Felsefe Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Felsefe

  Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe Yüksek Lisans Programı içinde yer alan Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı;  öğrenenlerin:

  • Olup bitenler arasındaki bağlantıları görmek üzere felsefî bakış açısı ve felsefî düşünüş kazanmalarını sağlayan,
  • Felsefe sorunlarını çözebilme yeteneğini elde etmelerine yardımcı olan; anlama, çözümleme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmeleri için yol gösteren,
  • Felsefi düşünme aracılığıyla disiplinlerarası düşünebilme yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olan,
  • Kişinin kendisini ve başkalarını tanıyabilmesine ilişkin bilgi donanımı edinmesini kolaylaştıran, insanın kendisini hem birey, hem değer yaratan kişi ve hem de yurttaş olarak algılamasına destek veren,
  • Birey, toplum ve dünya sorunlarına duyarlılık kazanmalarını sağlayan, insan hakları düşüncesine dikkat çeken,
  • Düşünsel ortamda üretilen çözümleri sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde sunma yeteneğini kazanmalarını sağlayan bir programdır.

  Programın genel amaçlarının dışında, özel amaçları da kısaca şöyle belirtilebilir: Felsefenin geçmişini dikkate almakla birlikte, salt geçmişe odaklanmamak  -çünkü günümüz dünyasında felsefeden beklenen yalnızca dünü öğrenmek değildir-;  dünün farklı düşünme modellerini kullanma yoluyla, içinde yaşadığımız dünyanın koşullarını, düşünme biçimlerini çözümleyebilmek; bu bakış açısıyla da yarının dünyasına hazırlanmak ve hatta yarının dünyasının yaratıcıları arasında yer almaktır. Bu da teknik bilginin ötesinde, özenli ve yaratıcı düşünmenin desteklenmesi, tutarlı akılyürütme ve sorgulama modellerinin benimsenmesi, olay ve düşüncelere ilişkin sıradan bakış açılarının aşılabilmesiyle mümkündür. Teknik bilgi herkese açıktır; ancak teknik bilginin ötesine geçen yaratıcı düşünmeye felsefe eşliğinde ulaşılabilir. Bu özelliğiyle felsefe yüksek lisans aşamasında öğrenciden beklenen, çağdaş soru ve sorunlar karşısında duyarlılık kazanmasıdır.

  Yüksek Lisans Programına kabul koşulları Lisansüstü Yönetmeliğimizde yazıldığı gibidir.    

  DERS PROGRAMI

  Güz Yarıyılı


  ● İnsan Bilimlerinde Temel Sorunlar
  ● Çağdaş Felsefede Ana Eğilimler
  ● Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları
  ● Metinlerle Aristoteles
  ● İnsan Hakları Sorunları
  ● Türk Kamu Yaşamında Felsefe Sorunları
  ● Hak ve Ödev Kavramlarının Felsefi Temelleri
  ● Çağımız ve Düşünsel Arka Planı
  ● Felsefe ve Küresel Sorunlar
  ● Felsefenin Temel Sorunları
  ● 20.yy.da Dil Felsefesi
  ● İş Dünyasında Etik
  ● Medyada Etik
  ● Eğitimde Etik
  ● Bilimde Etik
  ● Çevre Etiği
  ● Kültür, Küreselleşme ve Eğitim
  ● Felsefe Tarihinde Eğitim Sorunu
  ● Felsefe Açısından Eğitim Kuramları Yaşamboyu Eğitimin Felsefi Temelleri
  ● Sosyal ve Ekonomik Haklar Bakımından Sosyal Politika

  Bahar Yarıyılı

  ● Etik Sorunlar
  ● Seminer
  ● Felsefede Araştırmanın Özelliği
  ● Modernizm Postmodernizm Tartışmaları
  ● Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
  ● Tarihi Oluşturma Sorunu ve Tarih Felsefesi
  ● Sanat Eserlerinde Felsefe Sorunları
  ● Bilgi Felsefesi Sorunları
  ● Anlama ve Yorumlama
  ● Değerlendirme Sorunları
  ● Düşünme Eğitimi
  ● Çocukların Eğitiminde Felsefe
  ● Metinlerle Kant
  ● Küreselleşme ve Etik
  ● Siyasette Etik
  ● Biyoetik
  ● Kültür, İdeoloji ve Felsefe
  ● Eğitimin Antropolojik Temelleri
  ● Sosyal Refah ve Sosyal Adalet Kavramlarının Felsefi Arka Planı
  ● Ütopyalar ve Karşı Ütopyalar
  ● Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |