Eski Çini Onarımları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eski Çini Onarımları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  ÇİNİ TASARLAMA
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk İslam sanatının bezeme ve seramik tekniklerinin irdelenerek günümüz
  şartlarında özgün tasarımlarda uygulanması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.
  ATASOY, N., RABY, J., İznik, Singapur Alexandria Press, Londra1989.
  BAKIR, S., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Kültür Bakanlığı,Ankara 1999.
  BİROL, İ., Derman Ç., Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul Kubbealtı Nesriyatı,
  1991.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul 1987.

  Dersi veren : Prof. Dr. Sitare TURAN BAKIR

  TÜRK ÇİNİCİLİĞİNİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SEMİNERİ
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk çini sanatının tarihsel gelişimi güncel araştırma ve yayınlar ışığında,
  görsel malzeme desteği ile ele alınarak incelenmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  AKILLI, H., “Eski Çini Onarımında Yeni Bir Uygulama“, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,
  C.1, S.1., S.8-11
  ASLANAPA, O., Anadolu Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul 1965.
  BAKIR, S.T., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Ankara 1999.
  LANE, A., Later İslamic Pottery, London 1957.
  ÖNEY, G., Türk Çini Sanatı, İstanbul 1976.

  Dersi veren : Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM

  SERAMİK TEKNOLOJİSİ :
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk çiniciliğinde hammadde, şekillendirme, boya, sır, astar, fırınlama gibi
  üretim teknikleri öğretilerek, tasarım ve uygulama ilişkisinde doğru çözümler üretilmesi
  amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ARCASOY, A., Seramik Teknolojisi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
  Fakültesi Yayınları, No 2, İstanbul 1983.
  ÇOBANLI, Z., Seramik Astarları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 919, Eskişehir 1996.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul 1987

  Dersi veren : Prof. Meltem KAYA

  GELENEKSEL FORM BİLGİSİ :
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Giriş : Temel kavramlar biçim, şekil, form, plastik sanatlarda form. Pentürde
  biçim üçüncü boyut ve form. Yüzeyde form : Tasarım süreci ritim ve simetri. Seramik
  formlarda ve profil kültür çevreleri. Neolotik kap formları, Ege-Akdeniz çevresi Mısır,
  Mezopotamya, İznik ve Kütahya formları. Form üzerine alan araştırmaları.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ARSEVEN, C.E., Les Arts Decoratifs Turcs, İstanbul 1952
  FRENCH, D., Early Pottery Sites From Western Anatolia. Bull.Inst.Arch., London 5 (1965),
  15.vd.
  MELLART, J., The Neolitic of the Near East, London 1975.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul 1987.
  ÖNEY, G., Turkish Ceramic Tile Art in Anatolia, Tokyo 1975.

  Dersi veren : Prof. Selçuk MÜLAYİM

  KAZILARIN IŞIĞI ALTINDA İZNİK ÇİNİCİLİĞİNİN GELİŞİMİ

  2 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : İznik çini sanatının tarihsel gelişimi yapılan kazılar ve güncel yayınlar
  ışığında, görsel malzeme desteği ile ele alınarak incelenmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ALTUN, A. (Ed.), Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, İstanbul 1997.
  ASLANAPA, O., Osmanlı Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul 1949.
  ASLANAPA, O., Anadolu’da Türk Çini ve Seramik Sanatı, Ankara 1965.
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul 1984.
  22
  ASLANAPA, O., ALTUN, A., YETKİN, Ş., İznik Çini Fırınları Kazısı (II. Dönem 1981-1988),
  İstanbul 1989.

  Dersi veren : Prof. Dr. Oktay ASLANAPA

  ÇİNİ TASARLAMA
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk İslam sanatının bezeme ve seramik tekniklerinin irdelenerek günümüz
  şartlarında özgün tasarımlarda uygulanması amaçlanmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.
  ATASOY, N., RABY, J., İznikSingapur Alexandria Press, Londra, 1989.
  BAKIR, S., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1999.
  BİROL, İ., DERMAN Ç., Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Nesriyatı, İstanbul
  1991.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul 1987.

  Dersi veren : Prof. Dr. Sitare Turan Bakır

  TÜRK ÇİNİCİLİĞİNİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SEMİNERİ
  3 Saat/Hafta, T 3, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk çini sanatının tarihsel gelişimi güncel araştırma ve yayınlar ışığında,
  görsel malzeme desteği ile ele alınarak incelenmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  AKILLI, H., “Eski Çini Onarımında Yeni Bir Uygulama“, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,
  C.1, S.1., S.8-11
  ASLANAPA, O., Anadolu Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul 1965.
  BAKIR, S.T., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Ankara 1999.
  LANE, A., Later İslamic Pottery, London 1957.
  ÖNEY, G., Türk Çini Sanatı, İstanbul 1976.

  Dersi veren : Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM

  SERAMİK TEKNOLOJİSİ :
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk çiniciliğinde hammadde, şekillendirme, boya, sır, astar, fırınlama gibi
  üretim teknikleri öğretilerek, tasarım ve uygulama ilişkisinde doğru çözümler üretilmesi
  amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ARCASOY, A., Seramik Teknolojisi, Marmara Universitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
  Yayınları, No.2, İstanbul 1983.
  ÇOBANLI, Z., Seramik Astarları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 919, Eskişehir 1996
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul 1987.

  Dersi veren : Prof. Meltem KAYA

  GELENEKSEL FORM BİLGİSİ :
  2 Saat/Hafta, T 2, 2 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Giriş : Temel kavramlar, biçim, şekil, form, plastik sanatlarda form. Pentürde
  biçim üçüncü boyut ve form. Yüzeyde form : Tasarım süreci ritim ve simetri. Seramik
  Formlarda ve profil kültür çevreleri. Neolitik kap formları, Ege-Akdeniz çevresi Mısır-
  Mezopotamya, İznik ve Kütahya formları. Form üzerine alan araştırmaları.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ARSEVEN, C.E., Les Arts Decoratifs Turcs, İstanbul 1952
  FRENCH, D., Early Pottery Sites From Western Anatolia. Bull.Inst.Arch., London 5 (1965),
  15.vd.
  MELLART, J., The Neolitic of the Near East, London 1975.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, Ada Yayınları, İstanbul 1987.
  ÖNEY, G., Turkish Ceramic Tile Art in Anatolia, Tokyo 1975.

  Dersi veren : Prof. Selçuk MÜLAYİM

  KAZILARIN IŞIĞI ALTINDA İZNİK ÇİNİCİLİĞİNİN GELİŞİMİ
  2 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, 10 ECTS

  Amaç/İçerik : İznik çini sanatının tarihsel gelişimi yapılan kazılar ve güncel yayınlar
  ışığında, görsel malzeme desteği ile ele alınarak incelenmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : - Sınav değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ALTUN, A (Ed.), Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, İstanbul 1997
  ASLANAPA, O., Osmanlı Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul 1949.
  ASLANAPA, O., Anadolu’da Türk Çini ve Seramik Sanatı, Ankara 1965.
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul 1984.
  ASLANAPA, O., ALTUN, A., YETKİN, Ş., İznik Çini Fırınları Kazısı (II. Dönem 1981-1988),
  İstanbul 1989.
  Dersi veren : Prof. Dr. Oktay ASLANAPA

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |