Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programları

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programları - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Yönetim Bilişim Sistemleri

  Bilgisayar bilimleri ve teknolojide son on yıldaki gelişmeler günlük yaşamı her yönüyle etkilediği gibi, her türlü işletmeyi de derinden ilgilendirmektedir. Yönetimde bilişim meslek dalının uzmanlarına olan gereksinme giderek artmaktadır.

  Ülkemizde, bilişim meslek dalının her düzeyinde doğrudan bilişim uğraşılarına hedef alan eğitim verilmektedir. Diğer yandan, bilişimin özellikle yönetimdeki uygulamalarını konu alan çalışma alanında, işletmeler ve kamu ya da özel tüm kurumlarda, yönetim eğitimli bilişim uzmanlarına ve bilişim eğitimli yönetim uzmanlarına gerek duyulmaktadır. KOBİ lerin on binleri bulan sayısı nedeniyle, bu çalışma alanı gençlerimize önemli istihdam alanı açmaktadır.

  Bilişimdeki güncel teknik gelişmeler arasında, bilgisayar ağları ve Web teknolojileri ile bunlar üzerinde kullanılan uygulama dizgeleri başı çekmektedir. Özellikle, Web tabanlı iş uygulamaları günümüzde e-iş ve e-ticaret gibi kavramları pratik uygulamalara dönüştürmüştür ve giderek e-yönetimin yerleşmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, yönetim bilişim dizgeleri uzmanlığı, modern yönetim uygulamaları ile bilişim tekniklerini eşit ağırlıkta birleştirmelidir.

  Haliç Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme disiplinlerinin ortak katkıları ile, yönetim bilişimi alanında yukarıda anılan kapsamda bir Yönetim Bilişim Dizgeleri (YBD / MIS) Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı açacaktır.

  Ders Listesi

  Yönetim Bilişim Sistemleri
  Dosya Yapıları ve Bilgisayar Programlama
  Proje Yönetimi
  Veritabanı Yönetim Sistemleri
  Bilgi Sistemleri Analizi ve Tasarımı
  Web Tabanlı Uygulama Geliştirmeye Giriş
  Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
  Elektronik Ticaret
  Elektronik Ticaret Web Sitesi Geliştirme
  Veri Madenciliği
  Yönetim Bilgi Sistemlerinde Uzman Sistemler
  Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi
  Seminer (Tezli Program)
  Yüksek Lisans Dönem Projesi  (Tezsiz Program)
  Yüksek Lisans Tezi  (Tezli Program)   


  ZORUNLU DERSLER

  YBS 500 Yönetim Bilişim Sistemleri 
  Organizasyonlarda bilgi teknolojilerinin (BT) rolü. Karar destek, uzman sistemler, veritabanları ve son kullanıcı uygulamaları gibi sistemlerin tasarımı ve geliştirilme süreçlerinin incelenmesi. Bilgi işleme ve karar vermede günümüz teorileri ve pratikleri. Karar destek için kullanılan, iş pratiklerini, ürünleri ve araçların kullanımını iyileştiren bilgi teknolojileri. Teknolojideki yapay zeka ve diğer gelişmelerin kullanılması. BT’nin yarışmacı baskıları ve riskleri. BT stratejisi, bilgi sistemleri planlama ve kurumsal mimari geliştirmeyi belirleme. Kavramları pratiğe dönüştüren bilgisayar uygulamaları. Bilişim teknolojilerinin günümüz organizasyonlarındaki rolünü yansıtan proje çalışmaları.
  Önşart : Yok

  YBS 502 Dosya Yapıları ve Bilgisayar Programlama 
  Günümüz iş ortamlarında, veri yapılarını, dosya erişimlerini ve nesneye yönelik programlama tekniklerini kullanmaya ve kavramlara giriş. Java, C++ veya C# gibi bir nesneye yönelik programlama dili kullanılacak. Bir uygulama geliştirme ortamında temel nesneye yönelik programlama konuları sunulacak.
  Önşart : Yok

  YBS 505 Proje Yönetimi
  Proje yönetim süreçleri ve araçları, proje planlama, proje bütünleştirme yönetimi, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi, satın alma yönetimi, liderlik.
  Önşart : Yok

  YBS 590 Seminer (Tezli Program)
  Yüksek lisans öğrencisi seçmiş olduğu tez danışmanı rehberliğinde yapmayı planladıkları tez konusunda araştırma yapar ve dönem sonunda yapmış olduğu araştırmayı bir rapor ve bir sunumla Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Komisyonuna sunar. Ayrıca yapmayı düşündükleri yüksek lisans teziyle ilgili kısa bir tez önerisi hazırlanır.
  Önşart : Yüksek lisans derslerinin en az 3 tanesini alıp geçmiş olması.

  YBS 598 Yüksek Lisans Dönem Projesi  (Tezsiz Program)
  Yüksek lisans öğrencisi seçmiş olduğu tez danışmanı rehberliğinde belirledikleri bir proje konusu üzerinde bir dönem projesi hazırlar.
  Önşart : Bölüm Başkanının onayı

  YBS 599 Yüksek Lisans Tezi  (Tezli Program)
  Yüksek lisans öğrencisi seçmiş olduğu tez danışmanı rehberliğinde belirledikleri ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Komisyonunca da kabul edilmiş bir tez konusu üzerinde bir tez hazırlar. Tez çalışmasının belirlenen konuda bilimsel veya teknik bir alanda, orijinal bir problemi çözmeye yönelik olması, bilimsel bir yayın gibi akademik veya bir donanım/yazılım sistemi geliştirmeye yönelik teknik ürünü olması hedeflenmelidir.
  Önşart : BİM 595 Seminer dersini alması ve bu ders sonunda hazırlanan tez önerisinin Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tez Komisyonuca kabul edilmesi veya Bölüm Başkanının onayı

  SEÇMELİ DERSLER

  YBS 510 Veritabanı Yönetim Sistemleri
  Veri tabanı tasarımı, geliştirmesi ve gerçekleştirmesi. Klasik ve nesneye yönelik veri modelleri. İlişkisel ve/veya nesneye yönelik veritabanı yönetim sistemlerine giriş.   
  Önşart : YBS 502 Dosya Yapıları ve Bilgisayar Programlama

  YBS 512 Bilgi Sistemleri Analizi ve Tasarımı
  Bilgi teknolojilerindeki projelerin hayat çevrimi, sistem geliştirme süreçleri, sistem analiz ve tasarım teknikleri ve araçları, UML’e giriş, iş süreçlerinin kritik analizi, gerekler mühendisliği, gerekler toplama ve analizi, fonksiyonel modelleme, sistem tasarımı, veri modelleri ve veri modelleme teknikleri, veritabanı tasarımı, gerçekleştirme ve test teknikleri.
  Önşart : YBS 510 Dosya Yapıları ve Bilgisayar Programlama, YBS 510 Veritabanı Yönetim Sistemleri

  YBS 515 Web Tabanlı Uygulama Geliştirmeye Giriş
  Web uygulama mimarisi, web sunucusu ve istemcisi, veritabanı tasarımı, istemci teknolojileri, HTML, XML, Javascript, CSS, web sunucusu teknolojileri, SQL, veri normalizasyonu, işlemler (transactions), XML veritabanları, web uygulama geliştirme ortam ve araçları.
  Önşart : YBS 502 Dosya Yapıları ve Bilgisayar Programlama

  YBS 520 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
  Ağ temelleri: Ağ protokol modelleri, TCP/IP katmanları ve protokolleri. Bir ağ analiz programı ile ağ paketlerinin incelenmesi, bir ağ modelleme ve simülasyon ortamında ağ tasarımları. Yönlendirme protokolleri ve kavramları. LAN anahtarlama ve kablosuz ağlar. WAN erişimi ve ağ tasarımları.
  Önşart : Yok.

  YBS 522 Elektronik Ticaret
  Kurumsal ve yönetim açısından bilgi sistemleri, karar verme sistemleri, veritabanı sistemleri. Veri ambarları ve veri madenciliği. Elektronik ticaretin teknoloji altyapısı: Internet, bilgisayar sistemleri, kablolu ve kablosuz ağ sistemleri, haberleşme teknolojileri. Internet ekonomisi ve iş modelleri, Internet güvenliği, Internet’in sosyal, hukuksal ve kamusal konuları. Web-tabanlı iş örnekleri. Web tabanlı işler için iş planı oluşturma.
  Önşart : Yok

  YBS 525 Elektronik Ticaret Web Sitesi Geliştirme
  Gerekler analizi, kullanılabilirlik değerlendirmesi, tanımlama ve gerçekleştirmeyi içeren elektronik ticaret için web uygulaması geliştirme. Reklam, sipariş, ödeme ve iletişim için geleneksel işlem tabanlı sistemler ve yeni uygulamalar. Elektronik ticaret hareketlerinin geliştirilmesi ve yönetimi için özel yetenekler ve araçlar. Ön kullanıcı arayüzleri, sunucu kodu ve üçüncü parti sistemlerin farklı özelliklerini anlama.
  Önşart : YBS 515 Web Tabanlı Uygulama Geliştirmeye Giriş

  YBS 551 Veri Madenciliği
  Veri madenciliği kullanılarak çözülebilen iş problem tiplerine giriş. Veri madenciliği teknikleri: sınıflandırma, ilişkilendirme, kümeleme, model değerlendirme, karar ağaçları, birliktelik kuralları, K-ortalamalar algoritması. Veri madenciliğinde istatistik: Bayes sınıflandırıcı, regresyon, regresyon ağaçları. İstatistiksel model değerlendirme teknikleri: Toplayıcı istatistikler, hipotez testi, öznitelik değerlendirmesi. Veri tabanlarında bilgi keşfi (KDD süreci), veri ambarı, Kural-Tabanlı Sistemler ve Zeki Etmenler: yapay zeka ve uzman sistemler, kural-tabanlı sistemler. Yapay sinir ağları. Diğer veri madenciliği metotları: destek vektör makineleri, web madenciliği için metotlar, vb.
  Önşart : Yok.

  YBS 560 Yönetim Bilgi Sistemlerinde Uzman Sistemler 
  Bilgi tabanlı sistemlere genel bakış. Bilgi mühendisliği, bilgi edinme, uzman sistemlerde bilgi sunma modelleri. Bulanık mantık, bulanık kümeler, bulanık kural–tabanlı sözel bilgi tabanı tasarımı, yaklaşık bilgi çıkarım metotları. Makineli öğrenme, geliştirilmiş öğrenmeli uzman sistemler. Kurum, iş ve pazarlama problemlerinde uzman sistem uygulamaları.
  Önşart : Yok 

  YBS 565 Bilgi Teknolojilerinde Hizmet Yönetimi
  Hizmet yönetimi felsefesi. Bilgi teknolojileri organizasyonu, görev tanımları. Hizmet yönetiminin kurulumu. Hizmet desteği: Hizmet masası, olay yönetimi, problem yönetimi, konfigürasyon yönetimi, değişim yönetimi, sürüm yönetimi. Hizmet sunumu: Hizmet seviyesi yönetimi, kapasite yönetimi, hizmet sürekliliği yönetimi, kullanılabilirlik yönetimi, BT hizmetleri için finansal yönetim. Hizmet sunumu ve hizmet desteği için iş akışları.
  Önşart : Yok

Bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |