Felsefe Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Başvuru Koşulları 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 60 puan almaları gerekmektedir.Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır. 4-Yüksek Lisans Programlarına yatay geçiş için başvuracak adayların bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları ve Enstitü programlarına ön şart olarak ileri sürülen yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Program tanımları
  1998-1999 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan  itibaren yürütülen Felsefe Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı, öğrencilere felsefenin çeşitli alanlarında uzmanlık kazandırılması ve doktoraya hazırlık oluşturacak şekilde bilimsel araştırma teknik ve yöntemlerinin öğretilmesidir. Yüksek lisans boyunca öğrencinin temel felsefe disiplinlerinde derinlemesine bilgi sahibi olmalarının yanı sıra felsefenin çağdaş problemleriyle de tanışmaları amaçlanmaktadır. Yüksek lisans programının ikinci aşamasında öğrencilerin seçtikleri bir konuda tez hazırlayarak, bilimsel bir çalışmanın nasıl gerçekleştirileceği konusunda yetiştirilmesiyle, doktora eğitimi için gerekli olan akademik yeterlilikleri kazanmaları sağlanmaktadır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Kenan GÜRSOY

  Program Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Aliye KOVANLIKAYA

  Öğretim Üyeleri

  Prof.Dr.Kenan GÜRSOY
  Prof.Dr.Medar ATICI
  Prof.Dr.Melih BAŞARAN
  Doç.Dr.Paul BALLANFAT
  Doç.Dr. M.Türker ARMANER
  Doç.Dr. Zeynep DİREK
  Yrd.Doç.Dr. Aliye KOVANLIKAYA
  Yrd.Doç.Dr.Tarık Necati ILGICIOGLU


  Ders Programı

  Ders Adı                                          Kredi     Seçmeli/Zorunlu     Dönem

  Ahlak Felsefesi Problemleri                 3+0           Seçmeli           1. Dönem

  Marx                                                   3+0           Seçmeli           1. Dönem

  Seminer                                              1+1           Seçmeli          1. Dönem

  Baudrillard, Görüş ve Gerçeklik           3+0           Seçmeli          1. Dönem

  Hegel Araştırmaları                             3+0           Seçmeli          1. Dönem

  Hegel: Tinin Görüngübilimi                  1+1           Seçmeli           1.Dönem

  Hegel Estetiği                                     2+0           Seçmeli          2. Dönem

  Nietzche'de Güç İstenci ve Estetik     3+0            Seçmeli          2. Dönem

  Leibniz                                               3+0            Seçmeli          2. Dönem

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |