Felsefe Grubu Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Grubu Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ  MİSYONU

  Ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu geleceğin öğretmenleri olma niteliğine  sahip özgür düşünceli, araştıran, sorgulayan, kendisine ve dünyaya eleştirel bir gözle bakan,  alanında   birikimli, ulusal ve uluslararası  yazını izleyerek kendisini geliştiren, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulayan ve bu doğrultuda öğrencilerine örnek olan, ulusuna ve tüm insanlığa yararlı bir birey yetiştirmektir.

  FELSEFE GRUBU  ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

  I.DÖNEM

  Eğitim Bilimine Giriş
  Gelişim Psikolojisi
  Program Geliştirme ve Öğretim
  Özel Öğretim Yöntemleri
  Okul Deneyimi
  Ölçme ve Değerlendirme
  Sınıf Yönetimi
      
  II.DÖNEM
  Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
  Öğretmenlik Uygulaması
  Seçmeli Ders (İnsan Hakları)
  Rehberlik
  Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
  Alan Eğitiminde Araştırma Projesi


  Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Sosyoloji mezunlarına çok önemli bir fırsat sunuyor.
  2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında başlayacak ve her yarıyıl öğrenci alacak olan Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunabilmek için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.05.2006 tarihli ve 133 sayılı kararında bildirildiği gibi;

  . Felsefe Bölümü mezunlarının en az 16 kredi saat Sosyoloji, 16 kredi saat Psikoloji dersi alması,
  . Sosyoloji Bölümü mezunlarının ise en az 16 kredi saat Felsefe, 16 kredi saat Psikoloji, 8 kredi saat Mantık dersi alması gerekmektedir.

  Bu programdan mezun olanların sağlayacağı avantajlar çok büyüktür; aynı karar gereğince Felsefe Grubu Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler aşağıdaki alanlarda ders verebileceklerdir:
  • Felsefe
  • Sosyoloji
  • Psikoloji
  • Eğitim Sosyolojisi
  • Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi
  • Felsefe Tarihi
  • Bilim Tarihi
  • İnsan İlişkileri
  • Demokrasi ve İnsan Hakları
  • Estetik
  • Eğitim Psikolojisi
  • Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri
  • Bilgi Kuramı
  • Düşünme Eğitimi

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |