Eğitim Felsefesi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Felsefesi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Eğitim Felsefesi
  Genel olarak eğitimin ve özel olarak da eğitim alanında hizmet vermek üzere örgütlenen resmi ve özel kurumların sayılarının artması, farklı eğitim sistemleri konusunda yapılan ya da yapılmak istenen çalışmalar, eğitimin felsefi temelleri üzerinde düşünmeyi bir gereksinim haline getirmiştir. Dahası Eğitim Bilimleri Fakültelerinin ya da Eğitim Fakültelerinin programlarında “Eğitim Felsefesi” dersine yer verilmiş olması eğitim felsefesi alanında uzmanlaşan bir öğretim kadrosunun gerekliliğinin somut gerekçelerini ortaya koymaktadır. Eğitimde araştırma ve geliştirme çalışmalarının tartışılmasının hedeflendiği “Eğitim Felsefesi” yüksek lisans programı, ortaöğretim kurumlarında seçmeli olarak verilen “Düşünme Eğitimi” dersi de dahil olmak üzere, Eğitim Fakültelerinin de ihtiyaç duyduğu uzman kadronun yetişimini sağlayacaktır.  

  Yüksek Lisans Programına kabul koşulları Lisansüstü Yönetmeliğimizde yazıldığı gibidir.     

  DERS PROGRAMI

  Güz Yarıyılı
   

  ● İnsan Bilimlerinde Temel Sorunlar
  ● Çağdaş Felsefede Ana Eğilimler
  ● Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları
  ● Metinlerle Aristoteles
  ● İnsan Hakları Sorunları
  ● Türk Kamu Yaşamında Felsefe Sorunları
  ● Hak ve Ödev Kavramlarının Felsefi Temelleri
  ● Çağımız ve Düşünsel Arka Planı
  ● Felsefe ve Küresel Sorunlar
  ● Felsefenin Temel Sorunları
  ● 20.yy.da Dil Felsefesi
  ● İş Dünyasında Etik
  ● Medyada Etik
  ● Eğitimde Etik
  ● Bilimde Etik
  ● Çevre Etiği
  ● Kültür, Küreselleşme ve Eğitim
  ● Felsefe Tarihinde Eğitim Sorunu
  ● Felsefe Açısından Eğitim Kuramları Yaşamboyu Eğitimin Felsefi Temelleri
  ● Sosyal ve Ekonomik Haklar Bakımından Sosyal Politika

  Bahar Yarıyılı

  ● Etik Sorunlar
  ● Seminer
  ● Felsefede Araştırmanın Özelliği
  ● Modernizm Postmodernizm Tartışmaları
  ● Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
  ● Tarihi Oluşturma Sorunu ve Tarih Felsefesi
  ● Sanat Eserlerinde Felsefe Sorunları
  ● Bilgi Felsefesi Sorunları
  ● Anlama ve Yorumlama
  ● Değerlendirme Sorunları
  ● Düşünme Eğitimi
  ● Çocukların Eğitiminde Felsefe
  ● Metinlerle Kant
  ● Küreselleşme ve Etik
  ● Siyasette Etik
  ● Biyoetik
  ● Kültür, İdeoloji ve Felsefe
  ● Eğitimin Antropolojik Temelleri
  ● Sosyal Refah ve Sosyal Adalet Kavramlarının Felsefi Arka Planı
  ● Ütopyalar ve Karşı Ütopyalar
  ● Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |