Farmasötik Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Kimya Doktora Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  FARMASÖTİK KİMYA DOKTORA PROGRAMI

  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı yeni terapötik bileşiklerin tasarımı, sentezlenmesi, analizleri, bu bileşiklerin yararlı ilaçlar haline getirilmesi, ilaçların kimyasal yapıları ile aktivitesi arasında kalitatif ve kantitatif ilişkiler kurulması ve ilacın vücuda alınmasından atılmasına kadar geçen safhalardaki davranışlarının kimyasal yönü gibi konularda bilgi sağlamakla sorumludur. Anabilim dalının ana eğitim felsefesi Farmasötik Kimyanın laboratuvar uygulamaları ile desteklenen en son bilimsel ve teknolojik bilgiler ile uyumlu olan sağlam bir mesleki eğitim sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğrencilere minimum 2 ve 4 yıllık eğitim dönemlerinden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) derecelerine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Doktora

  Doktora programı ders alımı ve araştırmayı gerektirmektedir.Derslerin bitiminde öğrenci yeterlilik sınavına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu sınavı geçtiği taktirde danışmanının önerileri doğrultusunda orijinal bir araştırma konusu bularak çalışmaya başlar ve tezini hazırlar. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra beş kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Doktora programını tamamlamak için Yüksek Lisans dışında 4 yıl süreleri bulunmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün uluslarası düzeyde araştıma ve yayın yapabilme erkine sahip akademik bir birimdir. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı araştırma laboratuvarında bu bilimsel faaliyetler için gerekli olan modern araştırma cihaz ve araçları bulunmaktadır. 1982'den bu yana anabilim dalı tarafından uluslararası (SCI'de indekslenen) hakemli dergilerde 50 'in üzerinde yayın yapılmış ve uluslararası toplantılarda çok sayıda bildiri (sözlü ve poster bildiriler şeklinde) sunulmuştur.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı aşağıdaki kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmalar yapmaktadır:
  • National Institute of Health, National Cancer Institute, ABD,
  • Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye,
  • Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye,
  • Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı organik sentezler için gerekli çeşitli materyal ve ekipman ile yapı tayini için UV-Vis ve FT-IR spektrofotometresine sahiptir. NMR ve MS gibi diğer analizler için de Üniversitemiz Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (BİBAM) ve TÜBITAK olanakları kullanılmaktadır.

  DERS LİSTESİ


  1. Yarıyıl
  FKM621     Heterosiklik İlaç Kimyası I    

  Seçmeli Dersler
  FKM623     İlaç Sentez Mekanizmaları I    
  FKM625     Stereokimya ve İlaç Reseptör İlişkileri
  FKM626     İlaç Enzim İlişkileri    
   
  2. Yarıyıl
  FKM622     Heterosiklik İlaç Kimyası II    

  Seçmeli Dersler
  FKM615     Stereo Spesifik Sentez Yöntemleri    
  FKM620     Peptit Sentezleri    
  FKM624     İlaç Sentez Mekanizmaları II    
  FKM626     İlaç Enzim İlişkileri    
   
  5. Yarıyıl
  FKM890     Tez    
   
  6. Yarıyıl
  FKM890     Tez    

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |