Felsefe Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Doktora Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)'den en az 60 ve Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gereklidir. 4- Doktora programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir doktora programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  Felsefe Doktora Programı; temel felsefe derslerinin yanında, felsefenin farklı disiplinlerine karşılık gelen güncel problemler ve çağdaş dünyada felsefi düşüncenin gelişimi dikkate alınarak belirlenmektedir. Üniversitemizin eğitim dili Fransızca olduğu ve ileriye dönük olarak bölümümüz bünyesinde yetiştirilecek öğretim üyelerinin Fransızca ders verme mecburiyetleri bulunduğundan, öğretim üyeliğine geçişin en önemli adımı olan doktora programının ders ve tez yazım aşamalarının bu dilde tamamlanması önceliklerimiz arasındadır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Dr.Kenan GÜRSOY

  Program Koordinatörü
  Dr.Aliye KOVANLIKAYA

  Öğretim Üyeleri

  Prof.Dr.Bekir KARLIĞA
  Prof.Dr.Kenan GÜRSOY
  Prof.Dr.Melih BAŞARAN
  Prof.Dr.Niyazi ÖKTEM
  Doç.Dr.M.Türker ARMANER
  Doç.Dr.Zeynep DİREK
  Yrd.Doç.Dr.Aliye KOVANLIKAYA

  Ders Programı

  Ders Adı                                             Kredi        Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Seminer                                             0+0                Zorunlu          1. Dönem

  Onüçüncü Yüzyılda İslam
  ve Batı Felsefelerinin
  Karşılaşması  
                                      3+0                Seçmeli         1.Dönem

  Levinas'ın Geç Dönem
  Düşüncesinde Etik Özne
                     3+0                Seçmeli         1. Dönem

  Ötekilik Alanının Uzay ve Zamanı     3+0                Seçmeli         1. Dönem

  Sosyo Politik Felsefe                         3+0                Seçmeli         1. Dönem

  Etik ve Din Felsefesi Problemleri
       3+0                Seçmeli         2. Dönem

  Heidegger İncelemeleri                     3+0                Seçmeli         2. Dönem

  Hukuk Felsefesi Sorunları                 3+0                Seçmeli         2. Dönem

  Sosyo Politik Düşünce Tarihi             3+0                Seçmeli         2. Dönem

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |