Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  Program, terapatik yaklaşımların plan ve uygulamaları süresince, yaşam kalitesinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bireyleri ,incinme veya hastalıkların neden olduğu fiziksel ve fonksiyonel yetersizlikleri ve kısıtlamaları azaltmaya hazırlar. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler uzman fizyoterapist ünvanı alırlar.

  Ana hedef , araştırma ve profesyonel iyileştirme fikirlerini aşılamak ve daha mantıklı ve öğretici oluşum sağlamaktır.

  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  FTR501     KİNEZYOLOJİ VE HAREKET SİSTEMİ ANATOMİSİ          
  FTR505     İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ      
  FTR509     KARDİAK REHABİLİTASYONUN TEMEL PRENSİPLERİ            
  FTR519     KARDİAK REHABİLİTASYON I      
  FTR520     KARDİAK REHABİLİTASYON II                
  FTR524     KARDİAK CERRAHİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON      
  FTR525     SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNDE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ      
  FTR526     SOLUNUM FİZYOTERAPİSİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ            
  FTR527     PEDİATRİK REHABİLİTASYON I
  FTR528     PEDİATRİK REHABİLİTASYON II    
  FTR531     ORTOPEDİK REHABİLİTASYON      
  FTR534     FİZİKSEL UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EGZERSİZ REÇETESİ
  FTR536     EGZERSİZ EĞİTİMİ
  FTR537     İLERİ ELEKTROTERAPİ I      
  FTR538     İLERİ ELEKTROTERAPİ II                
  FTR540     GERİATRİK REHABİLİTASYON      
  FTR541     FONKSİYONEL İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ
  FTR544     EL REHABİLİTASYONU      
  FTR545     NÖROLOJİK REHABİLİTASYON I
  FTR546     NÖROLOJİK REHABİLİTASYON II 
  FTR548     NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR      
  FTR549     SPOR SAKATLIKLARINDA KORUNMA PRENSİPLERİ
  FTR554     SEMİNER                
  FTR555     TEMEL ELEKTROKARDİOGRAFİK ( EKG) ANALİZ    
  FTR557     BİOMEKANİK      
  FTR558     ERGONOMİ      
  FTR559     JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK REHABİLİTASYON                
  FTR562     ROMATİZMAL HASTALIKLAR VE REHABİLİTASYONU                
  FTR570     EGZERSİZ VE BESLENME      
  FTR599     TEZ ÇALIŞMASI      
  HAS501     HALK SAĞLIĞI TEMEL BİLGİLER
  HAS504     YAŞLILIK VE SORUNLARI      
  HAS562     SAĞLIKTA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ          
  SABE601    BİYOİSTATİSTİK      
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ      

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 21 kredi alacaktır.


  DERS  KAPSAMLARI

  FTR 501 Kinezyoloji ve Hareket Sistemi Anatomisi :
  Normal ve patolojik şartlar altında kas-iskelet sistemi yapılarının mekanik özellikleri.

  FTR 505 İleri Egzersiz Fizyolojisi :
  Egzersizin enerji sistemlerine ve metabolizmaya akut etkisi; kronik egzersiz eğitiminin enerji sistemlerine ve metabolizmaya etkisi.

  FTR 509 Kardiak Rehabilitasyonun Temel Prensipleri :

  Kardiak rehabilitasyonun tanımı ve gerekçesi, farklı hastalarda kardiak rehabilitasyonun aşamaları, özel standartlar ve rehabilitasyon servislerinin hizmetleri, kardiak rehabilitasyonun koruyucu, tedavi edici ve eğitici yönleri.

  FTR 519 Kardiak Rehabilitasyon I :
  Kardiak rehabilitasyondaki özel değerlendirme yöntemleri ve farklı rehabilitasyon protokolleri.

  FTR 520 Kardiak Rehabilitasyon II :
  Myokard enfarktüsünün erken ve geç dönemindeki rehabilitasyon.

  FTR 524 Kardiak Cerrahide Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  :
  Değişik kalp ameliyatlarında pre ve post operatif değerlendirme ve fizyoterapi yöntemleri.

  FTR 525 Solunum Fizyoterapisinde Değerlendirme Yöntemleri  :
  Respiratuar problemi olan hastaların belirti ve bulgularının değerlendirilmesi, göğüs değerlendirme yöntemleri ile diğer spesifik incelemeler; akciğer hastalığının ventilatuar, respiratuar ve dolaşım sistemleri üzerindeki etkilerini gösteren arteryal kan gazları, pulmoner fonksiyon testleri, hematolojik testler ve egzersiz testlerinin yorumlanması.

  FTR 526 Solunum Fizyoterapisinde Tedavi Yöntemleri :
  Torakal ekspansiyon egzersizleri, bronşial drenajın manuel teknikleri ve respiratuar bakımda mekanik modaliteler; respiratuar fonksiyonları geliştiren, vücut sistemlerini etkileyen özel egzersiz teknikleri ve egzersiz eğitimi.
   
  FTR 527 Pediatrik Rehabilitasyon I :
  Normal çocuğun büyümesi ve gelişmesi, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar.
   
  FTR 528 Pediatrik Rehabilitasyon II  :
  Normal, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar için uygun rehabilitasyon programları.

  FTR 531 Ortopedik Rehabilitasyon  :
  Ortopedik rehabilitasyonun genel prensipleri, ortopedik rehabilitasyonda yer alan takım elemanlarının görevleri, travmatik ve edinsel ortopedik olgularda genel rehabilitasyon yaklaşımları ve özel tedavi protokolleri.
   
  FTR 534 Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi ve Egzersiz Reçetesi :
  Yaşa, cinse ve hastalıklara göre fiziksel uygunluğun değerlendirme yöntemleri ve test bataryaları, uygun egzersiz reçeteleri tartışılacaktır.

  FTR 536 Egzersiz Eğitimi :
  Sağlıklı kişilere ve hastalıklara göre verebilecek egzersizler, bunların her bölge için ayrı ayrı etkileri ve etki mekanizmaları.

  FTR 537 İleri Elektroterapi I  :
  Alçak frekanslı akımlar, elektrodiagnoz ve elektroterapide yenilikler.

  FTR 538 İleri Elektroterapi II :

  Yüksek frekanslı akımlar ve kas kuvvetlendirme teknikleri.

  FTR 540 Geriatrik Rehabilitasyon  :
  Geriatrik hastaların fonksiyonel değerlendirilmesi, hastalara özgü fizyoterapi prensipleri ve rehabilitasyon programları.

  FTR 541 Fonksiyonel İş ve Uğraşı Tedavisi  :
  Çeşitli hastalıklarda iş-uğraşı prensipleri ve bunlara yönelik eğitim.

  FTR 544 El Rehabilitasyonu  :
  El deformitelerinin önlenmesi ve düzeltilmesi, duyu eğitimi, günlük yaşam aktiviteleri; yanıklar, tendon yaralanmaları, hemipleji, serebral paralizi vb. gibi problemlerde spesifik el eğitim programları.

  FTR 545 Nörolojik Rehabilitasyon I:
  Nörolojik bozukluklarda çeşitli değerlendirme yöntemleri.

  FTR 546 Nörolojik Rehabilitasyon II:
  Nörolojik bozukluklarda çeşitli tedavi yöntemleri.

  FTR 548 Nörofizyolojik Yaklaşımlar :
  Çeşitli nörolojik hastalıklarda nörofizyolojik yaklaşımlar ve mekanizmaları.

  FTR 549 Spor Sakatlıklarında Korunma Prensipleri :
  Spor sakatlıklarının önlenmesi, koruyucu prensipler.

  FTR 554 Seminer  :
  Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında temel kavramlar ve yeni gelişmeler.

  FTR 555 Temel Elektrokardiografik (EKG) Analiz :
  Normal ve anormal elektrokardiografi(EKG) bulguları, istirahat ve egzersiz EKG’sinin yorumu.

  FTR 557 Biomekanik :
  Mekaniğin denge ve hareket kanunları, bu kanunların canlı dokulara uyarlanması, insan vücudunun lokomotor sisteminin biyomekanik incelenmesi, kas-iskelet sistemlerinde kuvvet, hareket, gerilme ve gerinme; sert dokuların biyomekanik test yöntemleri, vücut eklemlerinin yapısal özellikleri, eklem kinematiği ve kinetiği.

  FTR 558 Ergonomi:
  İnsan vücudu ve hareket sistemleri, fiziksel ve zihinsel yük, çalışma ortamının düzenlenmesi, antrogometrik ilkeler ve çalışma boyutları, meslek hastalıkları, motivasyon, insan hataları ve iş güvenliği, psiko-sosyolojik yaklaşımlar.

  FTR 559 Jinekolojik ve Obstetrik Rehabilitasyon  :
  Gebelik sırasında maternal sistemde meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişikler ile fiziksel egzersiz ve aktivitenin etkileri, doğuma hazırlık eğitiminin yanısıra çeşitli jinekolojik hastalıklarda üriner inkontinans semptomlarını önlemeye yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon teknikleri.

  FTR 562 Romatizmal Hastalıklar ve Rehabilitasyonu :
  Romatizmal hastalıkların sınıflandırılması, tanımları ve bunlara yönelik rehabilitasyon programları.

  FTR 570 Egzersiz ve Beslenme :

  Besin ögelerinin performans üzerine etkileri, fiziksel aktivite için gerekli olan enerji sistemleri, sıvı alımı, vücut kompozisyonu, enerji dengesi ve vücut ağırlığının kontrolü, egzersizin sağlıkla ilişkisi, yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sorunlar, besin destekleri.

  HAS 501 Halk Sağlığı-Temel Bilgiler:

  Halk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, dünyada ve Türkiye'deki önemli halk sağlığı sorunlarının tartışılması, çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi ve becerinin kazandırılması.

  HAS 504 Yaşlılık ve Sorunları:
  Önemli bir halk sağlığı olan ve dünya nüfusu ile birlikte Türkiye nüfusunun da yaşlanma sürecine girdiği göz önüne alınarak yaşlılık tanımı, yaşlanma ile birlikte insan metabolizmasında ortaya çıkan değişiklikler, önleyici ve iyileştirici yöntemlerin tartışılması.

  HAS 562 Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi:
  Kalite kavramı, teorisyenler ve teoriler, teoriğin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliliği, toplum ve hasta ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve önerilerin ortaya konmasında bilimsel yöntemlerin ve sürekli kalite iyileştirme prensiplerinin vurgulanması, istatistiki kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, sürekli kalite iyileştirme ve toplam kalite yönetimi arasındaki farklılıkların tartışılması, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak takım çalışması halinde sağlık hizmetlerinde altyapı, süreç ve çıktıların iyileştirilmesine yönelik performans değerlendirme yöntemlerinin tartışılması.

  SABE 601 Biyoistatistik

  SABE 601 Biyoistatistik

Fizik Terapi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |