Felsefe ve Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Felsefe ve Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Felsefe ve Sosyal Politika

  İnsanlar arasındaki ilişkilerin bu denli arttığı, yaşamın artık dar kalıplar içinde ve klasikleşmiş bilgi sınıflandırmalarıyla kucaklanamadığı günümüzde, temel bir disiplin olarak felsefenin diğer dallarla, özellikle de insan, toplum, kamu, kısaca dünya gerçeklerini dikkate alarak kendini farklı bilgi dallarına eklemlemesi son derece önemlidir. İnsan yaşamında en önemli boyutun sosyal/kamusal boyut olduğu düşünülürse, başta siyasetle, ekonomiyle, uluslararası ilişkilerle ilgili boyutun kuramsal temellerinin araştırılmasının ne denli önemli olduğu anlaşılır. Gerek felsefe mezunlarının gerek farklı alan mezunlarının kamu yönetiminde bilgiye dayalı, kuramsal/felsefi olana dayalı bilgilerle donatılmış olması son derece önemlidir. Zengin içerikli ders planıyla, Felsefe ve Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı bu gereksinime yanıt verecektir.  

  Yüksek Lisans Programına kabul koşulları Lisansüstü Yönetmeliğimizde yazıldığı gibidir.    

  DERS PROGRAMI

  Güz Yarıyılı
   
  ● İnsan Bilimlerinde Temel Sorunlar
  ● Çağdaş Felsefede Ana Eğilimler
  ● Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları
  ● Metinlerle Aristoteles
  ● İnsan Hakları Sorunları
  ● Türk Kamu Yaşamında Felsefe Sorunları
  ● Hak ve Ödev Kavramlarının Felsefi Temelleri
  ● Çağımız ve Düşünsel Arka Planı
  ● Felsefe ve Küresel Sorunlar
  ● Felsefenin Temel Sorunları
  ● 20.yy.da Dil Felsefesi
  ● İş Dünyasında Etik
  ● Medyada Etik
  ● Eğitimde Etik
  ● Bilimde Etik
  ● Çevre Etiği
  ● Kültür, Küreselleşme ve Eğitim
  ● Felsefe Tarihinde Eğitim Sorunu
  ● Felsefe Açısından Eğitim Kuramları Yaşamboyu Eğitimin Felsefi Temelleri
  ● Sosyal ve Ekonomik Haklar Bakımından Sosyal Politika

   Bahar Yarıyılı
  ● Etik Sorunlar
  ● Seminer
  ● Felsefede Araştırmanın Özelliği
  ● Modernizm Postmodernizm Tartışmaları
  ● Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
  ● Tarihi Oluşturma Sorunu ve Tarih Felsefesi
  ● Sanat Eserlerinde Felsefe Sorunları
  ● Bilgi Felsefesi Sorunları
  ● Anlama ve Yorumlama
  ● Değerlendirme Sorunları
  ● Düşünme Eğitimi
  ● Çocukların Eğitiminde Felsefe
  ● Metinlerle Kant
  ● Küreselleşme ve Etik
  ● Siyasette Etik
  ● Biyoetik
  ● Kültür, İdeoloji ve Felsefe
  ● Eğitimin Antropolojik Temelleri
  ● Sosyal Refah ve Sosyal Adalet Kavramlarının Felsefi Arka Planı
  ● Ütopyalar ve Karşı Ütopyalar
  ● Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri

Felsefe ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |