgi Kuramları     
Etik Kuramları    
Temel  Felsefe Kuramları    
Matematiksel Mantık
Felsefede Araştırma Yöntemleri    
Siyaset Felsefesinde Temel Yaklaşımlar     
Bilim Felsefesinde Temel Sorunlar    
Hukuk Felsefesi    
Dil Felsefesinde Temel Sorunlar    
Klasik Dillerde Felsefe Metinleri    
Sanat Felsefesi Problemleri I    
     
Serbest Seçmeli      

II. YARIYIL

Varlık Felsefesi Sorunları    
Uygulamalı Etik'te Güncel Konular    
Çağdaş Felsefede Sorunlar    
Başlıca Filozoflar    
Çağdaş Siyaset Felsefesi Kuramları     
Bilim Kuramları    
Estetik Kuramları    
İnsan Haklarının Felsefî Temelleri    
Çağdaş Dillerde Felsefe Metinleri    
Tarih Felsefesinde Yaklaşımlar    
Sanat Felsefesi Problemleri II    
Serbest Seçmeli      

  • II. YIL
I. YARIYIL
Tez Yazımı ve Savunması           -

II. YARIYIL            
Tez Yazımı ve Savunması           -

* Bu dersler Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı tarafından verilecektir.
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ TOPLAM KREDİ: 24
Felsefe ile ilgili diğer programlar: