Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Programı , günümüzde büyük önem kazanan ve hayatımızın her alanına girmiş bulunan IT uygulamalarını teknolojinin geldiği en son nokta itibari ile tanıtmayı ve bunu uygulama ağırlıklı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda IT sektöründeki nitelikli eleman açığının 100,000'nin üzerinde olması (DPT ve TBV verilerine göre) ve Avrupa'nın da bu nitelikli insan gücünü çekmek için mavi kart uygulmasına geçtiği düşünülürse alanın önemi  çok daha netleşmiş olur. İnternetsiz bir yaşam şeklinin artık çoğumuz için hayal bile edilemeyeceğini biliyoruz. Özellikle internet ve web teknolojilerindeki başdöndürücü gelişmeler karşısında kendimizi sürekli yenilemek zorunda olduğumuzdan programımız IT sektörünün güncel ihtiyaçlarına anında çözüm bulacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle hem açık kaynak kodlu sistemleri hemde ticari sistemleri bir arada öğreten bir programdır.

   Program - Genel Bilgiler
  • Tüm dersler 3 kredilik ve kredisiz bitirme projesi yazmak zorunludur.
  • Tüm dersler Türkçe'dir.
  • Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli olarak ikiye ayrılır. Lisansı farklı bir alanda olanlar için bir yıllık bir bilimsel hazırlık dönemi öngörülmüştür.
  • Yüksek Lisans Derecesi alabilmek için, 9 zorunlu ders kredisi ve 15 seçmeli ders kredisi olarak toplam 24 kredi gerekir.
  • Mezun olabilmek için en düşük toplam genel not ortalaması 3.0/4.0 olmalıdır.
  • Seçmeli derslerin açılabilmesi kaynakların uyuşumuna göre her sömestr farklılıklar gösterebilir.
  • Yeterli bilgisayar temeli olmayanlar ya da Enformasyon Teknolojileri/Bilişim Sistemleri/Bilgisayar Bilimleri/Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği vb alanda lisans derecesi olmayanlar programa kabul edilebilir fakat öğrencinin  durumuna  göre, yüksek lisans programı koordinatörü önerisi ile, bir yıla varan bir bilimsel hazırlık programına tabii tutulabilir. Bu derslerin kredileri yüksek lisans derecesine sayılmaz.
  • Program koordinatörü onayı ile, diğer üniversitelerin benzer yüksek lisans programlarından en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin kredileri KHÜ yüksek lisans kredisi olarak sayılır.
  • Yüksek Lisans dersleri genellikle hafta içi günleri saat 17:00-20:00 arası KHÜ Cibali Ana Kampüsünde yapılır. Hafta sonlarıda ders yapmak mümkündür.

  DERS PROGRAMI (TEZLİ)
  Kadir Has Üniversitesinde açılmış bulunan Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans (Master) Program dersleri şunlardır:

  Bilimsel Hazırlık Dönemi (max. süre 1 yıl)IT501 Ayrık Matematik
  IT502 Olasılık ve İstatistik
  IT511 İşletim Sistemleri
  IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi
  IT562 Yapısal Programlama Dilleri ve Veri Yapıları
  IT565 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

  Zorunlu DerslerIT566 Çok Çekirdekli Mimariler ve Paralel Programlama
  IT571 İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Ambarlama
  IT572 İleri Düzey Bilgi Sistemi Tasarım ve Analizi
  IT590 Bitirme Projesi

  Seçimli Dersler  (5 adet alınacak)IT531 Sistem ProgramlamaIT561 Grafik Arayüzü Tasarlama
  IT564 Sanaldoku (web) Servisleri
  IT567 İleri Sanaldoku Teknolojileri
  IT568 Dağıtık Veritabanı Sistemleri
  IT569 Yazılım Projeleri Yönetimi
  IT570 Sunucu Tarafı İleri Düzey Programlama Dilleri
  IT573 Bilgi Güvenliği

  DERS PROGRAMI (TEZSİZ)

  Kadir Has Üniversitesinde açılmış bulunan Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans (Master) (Tezsiz) Program dersleri şunlardır: 1. Dönem IT501 Ayrık Matematik
  IT511 İşletim Sistemlerine Giriş
  IT513 Java Programlamaya Giriş
  IT515 Sunucu Tarafı Programlama Dilleri

  2. DönemIT502 Olasılık ve İstatistik
  IT522 İleri Düzey Java
  IT524 C#.NET ile Programlama
  IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi

  3. DönemIT531 Sistem Programlama
  IT533 Sunucu Tarafı Programlama Dilleri
  IT56x Seçimli Ders I
  IT56y Seçimli Ders II
  IT580 Bitirme Projesi

  Seçimli Dersler IT561 Grafik Arayüzü Tasarlama
  IT562 Yapısal Programlama Dilleri ve Veri Yapıları
  IT563 Nesneye Yönelik Programlama : C++
  IT564 Sanaldoku (web) Servisleri
  IT565 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
  IT566 Çok Çekirdekli Mimariler ve Paralel Programlama
  IT567 İleri Sanaldoku Teknolojileri
  IT568 Dağıtık Veritabanı Sistemleri
  IT569 Yazılım Projeleri Yönetimi


  BİLİMSEL HAZIRLIK DERS LİSTESİ
  IT501 Ayrık Matematik (3+0+0) Mantık ve kümeler, fonksiyonlar, matematiksel akıl yürütme, sayma, bağıntılar, çizgeler, ağaçlar. Cebirsel yapılar, Bool cebri, hesaplama modellemesi. Kombinasyon ve Permutasyon hesapları. Set teorisi.

  IT502 Olasılık ve İstatistik (3+0+0)Olasılık kuramında temel konular; örnek uzayı, kombinatorik, Bayes teoremi ve koşullu olasılık. Rasgele değişkenler, marjinal, ortak ve koşullu dağılımlar;  beklenti ve koşullu beklenti; hipergeometrik, ikiterimli, geometrik dağılımlar; Poisson, üstel, gama dağılımları ve Poisson varış modeli; moment üreten fonksiyonlar, merkezi limit teoremi ve normal dağılım; değişinti, ortak değişinti ve ilinti. İstatistiğe giriş; veri tanımı, frekans dağılımları,  grafik gösterim, sayısal ölçümler; olasılık kavramları; ayrık olasılık dağılımları; normal olasılık dağılımı; örnekleme yöntemleri, kestirim ve güven aralığı; bir örneklem denence sınaması.

  IT511 İşletim Sistemlerine Giriş (3+0+0)İşletim sistemlerinin tarihçesi. MULTICS, UNIX ve DOS (MS-DOS). Açıkişletim sistemi kavramı ve ilk açık işletim sistemleri, FreeBSD, Linux dağıtımları, Slackware, Redhat, SuSE, Mandrake, Debian, Ubuntu, Pardus. Windows tabanlı işletim sistemleri: MS-Windos ve Machintosh. Dosyalar ve dosya türleri. Dosyaların kimlik bilgileri ve değiştirilmesi. Dizin yapısı. Çekirdek, kabuk, ve buyruk satırı yorumlayıcısı. Işletim sistemleri kurulumu, ağ ayarları, çeşitli yazılımların Linux altında kurulumu. TCP/IP antlaşmaları ve ilgili yazılımlar. X Window, kurulum, ayar ve düzenlemesi. X Window'un etkince kullanımı. Linux'un yetkin kullanıcı düzeyinde kullanımı. Linux'ta uzmanlaşma yolları.

  IT526 Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (3+0+0)Veritabanı kavramı, tanımı, genel özellikleri ve geçmişi. İlişkisel veritabanları, nesneye yönelik veritabanları. ER ile veritabanı tasarımı. EER ile veritabanı tasarımı. ER yada EER tasarımlarının bilgisayara akatarılması. Yapılandırılmış sorgulama, sorgulama dili olarak SQL. SQL'in dünü ve bugünü. SQL'de sözdizimi. SQL'in sorgulama buyrukları. Çizelgeler üzerinde işlemler. SQL fonksiyonları. SQL'un çizelge yaratım ve güncelleme buyrukları. Yaygın veritabanı yönetim sistemleri: Oracle, MS-SQL, Sybase, SQL, PostgreSQL ve MySQL.

  IT562 Yapısal Programlama Dilleri ve Veri Yapıları (3+0+0)Yüksek düzey programlama dilleri ve tarihsel gelişimleri, derleyiciler, kamusal derleyiciler, Unix ve Linux altında çalışan derleyiciler, cc ve gcc, F, gpc,. Kitaplık ve bağlama kavramları. Bağlayıcılar, birleştiriciler ve yükleyiciler, gas, ve ld. include benzeri buyruklarla kitaplıklara erişim, başlık ve nesne dosyaları. Değişmezler ve değişkenler, belirtimler, sözdizimleri, buyrukların içerliklerine göre yatay kaymalıyazım. Aritmetik operatörler, tekli, ikili ve üçlü operatörler. Sık kullanılan okuma ve yazma buyrukları. Mantıksal deyimler ve denetimli ya da koşullu buyruklar. Döngüler, göstergeler ve gösterge aritmetiği. Bellek yapıları ve işlemleri. Yordamlar ve özyineli yordamlar. Görüş uzaklığı kavramı ve uygulamaları. Matematiksel işlemlerin programlaması, karakterler ve katarlar. Katar işlemleri, dizelge, yapılar, diziler ve ilgili işlemler. Bilgisayar programlarında kullanılan veri türleri. Katarlar ve katarlar cebrinin temel özellikleri. C'de karakter dizileri olarak katarlar. Yığıtlar, İleri İteklemeli Yığıtlar ve C'deki gösterilimi. Kuyruklar ve C'deki gösterilimi. C'de bellek düzenleme ve dosya işleme buyrukları ve veri yapıları ile ilintisi. Yiğit, dizelge, dizi ve benzeri yapılardaki işlemlerin çeşitli yüksek düzey dillerde programlama stratejileri.

  IT565 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3+0+0)Ağ kavramı, soyut anlamda tanımı, çizgelerle ilgisi. Bilgisayar ağları. Ağlarda düğümler ve bağlantılar. Düğümlerin Internet antlaşması ilkelerine göre adreslenmesi. Adres sınıfları. Internet antlaşmasında genişletme gereksinimleri. 6 bayt Internet antlaşması. IP adreslemede sayısal bileşenler ve anlamları. IP adreslerinin sözcüklü eşdeğerlemesi. IP adreslerinin sözcüklü eşdeğerlemesinde sözel bileşenlerin anlamları. Ağlarda donanım bileşenleri. Ağ oluşturumunda olası yaklaşımlar. Istemci/sunucu yapıları. Ağ üzerinden kullanılan TCP antlaşmaları. Telnet, ftp, rlogin, ssh, finger,gopher, ve benzeri yazılımlar ve kullanım örneklemeleri. Ağlarda güvenlik sorunlarına yüzeysel düzeyde bakış. Ağ kurulumunun temel ögeleri. Tanım bölgesi ve ad sunucuları, ağ düğümler arası etkileşim. Ağ dosya sistemi ile ağ Enformasyon sistemi kavramları ve bu sistemlerin kurulumu ve yönetimi. Çeşitli diğer önemli konular. Ağlarda erişim güvenliği. Olası güvenlik açıkları. Güvenlik gereksinimi ve düzeyleri. Ağ sistemlerinin iletişiminde temel bileşenler. Topoloji güvenliği. Yangın duvarları. Cisco erişim dizelgelerinin biçimlendirilmesi.

  ZORUNLU DERS LİSTESİ

  IT566 Çok Çekirdekli Mimariler ve Paralel Programlama (3+0+0)
  Basic concepts in multicore machine programming. Interaction between hardware and software in multicore machines. Concurrent programs and understand how to reason about them. Synchronization and coordination mechanisms available on today's multicore machines. Multicore architectures affect concurrent program performance. Design high performance concurrent data structures.

  IT571 İleri Düzey Veri Madenciliği ve Veri Ambarlama (3+0+0)
  Veri madenciliğinde ileri konular: model doğruluğunun değerlendirilmesi, çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirme teknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarından madencilik, ardışıl örüntü madenciliği. Veritabanlarında benzerlik arama, metin madenciliği, Web madenciliği. Veri küplerinin hesaplanması, Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP) ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.

  IT572 İleri Düzey Bilgi Sistemi Tasarım ve Analizi (3+0+0)Nesneye yönelik analiz ve tasarım. Birleştirilmiş modelleme diline (UML) genel bakış. Analiz ve tasarımda kullanılan UML diagramları. Proje.

  IT590 Yüksek Lisans Bitirme ProjesiBir bilişim teknolojileri konusunun bir öğretim üyesinin gözetiminde yüksek lisans programındaki öğrenciler tarafından ayrıntılı incelenmesi, bir döküman  hazırlanması ve bulguların bir jüri önünde savunulması.

  SEÇMELİ DERS LİSTESİ

  IT531 Sistem Programlama (3+0+0)İşletim sistemlerinin genel yapısı. Linux ve Unix yapıları. Çekirdek ve kabuk kavramları. Kabuk türleri. Kabuk programlama. Unix ve Linux'ta dosya işleme dilleri: Awk, Gawk, Sed ve Perl. Perl ile sistem programlama. Görüntülü sistem programlama. Tcl ve Tk dilleri. X Window üzerinde Tcl ve Tk  etkileşimli sistem programlama. Sanaldoku ile etkileşimli sistem programlama. Python dili ve sistem programlamada kullanimi. C dilini kullanarak yazılabilen sistem programlama parçaları. Birleştirici diller ve sistem programlamada kullanımı. bash, csh, tcsh, perl, python. Betik dilinde SQL buyruklarının kullanımı: çizelge yaratım ve yokedim işlemleri, çizelge güncelleme işlemleri, çizelge sorgulama işlemleri.

  IT561 Grafik Arayüzü Tasarlama (3+0+0)Introduction to GUI, X - windows, features of Xwindows, Client- server model , the X- client server model. Widgets , Object Oriented concepts.* Collection with the X- server, creation of widgets. Managing & realizing widgets, Event dispatching, Naming conventions in -Xlib , Xt Intrinsics , X Motif. Widget resources. Call backs- Adding. Detail coverage of following widgets with sample programs: Push button widget, Customizing push button widget as quit button:- Text widget. Bulletin board widget. Row column widget. Form widget. Proportionate resizing of widgets, Unmanaging widgets. Menus , Popup & pulldown menus. List & Selection type widgets. Creating paned & scrolled windows containing other widgets.  Concepts of popup dialogs. Events & Action , defining new actions.  Graphics in X, the graphics context.  Mouse events & their use in interactive graphics. Colours , pixel , colour maps, pixmaps & bitmaps. Use of time out events & pixmaps in animation.

  IT564 Sanaldoku (web) Servisleri (3+0+0)Emerging base technologies: XML, SOAP and WSDL, operating with .NET, J2EE, CORBA and mainframe environments. Re-use of existing Service-Oriented Architecture over the ubiquitous world of HTTP and Web technologies to result in a Web Services approach to connecting companies and customers. Up-to-date information on Web Services tools and development environments.

  IT567 İleri Sanaldoku Teknolojileri (3+0+0)Dağıtık sistemler: Karakteristikleri, önemli konular ve uygulama alanları. Ethernet donanım ve çerçevesi, Internet adresleme, Internet Protokolü. Internet'te ileri düzeyler: Datagram Protokolü ve Transfer Protokolü. İstemci-Sunucu Sistemleri. Dağıtık sistemlerde eşzamanlılık. Threadler ve atomik haraketler. Uzaktan prosedür çağırma (RPC), uzaktan metod kullanma (RMI), TCP/IP servisleri: Posta, Telnet, FTP, DNS Nesne yönetim mimarisi (OMA), Nesne istem yöneticisi (ORB). Eşzamanlılık kontrolü. Kitlemeler: İki aşamalı kitleme, dağıtık sistemlerde  kitleme tıkanıklık ve yönetimi. Başarısızlık giderimi.  Nesne arama ve birleştirme. ORBS performans  ölçümü. Java progralama dilindeki standart paketlerin tanıtımı : Diller, araçlar, giriş/çıkış, ağ, uç birim programlama, metin, güvenlik, RMI, yansıma ve  yapılandırılmış sorgulama dili paketleri. Ağ programlamaya giriş: protokoller, soket programlama, çok kullanıcılı programlama. Java yazılım dokümantasyonu, ve en iyilemesi. Java'da güvenlik ve yansıma JAR temelleri, JAR güvenliği, Java programcıklarına giriş, Java API. Veritabanı ve Java, JDBC'ye giriş ve JDBC ile applet yazma.

  IT568 Dağıtık Veritabanı Sistemleri (3+0+0)Data distribution and distributed query processing, Processing of distributed transactions, Management of a replicated database, Parallel databases, Page-server and shared-disks systems, Systems for processing distributed transactions.

   IT569 Yazılım Projeleri Yönetimi (3+0+0)Proje kavramı, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş önemli projeler ve onların tasarım ve yönetimine ait anlatımlar. Proje yönetiminde amaç ve erek noktanın saptanması, projeyi gerçekleştirecek takımın oluşturulması, projenin evrelendirilmesi, gereken kaynakların doğru biçimde saptanması. Geribeslemesiz proje yönetimi. Proje süresince oluşan gelişmelere göre projenin yeniden biçimlendirilmesi, geribeslemeli proje yönetimi. Projede çalışanların yönetimi. Çalışanlar üzerinde otorite sağlanamaması durumunda yapılacaklar ve bu durumda proje yönetimi. Bölümler arasında yönetsel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar durumunda yapılacaklar. Projelerin bütçelendirilmesinde uyulacak kurallar.

   IT570 Sunucu Tarafı İleri Düzey Programlama Dilleri (3+0+0) Sunucu çeşitleri, sunucu programları ve çalışma biçimleri, açık kaynak tabanlı sunucu sistemleri: Jboss, Tomcat, EJB. Bilgisayar ağları ve sanaldoku (web) programlama, html, Sevletler, JavaServer sayfaları.

  IT573 Bilgi Güvenliği (3+0+0)Bilişim güvenliği kavramları ve modeller, kriptografik teknikler ve algoritmalar, kamusal kriptografi, kimlik doğrulama, elektronik imza, veritabanı güvenliği, güvenli ödeme sistemleri. Durum çalışmaları.

Bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |