Felsefe Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Felsefe Doktora Programı

  Çağımız kendine özgü koşullar içerisinde hızla değişim göstermekte ve yeniden yapılanmaktadır. Böylesi hızlı bir değişim, zaman zaman ortaya çıkan olguların felsefi arka planının görülmemesine ve pratik faydaların felsefi bir sorgulamaya tercih edilmesine neden olmaktadır. Oysa değişimin yönünü belirleyebilmenin önkoşulu, ortaya çıkan yeni bağlamları insan ve toplumlar açısından yeniden kurgulayabilecek akıl gücünün yerinde kullanılışıdır.

  Buradan hareketle değişimi sadece izlemek yerine, değişimin önderi olmak da yine aklın doğru kullanımıyla olanaklıdır. Başka bir ifadeyle, insan ve toplum ilişkilerinde ortaya çıkabilecek yeni oluşumlar ancak ve ancak doğru yol göstericilerin kuramsal çözümlemeleri eşliğinde yapılabilir. Bu nedenle her zaman yol gösterici olan felsefi düşünme ve felsefe yapma etkinliği kaçınılmaz biçimde önem kazanır. Böylece felsefe eğitimi, topluma ve insanlığa, insanca bir dünya için hizmet verecek kişilerin yetiştirilmesinin ve ülkemizin bu bağlamda yetişmiş insanlarının çağdaş tartışmalar alanında etkin kişiler olarak rol alabilmesinin gerekli koşuludur.

  Maltepe Üniversitesi Felsefe Doktora Programı, felsefe eğitiminin söz konusu temel işlevini de göz önünde bulunduran bir anlayıştan hareketle, hem ulusal hem de uluslararası kültür dünyasına çalışmalarıyla katkı sağlayacak, projeler üretecek ve/veya varolan projelerde etkin görevler üstlenerek felsefece bakış açısını güncel sorunlara bakışta bir yöntem olarak kullanabilecek araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle felsefe doktora çalışması, hem nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi sürecinin bir parçası hem de ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıların somutlaştırılması aşamasıdır. Bu bağlamda Felsefe Doktora Programı, bilgi birikimi yüksek kişiler yetiştirmek yoluyla ülkemizin bilgi toplumları arasında hak ettiği yeri almasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

  Maltepe Üniversitesi “Felsefe Doktora Programı”, birey-sivil toplum-kamu ilişkileri ve insan hakları gibi konular alanında yoğunluk gösteren ders programıyla, ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde toplumsal yeniden yapılanmasının dinamiklerini kavrayabilen ve bu süreçlere yön veren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca giden sürece verilecek destek iki yönlü düşünülebilir: İlk olarak Felsefe Doktora Programı geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek yoluyla düşünsel dünyaya katkıda bulunacaktır; ikinci olarak da ortaöğretimde yer alan eğitimcilerin eğitilmesine katkıda bulunarak, felsefe temelli eğitim atılımının yetkinliğe ulaşmasına yardımcı olacaktır.

  Felsefe Doktora Programında yer alan dersler:

  Güz Yarıyılı

  • Çağdaş Felsefe Sorunları
  • 20. Yüzyılda Temel Felsefi Eğilimler
  • Ortaçağda Felsefi Düşünce
  • Fenomenoloji
  • Dil ve Anlam Sorunları
  • Felsefe Bakımdan Siyaset Sorunları
  • Hukuk Felsefesi Sorunları
  • Sanat Felsefesi Sorunları
  • Aristoteles
  • Kant
  • Schopenhauer
  • Nicolai Hartmann
  Bahar Yarıyılı
  • İnsan ve Toplum Sorunları Karşısında Felsefe
  • Seminer
  • Bilim Felsefesi Sorunları
  • Uygulamaları Bilimler için Etik
  • Çağımızda İnsan Hakları 
  • İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunu
  • Tarih Felsefesi Sorunları
  • Hegel
  • Heidegger
  • Nietzsche
  • Sartre
  • Wittgenstein

  Programda yer alan öğretim üyeleri:
  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
  Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
  Prof. Dr. Sevgi İYİ
  Ögr. Gör. Dr. Ahu TUNCEL


Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |